Uw Zorg online

Uw Zorg online Free App

Rated 2.95/5 (20) —  Free Android application by Pharmeon BV

Advertisements

About Uw Zorg online

Uw Zorg online app is een service van uw huisarts. Dit is de eerste versie die we testen met een aantal deelnemende praktijken.

We bieden u 24 uur per dag toegang tot uw medicatieoverzicht, u kunt eerder voorgeschreven medicijnen bestellen, afspraken maken en een eConsult starten bij uw huisarts!

Een overzicht van aangesloten praktijken vindt u in de app. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen om zo deze service verder te kunnen optimaliseren.

Suggesties en opmerkingen horen we graag! U kunt u deze aan ons doorgeven via de feedback knop in de app of via een mail naar [email protected]

De app in gebruik nemen?
1. Download uit de store
2. Open de app en zoek uw praktijk
3. Als u al een account heeft op het patiëntportaal bij uw huisarts logt u met deze gegevens in op de app en gaat u direct naar stap 4) .

Als u nog geen account heeft, vraagt u die aan door op de knop ‘Aanmelden’ te klikken en alle benodigde gegevens in te vullen.

Na controle van uw aanvraag door onze praktijk -wat enige tijd in beslag kan nemen- wordt uw account aangemaakt en ontvangt u per e-mail uw inloggevens.

4. Na inloggen op de app ontvangt per e-mail of sms éénmalig een verificatie code die u invoert in de app
5. Maak in de app ten slotte een pincode van 5 cijfers aan om de toegang af te schermen
6. De app is nu klaar voor gebruik


Functionaliteit:
• Inzage in uw actuele medicatieprofiel zoals bekend bij uw huisarts
• Vraag herhaalrecepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang herinneringen indien u uw medicatie opnieuw nodig heeft
• Stel uw medische vragen direct aan uw arts via een eConsult en ontvang bericht zodra uw consult beantwoord is. Let op! eConsult is niet bedoeld voor urgente zaken of levensbedreigende situaties. Indien u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact met de huisarts op
• Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt. U moet tevens de reden van uw afspraak vermelden
• U vindt de adresgegevens, contactgegevens en openingstijden van uw arts in de app. U vindt er ook een link naar de website van uw arts

Privacy
Met de app kunt u via een beveiligde verbinding uw medicatie gegevens ophalen uit het systeem van de praktijk en communiceren met uw arts. Voor de ingebruikname wordt uw identiteit eerst geverifieerd door de praktijk en ontvangt u een verificatiecode om de app te activeren. Verder kunt u de app afschermen door een persoonlijke 5-cijferige pincode. Uw gegevens worden niet gedeeld derden. Meer hierover kunt u nalezen op de website van uw zorgverlener. Make your online app is a service provided by your doctor. This is the first version that we tested with a number of participating practices.

We offer 24 hour access to your medication list, you can order previously prescribed medications, appointments and start eConsult your doctor!

A list of affiliated practices can be found in the app. We are interested in your experience in order to optimize the service further.

Suggestions and comments we hear! You can pass it on to us via the feedback button in the app or via email to [email protected]

The app into operation?
1. Download the store
2. Open the app and search your practice
3. If you already have an account on the patient portal with your GP log this information in the app and go directly to step 4).

If you do not have an account, ask these by clicking on the button "Register" and fill out all required information.

After reviewing your application through our practice -what some may nemen- up will create your account and you will receive your login details by email.

4. After logging into the app by e-mail or SMS one-time verification code that you enter in the app
5. Make the app finally a 5 digit PIN to foreclose access
6. The application is now ready for use


functionality:
• Access to your current medication profile as familiar with your GP
• Ask for prescription refills directly from your medication list to receive reminders if you again need your medication
• Ask your medical questions your doctor immediately via eConsult and get your message once consultation has been answered. Pay attention! eConsult is not intended for urgent matters or life-threatening situations. If in doubt about the seriousness of your complaint, you should always call the doctor on
• Check the blanks in the calendar of your doctor and book an appointment at the time that suits you. You must also state the reason for your appointment
• You will find the addresses, contact details and opening hours of your doctor in the app. You will also find a link to the website of your doctor

Privacy
With the app you can use a secure connection to retrieve your medication data from the system of practice and communicate with your doctor. Before commissioning your identity is verified by practice and you will receive a verification code to activate the app. Furthermore, you can limit the application through a personal five-digit PIN. Your data will not change shared. More on this can be read on the website of your provider.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Uw Zorg online version 2.6.5 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.mediapp.pharmeon, download Uw Zorg online.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Met deze nieuwe update voeren we weer enkele verbeteringen door naar aanleiding van uw feedback. Zo is het proces om de juiste praktijk te selecteren aangepast. Ook hebben we enkele aanpassingen doorgevoerd en uitlegteksten toegevoegd wanneer er meerdere accounts gekoppeld zijn aan de app.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat ze ons weten via de feedbackknop of mail naar [email protected]
Met vriendelijke groet,
Het Pharmeon App team

What are users saying about Uw Zorg online

L70%
by L####:

Handige app. Twijfelde even vanwege mindere reacties. Aanmelden wat lastig omdat de arts je eerst moet accepteren. Daarna werkt het super.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.05
20 users

5

4

3

2

1