DFØ selvbetjening

DFØ selvbetjening Free App

Rated 4.35/5 (20) —  Free Android application by DFØ app developer

About DFØ selvbetjening

DFØ selvbetjening kan brukes av ansatte i statlige virksomheter som bruker DFØs lønnstjenester.

**Merk:** For at du skal kunne bruke appen må din virksomhet være bruker av selvbetjeningsfunksjonaliteten til DFØ.

== Innhold ==

Disse tjenestene er tilgjengelige i appen:

* Timeføring
- kalender
- registrer arbeidstid
- aktivitetsregistrering (prosjekt og aktivitet)
* Fraværssøknader
- oversikt over fraværssøknader
- ny søknad
* Tidssaldo
- oversikt over kvoter for ferie, avspasering fleksitid, sykt barn osv.
- Saldo fleksitid (ny)
- Saldo Reisetid/overtid (ny)


Flere tjenester blir tilgjengelig i kommende versjoner.

== Tilgang ==

Tilgangen styres av tilganger du allerede har. Første gangs pålogging skjer gjennom ID-porten (MinID eller BankID). Du velger selv en firesifret PIN-kode som brukes for videre pålogging.

DFØ self can be used by employees in government agencies who use DFØs payroll services.

** Note: ** For you to be able to use the app must your business be using self-service functionality of DFØ.

== Content ==

These services are available in the app:

* Time Keeping
  - Calendar
  - Sign working
  - Activity registration (project and activity)
* Absence Applications
  - Overview of absence applications
  - New application
* Time Balance
  - Overview of allowances for vacation, time off flexitime, sick child, etc..
  - Balance flexitime (new)
  - Balance Journey / overtime (new)


More services will be available in future versions.

== == Access

Access is controlled by permissions you already have. Initial logon happens through the IDP (MinID or BankID). You select a four digit PIN code used for further logging.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install DFØ selvbetjening version 1.0.2 on your Android device!
APK Size: 8.4 MB, downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: no.dfo.sap.app, download DFØ selvbetjening.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
1.0.2 Fjerning av Google Analytics ref EU dom C-362/14

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.45
20 users

5

4

3

2

1