Meldeboka (ansatt) - Trondheim

Meldeboka (ansatt) - Trondheim Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Netpower

About Meldeboka (ansatt) - Trondheim

Meldeboka gir deg som ansatt i Trondheim kommune én kanal for å kommunisere med foresatte til elever i skole og SFO. Meldeboka erstatter beskjeder på papirlapper, i tradisjonelle meldebøker, på e-post, sms og på telefon. Det blir en sikrere og mer effektiv dialog med elevenes foresatte. Og du bidrar til miljøet med mindre papirbruk, og sparer skolen din for både tid og penger!

Med Meldeboka-appen kan du som lærer og SFO-ansatt i Trondheim kommune:
- Sende og motta meldinger/beskjeder til og fra foresatte
- Sende gruppemeldinger til foresatte i dine grupper
- Motta og bekrefte fraværsmeldinger fra foresatte
- Se oversikt over innmeldt fravær for valgt dato
- Se klasselister og elevprofiler for dine grupper
- Aktivere/deaktivere push-varsling for mottak av nye meldinger

Ansatt-appen kan lastes ned og installeres på kommunalt eide mobiltelefoner og nettbrett.
Innlogging gjøres via FEIDE eller med TK-Ident. Etter første pålogging er det mulig å logge på med selvvalgt pinkode.

Meldeboka er for tiden i pilot-test, og kun tilgjengelig for utvalgte skoler. Du vil få beskjed fra din skole når du kan ta i bruk tjenesten.

Mandatory Boka gives you as an employee in Trondheim one channel for communicating with the parents of students in school and SFO. Mandatory Boka replaces messages on pieces of paper, the traditional sign books, email, sms and phone. It will be a safer and more effective dialogue with the pupils' parents. And you contribute to the environment with less paper use, saving your school for both time and money!

With Mandatory Boka app, which teaches and SFO-employed in Trondheim:
- Sending and receiving messages / messages to and from guardians
- Send group messages to parents in your groups
- Receive and confirm the absence messages from parents
- See the list of notified absences for selected date
- See class lists and student profiles for your groups
- Enable / disable push notifications for receiving new messages
 
Employee app can be downloaded and installed on municipal-owned mobile phones and tablets.
Login made via FEIDE or with TK-Ident. After the first login, it is possible to log in with chosen PIN.

Subscribing book is currently in the pilot test, and only available for selected schools. You will be notified of your school when you can start using the service.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Meldeboka (ansatt) - Trondheim version 1.0 on your Android device!
APK Size: 6.4 MB, downloaded 10+ times, content rating: Not rated
Android package: no.netpower.sfopro.teacher.trondheim, download Meldeboka (ansatt) - Trondheim.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
Bug
buster
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Improvements and bug fixes.

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1