Meldeboka (ansatt) - Trondheim

Meldeboka (ansatt) - Trondheim Free App

Rated 3.50/5 (2) —  Free Android application by Netpower

Advertisements

About Meldeboka (ansatt) - Trondheim

Meldeboka er nå i full drift ved alle skoler i Trondheim kommune, og er samtidig under utprøving ved utvalgte barnehager i kommunen.

Meldeboka gir deg som ansatt i Trondheim kommune én kanal for å kommunisere med foresatte til elever i barnehage, skole og SFO. Meldeboka erstatter beskjeder på papirlapper, i tradisjonelle meldebøker, på e-post, sms og på telefon. Det blir en sikrere og mer effektiv dialog med barnas foresatte. Og du bidrar til miljøet med mindre papirbruk, og sparer barnehagen eller skolen din for både tid og penger!
Med Meldeboka-appen kan du som ansatt i barnehage eller skole i Trondheim kommune blant annet:
• Sende og motta meldinger/beskjeder til og fra foresatte
• Sende gruppemeldinger til foresatte i dine grupper
• Motta og bekrefte fraværsmeldinger fra foresatte
• Se oversikt over innmeldt fravær for valgt dato
• Se kontaktlister og barneprofiler for dine grupper
• Aktivere/deaktivere push-varsling for mottak av nye meldinger

Ansatt-appen kan lastes ned og installeres på kommunalt eide mobiltelefoner og nettbrett. Appen er også godkjent for bruk på ansattes private utstyr, men ansattes arbeidsverktøy er kommunalt eid PC, nettbrett eller mobiltelefon.
Innlogging gjøres via FEIDE eller med TK-Ident. Etter første pålogging er det mulig å logge på med selvvalgt pinkode. Mandatory The book is now in full operation at all schools in Trondheim, and is also being tested at selected kindergartens in the municipality.

Mandatory The book provides that employee in Trondheim one channel to communicate with the parents of students in kindergarten, school and SFO. Mandatory Boka replaces messages on scraps of paper, the traditional sign books, email, sms and telephone. It will be a safer and more effective dialogue with children's guardians. And you contribute to the environment with less paper use, saving kindergarten or school for both time and money!
With Mandatory book app, as employed in kindergarten or school in Trondheim including:
• Send and receive messages / messages to and from parents
• Send group messages to parents in your groups
• Receive and verify the absence messages from parents
• An overview of enrolled absence for the selected date
• View contact lists and children profiles for your groups
• Enable / disable push notifications to receive new messages

Employee app can be downloaded and installed on municipally-owned mobile phones and tablets. The app is also approved for use on employees' private equipment, but employees working tools are municipal owned PC, tablet or mobile phone.
Login is done via FEIDE or with TK-Ident. After the first login, it is possible to log in with your choice pin code.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Meldeboka (ansatt) - Trondheim version 1.23 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: no.netpower.sfopro.teacher.trondheim, download Meldeboka (ansatt) - Trondheim.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Diverse feilrettinger
Version update Meldeboka (ansatt) - Trondheim was updated to version 1.23
More downloads  Meldeboka (ansatt) - Trondheim reached 1 000 - 5 000 downloads
Version update Meldeboka (ansatt) - Trondheim was updated to version 1.20
More downloads  Meldeboka (ansatt) - Trondheim reached 500 - 1 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Meldeboka (ansatt) - Trondheim at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.55
2 users

5

4

3

2

1