RunningTeam

RunningTeam Free App

Rated 3.50/5 (4) —  Free Android application by Mark van Liempd

About RunningTeam

Met de door deskundige looptrainers samengestelde programma’s bouw je stap voor stap op tot de gewenste loopafstand. De programma’s zorgen voor zowel resultaat als blessurevrij loopplezier en zijn daarom zeer geschikt voor de beginnende hardloper.

En voor de gevorderde hardlopers?
Andere loopprogramma’s binnen de RunningTeam applicatie onderhouden je loopconditie. De gevarieerde programma’s van 10 weken zijn zo samengesteld dat je optimaal profiteert van de diverse trainingseffecten. Niet alsmaar verder of sneller maar in ‘shape’ blijven om 5 of 10km te kunnen blijven hardlopen!
Ook kun je kiezen voor 10 weken voorbereiding op diverse loopevenementen (15km, 10EM, ½ marathon en marathon) in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Zowel voor beginners als gevorderden. Van de opbouw tot het verantwoord kunnen uitlopen van je eerste halve marathon tot de voorbereiding op een nieuw persoonlijk record op de marathon. Met RunningTeam gaat het je lukken!

Waarom gaat het met RunningTeam wel lukken?
Hardlopen geeft je enorm veel vrijheid. Je loopt waar en wanneer je wilt. Dit maakt je echter ook kwetsbaar! Of je doet teveel en raakt geblesseerd of het lukt je niet de discipline bij jezelf op te leggen en doet te weinig. Met RunningTeam loop je nog steeds waar en wanneer je zelf wilt. Maar met een goed gedoseerd en effectief programma (op ‘tijd’ i.p.v. ‘afstand’) voorkom je dat je teveel doet.
Daarnaast word je na aanmelding ingedeeld in een groep met 2 teamgenoten (je ‘RunningTeam’). Jij kunt zien wat je teamgenoten doen en andersom. Als teamgenoten motiveer je elkaar met de chat functie en via Facebook deel je je loopervaring. Er ontstaat een (gezonde) groepsdruk met een gezamenlijk doel dat veel mensen nodig hebben om de regelmaat vast te houden. Wellicht zijn je teamgenoten zelfs bekende plaatsgenoten. Bij aanmelding kies je namelijk een regio. Je team wordt aangevuld met leden vanuit diezelfde regio.
Zo ook bij aanmelding voor een loopevenement. Je wordt ingedeeld in een groep van 3 (of meer) lopers die zich allemaal voorbereiden op hetzelfde evenement. Ook bestaat de mogelijkheid je aan te sluiten bij een reeds bestaand team (b.v. je collega’s van het werk) of kun je zelf een nieuw team starten. Het loopprogramma zal starten 10 weken voor de datum van het evenement.
Heb je eenmaal RunningTeam gedownload dan kun je keer op keer gebruik blijven maken van de diverse loopprogramma’s. De loopevenementen worden up-to-date gehouden.

RunningTeam wenst je veel succes en loopplezier!

Prepare yourself with the RunningTeam application for 5k, 10k or your favorite running event. Run where- and whenever you want with the support of your team members.

The running programs are build by professional trainers and support you step by step for the chosen running distance. Each program ensures success and is balanced to avoid injury’s as well.
You can chose to prepare for a running event anywhere around the world from 10K up to Marathon distance. Both for the novice runner as the already trained athlete.

With RunningTeam you will assigned into a team with 2 team members (your ‘RunningTeam’). You can see the progress of your team members during your 10 weeks program. You’ll motivate your team members and they will motivate you with the chat function and posts on Facebook. This will create some pressure into achieving the common goal, you might need to keep your discipline in your training. And maybe your team members are known to you or become your friends. This because you sign up for a team in your own city.

This is the same when you sign up for a running event. You shall be assigned to a group with 2 team members all preparing for the same event or you can join an already existing group that you know for instance. The running program will start 10 weeks before the event.

Once you have downloaded the RunningTeam application you can repeatedly use all running programs.

RunningTeam wishes you all the best and a lot of running fun!

The expert from treadmills composite applications you build step by step to the desired walking distance. The programs provide both income and injury free running experience and are therefore very suitable for the novice runner.

And for advanced runners?
Other running programs in the Running Team application maintain your running condition. The varied programs of 10 weeks formulated you take full advantage of the various training effects. Not ever farther or faster, but in 'shape' stay at 5 or 10km to keep running!
You can also opt for 10 weeks in preparation for various running events (15km, 10em, ½ marathon and marathon) in the Netherlands, Europe and the rest of the world. Both beginners and advanced. Of the building, up to the sound radiating from your first half marathon to prepare for a new personal best in the marathon. With Running Team will succeed you!

Why go with running team succeed?
Running gives you a lot of freedom. You walk wherever and whenever you want. However, this also makes you vulnerable! Whether you are doing too much and gets injured or you fail to impose discipline on yourself and doing too little. With Running Team course you still wherever and whenever you want. But with a well-dosed and effective program (in "time" instead of "distance") you avoid doing too much.
In addition, you will be assigned after registration in a group with two teammates (you 'Running Team). You can see what your teammates and vice versa. If you motivate teammates together with chat and Facebook will share your running experience. There is a (healthy) pressure group with a common goal which need lots of people to maintain regularity. Perhaps your teammates are even well-known fellow citizens. Upon registration you choose namely a region. Your team is supplemented by members from the same region.
Also at registration for a running event. You will be divided into a group of three (or more) runners who are all preparing for the same event. There is also the possibility you to join an existing team (eg your colleagues from work) or can trigger a new team. The course program will start 10 weeks before the date of the event.
Have you downloaded once running team you can repeatedly continue to use the various course programs. The running events are kept up to date.

Running Team wish you lots of success and fun walk!

Prepare yourself with the Running Team application for 5k, 10k or your favorite running event. Run where- and whenever you because with the support of your team members.

The running programs are build by professional coaches and support you step by step for the chosen distance running. Each program Ensures success and is balanced to avoid injury programs as well.
You can chose to prepare for a running event anywhere around the world from 10K up to marathon distance. Both for the novice runner as the already trained athlete.

With Running Team you will assigned into a team with two team members (your 'Running Team). You can see the progress of your team members falling on your 10-week program. You'll motivate your team members and theywill motivate you with the chat function and posts on Facebook. This will create some pressure into Achieving the common goal, you might need to keep your discipline in your training. And maybe your team members are known to you or Become your friends. This Because You sign up for a team in your own city.

This is the same When you sign up for a running event. You Shall be assigned to a group with two team members all preparing for the same event or you can join an already bestaande group That You know for instance. The running program will start 10 weeks before the event.

Once you have downloaded the application Running Team Repeatedly you can use all running programs.

Running Team wishes you all the best and a lot of running fun!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install RunningTeam version 1.9001 on your Android device!
APK Size: 1.8 MB, downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: nl.teunvos.hardloopapp, download RunningTeam.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Enkele kleine Bugfixes;
- Verlaten van een geselecteerd Team kan via het menu totdat het Team actief is;
- De startdatum van het trainingsprogramma voor loopevenementen is geoptimaliseerd;
- Met uw feedback kunnen wij RunningTeam nog beter maken, mail ons: [email protected]

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.55
4 users

5

4

3

2

1