Coor HSEQ

Coor HSEQ Free App

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by Mellora AS

Advertisements

About Coor HSEQ

Dette er en kontrakts spesifikk app med fokus på innrapportering av avvik tilknyttet kvalitet og HMS, samtidig som den inneholder verktøy for risikoanalyser. App`en inneholder systematikk for å rapportere avvik, feil og mangler, forbedringer, RUH, sikringshendelser og IK-mat avvik. Den inneholder også en egen modul for gjennomføring av risikoanalyser på flere nivå, samt en modul for vernerunder/inspeksjoner etc.

HMS-målsetting Coor Norge

Vår viktigste prioritet er å ivareta de ansattes, våre kunders og leverandørers helse og sikkerhet. Vår visjon er at ingen skader seg på jobb. Vi ivaretar et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Coor jobber systematisk for å bidra til at vår egen og våre kunders miljøpåvirkning reduseres.

Personlig sikkerhet:

• Kan ikke jobben gjøres sikkert skal den ikke gjøres
• Er du usikker skal situasjonen vurderes
• Hendelser og avvik rapporters og håndteres
• Din sikkerhet er ditt ansvar

HMS-håndbok er tilgjengelig online ved behov, sammen med alternative HMS-verktøy.

Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fra Mellora AS (www.mellora.no), skal skape HMSK-entusiasme!

Du vil trenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen til rapportering. Kontakt din leder / kontaktperson i Coor Service Management for bistand ved behov, alternativt send en mail til [email protected] This is a contract specific app focusing on reporting discrepancies associated with quality and safety, while also contains tools for risk analysis. The new app includes systematics to report discrepancies, defects, enhancements, RUH, security incidents and IK-food deviation. It also contains a module for conducting risk analyzes at several levels, as well as a module for safety inspections / inspections etc.

HSE objective Coor Norway

Our main priority is to ensure the employees, our customers and suppliers health and safety. Our vision is that no workplace injuries. We maintain a good working environment for our employees. Coor is working systematically to contribute to our own and our customers' environmental impact decreases.

Personal safety:

• Unable job done surely it should not be done
• If you are unsure situation shall be considered
• Incidents and deviations are reported and handled
• Your safety is your responsibility

HSE Manual is available online on demand, along with alternative HSE tools.

Our app, which is a tailoring of the original "HSEQ Free» from Mellora AS (www.mellora.no), will create HSEQ enthusiasm!

You will need a username and password in order to use the app to reporting. Contact your manager / contact at Coor Service Management for assistance if required, or alternatively send an email to [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Coor HSEQ version 1.4.2 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: no.mellora.hseq.coor, download Coor HSEQ.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
3.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Coor HSEQ was updated to version 1.4.2
Version update Coor HSEQ was updated to version 1.3.6
More downloads  Coor HSEQ reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for Coor HSEQ at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
2 users

5

4

3

2

1