DFØ selvbetjening

DFØ selvbetjening Free App

Rated 3.59/5 (59) —  Free Android application by DFØ app developer

Advertisements

About DFØ selvbetjening

DFØ selvbetjening kan brukes av ansatte i statlige virksomheter som bruker DFØs lønnstjenester.

**Merk:** For at du skal kunne bruke appen må din virksomhet være bruker av selvbetjeningsfunksjonaliteten til DFØ.

== Innhold ==
* Innkurv
- ansatte kan behandle oppgaver i retur for korrigering
- leder kan behandle oppgaver
* Timeføring
- kalender
- registrer arbeidstid
- aktivitetsregistrering (prosjekt og aktivitet)

* Fraværssøknad
- oversikt over fraværssøknader
- ny fraværssøknad

* Tidssaldo
- oversikt over kvoter for ferie, avspasering fleksitid, sykt barn osv.
- saldo fleksitid
- saldo reisetid/overtid
- tidsinformasjon
* Reisesøknad
- oversikt over reisesøknader
- ny reisesøknad
- last opp vedlegg

* Reiseregning
- oversikt over reiseregninger
- ny reiseregning
- last opp vedlegg

* Utgiftsrefusjon
- oversikt over utgiftsrefusjon
- ny utgiftsrefusjon
- last opp vedlegg
* Utbetaling
- lønnslipp
- reise- og utgiftsslipp


Flere tjenester blir tilgjengelig i kommende versjoner.

== Tilgang ==

Tilgangen styres av tilganger du allerede har. Første gangs pålogging skjer gjennom ID-porten (MinID, BankID eller BankID på mobil). Du velger selv en firesifret PIN-kode som brukes for videre pålogging DFØ self can be used by employees in government agencies that use DFØs payroll services.

** Note: ** For you to be able to use the app must your business be using self-service functionality to DFØ.

== Contents ==
* Inbox
- Employees can process tasks in return for correction
- Manager can manage tasks
* Time Keeping
- calendar
- Sign working
- Activity registration (project and activity)

* Absence Application
- Overview of absence applications
- New absence application

* Time Balance
- Overview of allowances for vacation, time off flexitime, sick child, etc..
- Balance flexitime
- Balance journey / overtime
- Time Information
* Travel Application
- Overview of the Travel Request
- New travel application
- Upload attachments

* Travel Expense
- Overview of travel expenses
- New claim
- Upload attachments

* Expense Reimbursement
- Overview of expense reimbursement
- New expense reimbursement
- Upload attachments
* Payout
- Paycheck
- Travel and expense drop


More services will be available in upcoming versions.

== Services ==

Access is controlled by permissions you already have. Initial login occurs through the IDP (MinID BankID or BankID for mobile phones). You can choose a four-digit PIN code used for further logon

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install DFØ selvbetjening version 1.6.1 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: no.dfo.sap.app, download DFØ selvbetjening.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Fingeravtrykksautentisering, stemple inn/ut og mulighet til å endre personlige opplysninger
More downloads  DFØ selvbetjening reached 10 000 - 50 000 downloads
Version update DFØ selvbetjening was updated to version 1.6.1
More downloads  DFØ selvbetjening reached 5 000 - 10 000 downloads
Version update DFØ selvbetjening was updated to version 1.3.17

What are users saying about DFØ selvbetjening

D70%
by D####:

Får ikke logget på. Kommer bare med ukjent feil med BankID.

D70%
by D####:

Superapp!

V70%
by V####:

Ønske: widget med 'stemplingsur': enkelt klikk når arbeidsdagen begynner, nytt klikk når eg går for dagen. Eg bruker Time Recording appen idag, kikk gjerne på denne.

U70%
by U####:

I would love to see NFC support for easy tap to track time. Otherwise pretty good.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.65
59 users

5

4

3

2

1