Meldeboka for Trondheim

Meldeboka for Trondheim Free App

Rated 3.60/5 (334) —  Free Android application by Netpower

Advertisements

About Meldeboka for Trondheim

Meldeboka er nå i full drift ved alle skoler i Trondheim kommune, og er samtidig under utprøving ved utvalgte barnehager i kommunen.

Meldeboka gir deg som foresatt én kanal for kommunikasjon med barnehage, skole og SFO i Trondheim kommune, uavhengig av hvilken barnehage eller skole barna dine går på.

Mange foresatte opplever at barnehager og skoler har ulik praksis i måten de sender ut meldinger til foresatte, og de ansatte mottar fraværsmeldinger og beskjeder fra foresatte i papir-meldeboka, på e-post, telefon og SMS både sent og tidlig. Med Meldeboka blir kommunikasjonen enklere.

Med Meldeboka-appen kan du som foresatt til barn i barnehager og skoler i Trondheim kommune:
• Se oversikt over dagen til barnet ditt
• Sende og motta meldinger/beskjeder til og fra barnehage, skole og SFO
• Melde fra om fravær
• Svare på samtykkeforespørsler
• Registrere særskilte hensyn for dine barn (NB: Ikke sensitive opplysninger!)
• Gi svar på deltakelse på aktiviteter (påmeldinger)
• Registrere repeterende og engangs hentemeldinger for barnehage og SFO
• Se kontaktlister for dine barns grupper
• Aktivere/deaktivere push-varsling for mottak av nye meldinger
• Aktivere/deaktivere push-varsling når ditt barn er hentet/går hjem selv fra SFO eller når ditt barn er hentet i barnehagen

Innlogging gjøres via ID-porten. Les mer om dette på http://eid.difi.no/nb/id-porten
Etter første pålogging er det mulig å logge på med selvvalgt pinkode. Mandatory The book is now in full operation at all schools in Trondheim, and is also being tested at selected kindergartens in the municipality.

Mandatory The book provides as guardian one channel for communication with kindergarten, school and SFO in Trondheim municipality, regardless of the kindergarten or school your children go to.

Many parents feel that schools and kindergartens have different practices in the way they send out messages to parents and guardians, and employees receive absence notifications and messages from parents in paper sign book, email, telephone and SMS both early and late. With Mandatory book is communication easier.

With Mandatory book app, as guardian of children in kindergartens and schools in Trondheim:
• An overview of the day to your child
• Send and receive messages / messages to and from kindergarten, school and SFO
• Inform the person about absence
• Respond to requests consent
• Create special considerations for your child (NB: Not sensitive information!)
• Provide answers to participation in activities (entries)
• Create repetitive and time retrieving messages for kindergartens and SFO
• View contact lists for your children's groups
• Enable / disable push notifications to receive new messages
• Enable / disable push notifications when your child is picked up / go home even from SFO or when your child is picked up in the nursery

Login is done via the IDP. Read more about this on http://eid.difi.no/nb/id-porten
After the first login, it is possible to log in with your choice pin code.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Meldeboka for Trondheim version 2.7 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: no.netpower.sfopro.parent.trondheim, download Meldeboka for Trondheim.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Meldeboka for Trondheim was updated to version 2.7
More downloads  Meldeboka for Trondheim reached 10 000 - 50 000 downloads
Version update Meldeboka for Trondheim was updated to version 1.21
More downloads  Meldeboka for Trondheim reached 5 000 - 10 000 downloads

What are users saying about Meldeboka for Trondheim

Z70%
by Z####:

Rotete brukergrensesnitt

W70%
by W####:

Nyttig, men fortsatt forferdelig dårlig brukeropplevelse.

D70%
by D####:

Tanken er god, men litt kronglete i bruk. Liker ikke helt meldingsbiten. Har i tillegg fått dobbelt beskjed om henting/gått flere ganger.

V70%
by V####:

Kritisk bug: får ikke til å laste ned vedlegg lenger. Appen er treg. Knapper står på feil plass. Og kan dere ikke tenke litt på at folk ikke har et forhold til deres interne begreper? "Avsenderrolle"? Utfør brukertester da!

U70%
by U####:

Fungerer bra på nøkkelfunksjoner som informasjon til og fra.

I70%
by I####:

Bra

T70%
by T####:

Ubrukelig. Vanskelig å logg inn, ofte umulig.

L70%
by L####:

Nyttig app, men utviklere tester for lite (ofte at ting sluter å funke etter en oppgradering), og har alt for lite kunnskap om grensesnitt utforming (uforståelige ikoner, vanskelig bruksmønster). Det hele virker amatøristisk, og brukeren er en ubetalt betatester. Oppdatering: minuspoeng for mas om evaluering, selv om jeg allerede har gjort det.

S70%
by S####:

Potensielt bra

G70%
by G####:

Virker vedre og bedre! Men jeg er litt enig med de fleste andre i at brukergrensesnittet er lite brukervennlig.

Q70%
by Q####:

Veldig varierende om den faktisk virker. Meldingene fra skolen kan ofte ikke åpnes, appen bare laster uten å vise innhold

B70%
by B####:

Very useful

M70%
by M####:

This app provides a very convenient way to get or send information from/to school.

P70%
by P####:

*edit. Etter ny oppdatering så klarte jeg å logge inn. Ny telefon og ny installasjon. "Access denied or your session ha expired. Please login again". Har prøvd å logge inn mange ganger nå med Bankid på Mobil. Fjerna og la inn appen på nytt også uten at det hjalp. Note 8, Android 7.1.1

B70%
by B####:

Skrivefeil i bilde nr. 2. Det står "kan seg..." når det burde stått "kan jeg..."

M70%
by M####:

Når man skal taste inn fødsels og person nr via bankid under innlogging første gang får jeg innlogging mislyktes når siste tall i personnr tastes inn. Appen krasjer. Innlogging virker via nettleser. Dette skjedde etter siste oppdatering.

P70%
by P####:

Fin app til å holde rede på beskjeder fra / til skolen.

X70%
by X####:

Etter den nyeste oppdateringen er alle vedleggene borte

O70%
by O####:

Jeg får stadig ikke opp noen valg om å endre på hentevarsel under mitt barns elevprofil. Har sett at andre har dette valget på samme versjon av appen som meg. Har reinstallert app uten at det hjalp. I tillegg sendes ikke vedlegg videre til epost. Jeg synes også dere kan si noe om hvilke feilrettinger dere har gjort når dere legger ut nye versjoner, slik at man vet hva man kan forvente.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.65
334 users

5

4

3

2

1