Veiligebuurt, houdt je buurt veilig!

Veiligebuurt, houdt je buurt veilig! Free App

Rated 3.52/5 (129) —  Free Android application by Veiligebuurt

Advertisements

About Veiligebuurt, houdt je buurt veilig!

Veiligebuurt is DE app voor mensen die veilig wonen belangrijk vinden. Jij wilt toch ook dat je buurt veilig blijft!

Als je samen met je buren alert bent en elkaar waarschuwt, dan zorg je voor een veilige en vertrouwde buurt. Ook al ken je je buren niet, en hoef je ook niet alles van ze te weten, wil je waarschijnlijk wel een veilige buurt.

Met de Veiligebuurt app kom je automatisch bij al je buren in de groep. Zonder sociale verplichtingen en zonder je 06-nummer te delen. Zo ontstaan heel eenvoudig groepen met een groot deel van je buren. Dan kun je elkaar eenvoudig waarschuwen en zorg je samen voor een veilige buurt.

Veilige buurt is gebruiksvriendelijk, veilig en wij luisteren naar uw wensen. Zo worden wij het slimste buurpreventie platform in Nederland.

Want in buurten zónder buurtpreventie zijn 30% meer inbraken!
Kom meteen in actie en download de Veiligebuurt app!

Enkele eigenschappen:
- automatisch met uw buren in groepen
- meerdere gesprekken met dezelfde groep
- instelbare notificaties
- zelf groepen starten
- urgente meldingen maken

In latere versies:
- Speciale functies om het werk van beheerders makkelijker te maken
- Nieuws, preventietips en andere relevante content
- En nog meer.

Volg ons op www.veiligebuurt.nl
Volg ons op www.facebook.com/veiligebuurt/

Veiligebuurt is onderscheidend op de volgende punten:
- Heel simpel: De Veiligebuurt-app werkt precies zoals u gewend bent bij WhatsApp en Telegram.
- Start zelf een buurtgroep: Maak eenvoudig zelf een Veiligebuurt-groep aan en voeg eventueel al contacten toe.
- Bepaal zelf of deze groep voor iedereen toegankelijk is of alleen na goedkeuring van u.
- Vind uw buren: Vind automatisch Veiligebuurt-groepen bij u in de buurt en voeg uzelf toe aan deze groepen, zodat u direct contact heeft met uw buren.
- Spoed!: Bij nood alarmeert u met één druk op de knop uw buren. Hierbij wordt automatisch uw locatie gedeeld, zodat zij direct te hulp kunnen schieten.
- Geen gegevens nodig: U heeft elkaars telefoonnummer niet meer nodig om in contact te komen
- Overzichtelijk in beheer: De gesprekken worden geclusterd per groep en er kan zelf bepaald worden welke meldingen u wel of niet wenst te ontvangen. Voor beheerders is er een aparte toegang via CMS.
Veiligebuurt.nl is een particulier initiatief dat in de ontwikkeling wordt gesteund door onder meer de Gemeente Rotterdam.

Veiligebuurt maakt gebruik van uw internetverbinding en gps-locatie om u in contact te brengen met bewoners bij u in de buurt. Hierdoor hoeft u uw telefoonnummer niet te delen met de andere buurtbewoners.

Indien u feedback, vragen en/of opmerkingen heeft, stuur een e-mail naar [email protected] of kijk op www.veiligebuurt.nl

Buurtpreventie groepen zijn een bewezen manier om het aantal inbraken terug te brengen en de pakkans te vergoten. De effecten van digitale buurtpreventie is onder andere onderzocht door de Universiteit van Tilburg. De buurtpreventie whatsapp (buurtwhatsapp) groepen zijn misschien wel het meest bekent in Nederland. Veiligebuurt is een burgerinitiatief met als doel een maatwerk oplossing te bieden voor buurtpreventie in Nederland. Safe Neighborhood is THE app for people who live safely is important. Do you still want also that you remain safe neighborhood!

