Veiligebuurt

Veiligebuurt Free App

Rated 4.36/5 (11) —  Free Android application by Veiligebuurt

About Veiligebuurt

Samen zien we meer dan alleen!
Met de Veiligebuurt app houdt u samen met uw buren eenvoudig een oogje in het zeil.
Start makkelijk uw eigen buurtwacht en meld verdachte situaties snel aan elkaar en de juiste instanties.

Het beheren van een buurtpreventie groep was nog nooit zo makkelijk.
Wilt u een bijdrage leveren aan een veilige buurt? Dat kan nu simpel met het downloaden van de Veiligebuurt app. Via de app houdt u samen met uw buren een oogje in het zeil en meldt u verdachte situaties snel aan elkaar en de juiste instanties. Ook leest u hier het laatste nieuws uit uw wijk op het gebied van veiligheid en preventie. Download nu de app en vind uw buren in de Veiligebuurt app. Want een veilige buurt regel je samen.

Veiligebuurt is onderscheidend op de volgende punten:
• Heel simpel: De Veiligebuurt-app werkt precies zoals u gewend bent bij WhatsApp en Telegram.
• Start zelf een buurtgroep: Maak eenvoudig zelf een Veiligebuurt-groep aan en voeg eventueel al contacten toe. Bepaal zelf of deze groep voor iedereen toegankelijk is of alleen na goedkeuring van u.
• Vind uw buren: Vind automatisch Veiligebuurt-groepen bij u in de buurt en voeg uzelf toe aan deze groepen, zodat u direct contact heeft met uw buren.
• Spoed!: Bij nood alarmeert u met één druk op de knop uw buren. Hierbij wordt automatisch uw locatie gedeeld, zodat zij direct te hulp kunnen schieten.
• Geen gegevens nodig: U heeft elkaars telefoonnummer niet meer nodig om in contact te komen
• Overzichtelijk in beheer: De gesprekken worden geclusterd per groep en er kan zelf bepaald worden welke meldingen u wel of niet wenst te ontvangen. Voor beheerders is er een aparte toegang via CMS.
Veiligebuurt.nl is een particulier initiatief dat in de ontwikkeling wordt gesteund door onder meer de Gemeente Rotterdam.

Veiligebuurt maakt gebruik van uw internetverbinding en gps-locatie om u in contact te brengen met bewoners bij u in de buurt. Hierdoor hoeft u uw telefoonnummer niet te delen met de andere buurtbewoners.

Veiligebuurt vraagt haar gebruikers zicht te registeren met 06-nummer en wachtwoord, welke door uw smartphone worden onthouden. We zullen het 06-nummer via sms verifiëren ter voorkoming van misbruik. De gebruiker bepaalt zelf welke gegevens zichtbaar zijn voor anderen. We gebruiken deze informatie niet commercieel. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Indien u feedback, vragen en/of opmerkingen heeft, stuur een e-mail naar [email protected] of kijk op www.veiligebuurt.nl

Together we see more than just!
With the Safe Neighborhood app keeps you together with your neighbors a simple eye.
Start easy your own neighborhood watch and report suspicious situations quickly to each other and the proper authorities.

Managing a neighborhood watch group has never been so easy.
Want to contribute to a safe neighborhood? Now you can simply downloading the app Safe Neighborhood. The app keeps you together with your neighbors an eye out and log suspicious situations quickly to each other and the proper authorities. You can also read the latest news from your area in the field of safety and prevention. Download the app and find your neighbors in the Safe Neighborhood app. Because a safe neighborhood you rule together.

Safe Neighborhood is distinctive in the following respects:
• Simple: The Safe Neighborhood app works exactly as you are used to WhatsApp and Telegram.
• Start a neighborhood group: Easily itself a Safe Neighborhood group and add all possible contacts. Decide whether this group is open to everyone or only after approval from you.
• Find your neighbors: Find auto Safe Neighborhood groups in your area and add yourself to these groups, so you have direct contact with your neighbors.
• Emergency !: When emergency alerts you with a single press of a button your neighbors. This automatically share your location so that they can immediately come to the rescue.
• No data is needed: You have each other's phone no longer need to get in touch
• Well in management: The calls are grouped by group and may itself determine which messages you may or may not wish to receive. For administrators, a separate access through CMS.
Veiligebuurt.nl is a private initiative which is supported in the development include the Municipality of Rotterdam.

Safe Neighborhood uses your Internet connection and GPS location to bring you in contact with people in your area. Because of this you do not have to share your telephone number with the other residents.

Safe Neighborhood asks users to register their views with 06-number and password, which will be remembered by your smartphone. We will verify the 06-number via SMS to prevent abuse. The user decides what information is visible to others. We use this information commercially. The app is free to download and use.

If you have any feedback, questions and / or comments, send an e-mail to [email protected] or visit www.veiligebuurt.nl

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Veiligebuurt version 1.1.5 on your Android device!
APK Size: 4 MB, downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: nl.veiligebuurt.veiligebuurt, download Veiligebuurt.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.45
11 users

5

4

3

2

1