TempusBPL app

TempusBPL app Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by Tempus AS

Advertisements

About TempusBPL app

TempusBPL app er en personlig app som muliggjør at du kan registrere deg selv INN og UT på byggeplasser hvor det stilles krav til elektronisk oversiktsliste iht. Byggherreforskriften.
TempusBPL app digitaliserer ditt personlige HMS-kort, slik at du slipper å være avhengig av tungvinte registreringsterminaler, skannere eller annet ekstrautstyr for å føre deg inn på elektronisk mannskapsliste hver dag.

Kjernen i vår moderne webløsning er et nettbrett og/eller NFC mobil med egenutviklet programvare hvor medarbeider registrerer sitt HMS-kort minimum én gang for å få tilgang til TempusBPL app funksjonaliteter. TempusBPL app viser kun byggeplasser hvor ditt HMS-kort er kjent for INN og UT registrering.
NB! Selv om du har fått digitalisert ditt HMS-kort må du alltid ha det med deg for å kunne fremvise ditt gyldige HMS-kort på byggeplassen ved kontroll!

Hvordan aktivere mobil app på byggeplass?
TempusBPL app løsning på mobil må aktiveres under den enkelte byggeplass på web.
Hvorfor TempusBPL Elektronisk Mannskapsliste?
Regjeringen har nylig besluttet innstramming av reglene for bruk av HMS-kortet for å hindre arbeidslivskriminalitet. Fra 1. juli 2017 er Byggherreforskriften endret til å inkludere «krav om elektronisk føring av oversiktslister, og at navn, fødselsdato og HMS-kortnummer til de som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplass skal registreres i oversiktslistene.» Har din bedrift lyst til å høre mer om markedets beste løsning på elektronisk mannskapsliste? For informasjon om TempusBPL ta kontakt http://tempusbpl.no/#kontakt !

Last ned app ’en, registrer ditt HMS-kort på TempusBPL via nettbrett eller mobil løsning og få ditt HMS-kort digitalisert på mobilen også! TempusBPL app is a personal app that enables you to record yourself IN and OUT on construction sites where there are requirements for electronic packing list acc. Client Regulations.
TempusBPL app digitizes your personal safety cards, so you will not have to depend on cumbersome registration terminals, scanners or other enhancements to bring you into the electronic crew list every day.
 
The core of our modern web solution is a tablet and / or NFC mobile with proprietary software where employee records HES card at least once to get access to TempusBPL app functionalities. TempusBPL app shows only construction sites where your safety cards are known for IN and OUT registration.
NB! Even if you have been digitized your safety card must always have it with you to be able to present your valid safety card on the construction site at the control!
 
How to activate mobile app on the construction site?
TempusBPL application solutions for mobile devices must be activated under the individual building Web.
Why TempusBPL Electronic Crew list?
The government has recently decided tightening of the rules for the use of Safety card to prevent workplace crime. From 1 July 2017 the Client Regulations amended to include "requirements for electronic transfer of personnel lists, and the name, birth date and Safety card number to those who perform work on building or construction site shall be recorded in the summary lists." Does your company want to hear more about the best solution for electronic crew list? For information about TempusBPL contact http://tempusbpl.no/#kontakt!
 
Download app 'one, register your HSE briefly TempusBPL via tablet or mobile solution and get your HSE short digitized on mobile too!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install TempusBPL app version 1.0.2 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: no.tempusas.bplapp, download TempusBPL app.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Justeringer og optimalisering.

Oh snap! No comments are available for TempusBPL app at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
1 users

5

4

3

2

1