ABCHjelp

ABCHjelp Free App

Rated 4.60/5 (10) —  Free Android application by ABCHjelp.no

Advertisements

About ABCHjelp

1) Kompetanseregister.

2) Hjertestarter register.

Applikasjonen er laget for å kjøre umerkelig i bakgrunnen. Ved alarm sendes beskjed til telefonen som svarer med sin posisjon. Alle innenfor en viss rekkevidde vil dermed få beskjed om nødsituasjonen og mulighet for å hjelpe.

Bruker kan selvfølgelig, om ønskelig, skru av sin tilgjengelighet ved bare et tastetrykk, og med det ikke lenger være synlig.

Applikasjonen er laget så den bruker minst mulig strøm og data, samtidig gir den best mulig overblikk over hvor resurser befinner seg når sekundene faktisk teller.

ABCHjelp.no er et digitalt verktøy til nødetater som skal øke sjansen for å overleve «hjertestans» utenfor sykehus ved å mønstre privat kompetanse til en akutt hendelse før aktuelle hjelpeorganer når frem!

De som får tidlig hjelp har særdeles bedre prognose og det vil ABCHjelp applikasjoner hjelpe med slik at tidlig hjelp er tilgjengelig for alle, også utenfor sykehus, rurale strøk, øysamfunn mm. Vi jobber mot en bedre total-behandling av «hjertestans».

Bare personer med HLR-kompetanse kan bruke alle funksjoner på denne applikasjon, men alle vinner på at så mange kompetente personer som mulig hjelper til når de kan. Metronom og kart er tilgjengelig uten registrering.

Minstekravet er godkjent HLR kurs innen 12 måneder og ved registrering vil du bli bedt om kopi av diplom.

For Helsepersonell eller andre som har egen autorisasjon vil dette være nok. Du vil da bli bedt om kopi av kompetansebevis.

Som bruker vil du også bli bedt om samtykke i bruken av programvaren.

Hjerte og lungeglad hilsen

ABCHjelp AS 1) Expertise Registry.

2) Defibrillator Registry.

The application is designed to run seamlessly in the background. Upon alarm sent message to your phone that corresponds with their position. All within a certain range will thus be notified of emergency and the opportunity to help.

User can, of course, if desired, turn off their availability, just a touch, and with it will no longer be visible.

The application is designed so the user minimum power and data while providing the best possible overview of where resources are located when the seconds actually counts.

ABCHjelp.no is a digital tool for emergency services that will increase their chances of survival "cardiac arrest" outside hospitals by patterns private expertise to an acute event before current aid agencies can reach you!

Those who get early help has particularly improved prognosis and it will ABCHjelp applications help so that early assistance is available to everyone, even outside hospitals, rural areas, islands mm. We are working towards a better overall treatment of "cardiac arrest."

Only people with CPR skills can use all features of this application, but everyone wins on so many qualified people as possible would help when they can. Metronome and maps are available without registration.

The minimum requirement is approved CPR course within 12 months and the registration will be requested a copy of the diploma.

For professionals or others who have separate authorization will be enough. You will then be asked for a copy of the certificate of competence.

As a user you will also be asked for consent to use of the software.

Heart and lung happy greeting

ABCHjelp AS

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install ABCHjelp version 2.0.5 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: no.abchjelp.abchjelp, download ABCHjelp.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
01.05.2016 - Feil som gjorde at Android 6 ikke støttet appliaksjonen fikset.
11.04.2016 - Nytt brukergrensesnitt, kart og ekstrautstyr tilgjengelig via applikasjon. En kjent feil vil forhindre enkelte enheter som kjører android 6.0 å laste opp nytt kompetansebevis.
Name changed  Name changed! ABCHjelp.no now is known as ABCHjelp.
More downloads  ABCHjelp reached 500 - 1 000 downloads
Version update ABCHjelp was updated to version 2.0.5

Oh snap! No comments are available for ABCHjelp at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
10 users

5

4

3

2

1