ProActive

ProActive Free App

Rated 3.11/5 (9) —  Free Android application by ProActive Software

Advertisements

About ProActive

Krijg grip op uw zakelijke uitgaven met ProActive Software. Bijna 600 organisaties gebruiken ProActive om op simpele wijze een nauwkeurige en digitale zakelijke administratie te krijgen.

Om het bijhouden van de administratie nog makkelijker te maken, vindt u in de app opties om eenvoudig onkosten te declareren en uw kas- en bankadministratie te beheren:

1. Binnen één minuut declareren
Declareer uw zakelijke onkosten in slechts drie stappen, waar en wanneer u dat wilt.

1. Open de app
2. Vul de declaratie in (en voeg een foto van de bon toe)
3. Verzend de declaratie

De juiste leidinggevende ontvangt automatisch uw declaratie. Het enige wat u hoeft te doen is wachten op de goedkeuring. Zodra dat is gebeurd, ontvangt u een melding.

Extra opties: automatisch reiskosten berekenen, huidige locatie en favoriete locaties gebruiken, declaratieregels kopiëren.

2. Kasadministratie bijhouden en kosten verantwoorden
Altijd en overal inzage in de saldi en transacties van uw kas-, bank- en pasboeken met de module Kas & Pas.

1. Open de app
2. Bekijk de af- en bijschrijvingen
3. Bekijk individuele transacties (en voeg een foto van de bon toe)

De app maakt het verantwoorden van uitgaven makkelijk en daarmee laagdrempelig.

Over ProActive
ProActive maakt online oplossingen die organisaties grip op uitgaven geven. Dit zijn oplossingen voor het volledige purchase-to-pay proces, het beheer van kasgelden en een systeem voor onkostendeclaraties.

Het systeem is ontwikkeld met het oog op eenvoud, zodat ook gebruikers die niet computer-minded zijn hun weg kunnen vinden.

Vereisten
Om gebruik te maken van de ProActive app is het noodzakelijk om ProActive Software gebruiker te zijn Get a grip on your business expenses with ProActive Software. Using nearly 600 organizations ProActive to get an accurate and digital business records in a simple way.

To make tracking easier administration, can be found in the app options to simply declare expenses and manage your cash and bank administration:

1. Within one minute declare
Declare your business expenses in just three steps, wherever and whenever you want.

    1. Open the app
    2. Fill in the declaration (and add a photo of the receipt)
    3. Send the declaration

The right leadership will automatically receive your claim. All you have to do is wait for the approval. Once that is done, you will be notified.

Additional Options: Automatically calculate expenses, current location and use favorite locations, copy declaration rules.

2. Cash records keeping and accounting fees
Anytime, anywhere access to the balances and transactions of your cash, bank and pasboeken the module Cash & Pas.

    1. Open the app
    2. Check the drain and replenishments
    3. See individual transactions (and add a photo of the receipt)

The app makes it easy to justify spending and therefore accessible.

about ProActive
ProActive create online solutions that give organizations control over spending. These are solutions for the entire purchase-to-pay process, managing cash and an expense reporting system.

The system was developed for the purpose of simplicity, allowing users not computer minded are able to find their way.

requirements
To use the app ProActive is necessary to be ProActive Software user

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ProActive version 1.2.2 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.proactive, download ProActive.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Twee verbeteringen:
- Probleem opgelost waardoor boekingen niet goed gecodeerd konden worden.
- Saldi worden weer correct weergegeven in de Kas&Pas-module.

What are users saying about ProActive

X70%
by X####:

Eindelijk een app


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.15
9 users

5

4

3

2

1