If you are careful with your neighbors and warn each other, you care for a safe and familiar neighborhood. Even if you do not know your neighbors, and you do not know all of them, you probably want a safe neighborhood.

With Safe Neighborhood app you automatically with all your neighbors in the group. Without social obligations and without sharing your 06 number. This creates quite simple groups with a large portion of your neighbors. Then you can simply warn each other and be together for you a safe neighborhood.

Safe neighborhood is user friendly, safe, and we listen to your wishes. So we are the smartest neighboring prevention platform in the Netherlands.

Because in neighborhoods without neighborhood watch 30% more burglaries!
Come into action and download the Safe Neighborhood app!

Some features:
- Automatically with your neighbors in groups
- Multiple calls with the same group
- Configurable notifications
- Self-starting groups
- Make urgent reports

In later versions:
- Special features to make administrators work easier
- News, prevention tips and other relevant content
- And more.

Follow us on www.veiligebuurt.nl
Follow us on www.facebook.com/veiligebuurt/

Safe Neighborhood is distinctive in the following areas:
- Very simple: The Safe Neighborhood app works exactly as you are used to WhatsApp and Telegram.
- Start a neighborhood group: Easily create your own Safe Neighborhood group and add all contacts to any.
- Decide whether the group is open to everyone or only after approval from you.
- Find your neighbors: Find auto Safe Neighborhood groups in your area and add yourself to these groups, giving you direct access to your neighbors.
- Emergency !: In emergency alerts you with a single press of a button your neighbors. This will automatically share your location so that they can instantly come to help.
- No data required: You no longer need each other's phone number to get in touch
- Easy to manage: The calls are clustered by group and can decide what notifications you do or do not wish to receive. For managers, there is a separate access via CMS.
Veiligebuurt.nl is a private initiative in the development is supported by among others the Municipality of Rotterdam.

Safe Neighborhood uses your Internet connection and GPS location to bring you in contact with people in your area. This eliminates the need to share your phone with the other residents.

If you have any feedback, questions and / or comments, send an email to [email protected] or visit www.veiligebuurt.nl

Neighborhood watch groups are a proven way to reduce the number of burglaries and shed the risk of being caught. The impact of digital neighborhood watch include examined by the University of Tilburg. The neighborhood watch whatsapp (buurtwhatsapp) groups are perhaps best known in the Netherlands. Secure Area is a citizens' initiative with the aim to provide a customized solution for neighborhood watch in the Netherlands.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Veiligebuurt, houdt je buurt veilig! version 2.4.5 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Not rated
Android package: nl.veiligebuurt.veiligebuurt, download Veiligebuurt, houdt je buurt veilig!.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Kleine bugfix bij registratie opgelost!
Version update Veiligebuurt, houdt je buurt veilig! was updated to version 2.4.5
Name changed  Name changed! Veiligebuurt now is known as Veiligebuurt, houdt je buurt veilig!.
Version update Veiligebuurt, houdt je buurt veilig! was updated to version 2.2.14
More downloads  Veiligebuurt, houdt je buurt veilig! reached 10 000 - 50 000 downloads

What are users saying about Veiligebuurt, houdt je buurt veilig!

I70%
by I####:

Very helpful app

T70%
by T####:

Great! Just what I need

L70%
by L####:

This is so useful app.This app requires sign up process.There have lot of function.

S70%
by S####:

This app very helpful:)

G70%
by G####:

This is one of the most useful app and easy to use with the forum integrated in this app. Safest app to watch over me and my relatives. Most secure social app.

Q70%
by Q####:

One of the most useful app...easy to use or control i ever seen....this app reminds me many thing...we can see our relative place.. i watch my place neighborhood on the map.. I'll keep this app for long time..

B70%
by B####:

Cant change postcode in profile after moving. That function just doesnt exist!


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.55
129 users

5

4

3

2

1