Kridantsadhika | Sanskrit

Kridantsadhika | Sanskrit Free App

Rated 4.33/5 (3) —  Free Android application by Srujan Jha

Advertisements

About Kridantsadhika | Sanskrit

सत्यपि व्याकरणाध्यापनाध्ययनस्य च विभिन्ने मार्गे संगणकदूरभाषणादिमाध्यमेन अध्ययनाध्यापनञ्चामोदाय सौकर्याय च भवति इत्यत्र न संशयलेशः । विशिष्य चात्र व्याकरणशास्त्रे धातुपाठमाश्रित्य एऩ्ड्रायड एप इति कार्यक्रमस्य निर्माणं विधाय प्रस्तूयते । विदितमेवैतत् यत्पाणिनीयधातुपाठे उपद्विसहस्रं धातवः सन्ति । तेषां धातूनां आत्मनेपदत्वं, परस्मैपदत्वं, उभयपदत्वं च रूपं मम धातुरूपमाला एति एण्ड्रॉयड एप मध्ये अस्ति । सम्पूर्णकृदन्तरूपमालायाः कार्यं प्रगतिपपथि वर्तते यत्र विशिष्टसूत्रोल्लेखपुरस्सरं सर्वेषां धातूनां रूपाणि सर्वेषु प्रत्ययेषु प्रस्तौष्यामि ।

अत्र केवलं केषाञ्चन् धातूनामर्थः, क्त क्तवतु क्त्वा ल्यप् तुमुन् तव्यत् तृच् ण्वुल् घञ् (ण्)यत् अनीयर् इत्यादिप्रत्ययेषु रूपाणि च सूत्रोल्लेखपुरस्सराणि निर्दिश्यमानानि उपलभ्यन्ते । अस्य कार्यक्रमस्य निर्माणसंयोजनादिकं सृजनझाख्येन मम पुत्रेण विहितम्, एतदर्थं धन्यवादमर्हत्येषः। छात्रेभ्यः विद्वद्भ्यश्च निवेद्यते यत् सर्वे गूगलप्लेस्टोरतः निःशुल्कं डॉनलोडकृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य यथेष्टमुपयोगं कुर्वन्तु इतिशम ।

How to Download / Install

Download and install Kridantsadhika | Sanskrit version 1.2 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: org.shrutijha.kridant, download Kridantsadhika | Sanskrit.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

What are users saying about Kridantsadhika | Sanskrit

M70%
by M####:

अत्र धातवस्सर्वे न सन्ति । सम्पूर्णतया अभिवृद्धिं कुर्वन्तु इति प्रार्थये ।


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.35
3 users

5

4

3

2

1