Second Voice: Nederlands

Second Voice: Nederlands Free App

Rated 3.67/5 (3) —  Free Android application by Zadig Srl

Advertisements

About Second Voice: Nederlands

"Second Voice:Nederlands" is een instrument voor hulp bij communicatie voor wie geen stem heeft of moeilijkheden heeft met praten. Bijvoorbeeld patiënten met een hoofd- of halstumor. De applicatie is ontwikkelt om deze mensen te helpen bij dagelijkse situaties en persoonlijke noden.

Het instrument is bruikbaar voor diegenen rechtsreeks betrokken als voor hun artsen, verpleegkundigen, andere gezondheidswerkers, familie en vrienden.
in enkele intuitieve stappen zal '"Second Voice:Nederlands"' mensen zonder stem toelaten om hunzelf uit te drukken wat ze willen, van een vraag om hulp tot andere emoties.

Verschillende funties laten toe om de applicatie te personaliseren zo dat het kan beantwoorden aan de verschillende noden van elke dag.

Karakterstieken en functies
meer dan 130 iconen, elk geassocieerd met een naam en opgenomen zinnen (zowel vrouwelijk als mannelijk stemmen mogelijk)
"pijn" categorie is nuttig om de verschillende niveau's van pijn te bescrhijven, als de aangetaste plaats op het lichaam aan te duiden

Niew icoon' functie laat toe om gepersonaliseerde iconen met beelden en zinnen toe te voegen

"favorieten" functie collecteert alle geslecteerde iconen gekozen door de gebruiker and classificeert hen volgens belangrijkheid in en uit het hospitaal
Mogelijkheid om een text in te geven en laten afspelen door een stemcomputer

"Ik" functie laat toe om persoonlijke gegevens toe te voegen dat kan aangepast en verwijderd worden op elk moment

"teken" functie biedt de mogelijkheid om je toestel te gebruiken als een blad papier, door te tekenen met je vinger wat je wil communiceren
"versterker" functie laat toe om boodschappen op te nemen en terug af te spelen met een hoger volume

U zult u niet langer alleen voelen: "Second Voice:Nederlands" zal uw stem worden!
Belangrijke verbeteringen aan de interface and aan de bruikbaarheid. Bug fixing. "Second Voice: Dutch" is a tool for communication assistance for those who have no voice or has difficulties talking. For example, patients with head or neck cancer. The application is developed to help people in everyday situations and personal needs.

The instrument is useful for those directly involved and for their doctors, nurses, other health professionals, family and friends.
in a few intuitive steps will "" Second Voice: Dutch '' allow people without a voice to express hunzelf what they want, of a call for help to other emotions.

Different funtions allow you to personalize the application so that it can meet the different needs of each day.

Karakterstieken and functions
more than 130 icons, each associated with a name and recorded phrases (both feminine and masculine voices available)
"pain" category is useful to bescrhijven the different levels of pain, if the affected location on the body to indicate

New icon 'function allows you to add custom icons with images and phrases

"favorites" function collects all selected icons selected by the user and classifies them according to importance in and out of the hospital
Ability to enter a text and let play through a voice computer

"I" function allows you to add personal information which may include modified and deleted at any time

"sign" function allows you to use your device as a sheet of paper, by drawing with your finger what you want to communicate
"enhancer" function allows you to record messages and play back with a higher volume

You will no longer feel alone, "Second Voice: Dutch" your voice will be!
Major improvements to the interface and the usability. Bug fixing.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Second Voice: Nederlands version 1.0.0 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.alfacloud.secondvoice, download Second Voice: Nederlands.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Second Voice: Nederlands reached 500 - 1 000 downloads
More downloads  Second Voice: Nederlands reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for Second Voice: Nederlands at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.75
3 users

5

4

3

2

1