ГДР8UA решебник класс не ГДЗ

ГДР8UA решебник класс не ГДЗ Free App

Rated 3.82/5 (195) —  Free Android application by uBrains

About ГДР8UA решебник класс не ГДЗ

Застосунок ГДР8UA (Готові домашні роботи) від видавництва «Час майстрів» допоможе виконати домашню роботу учням 8-х класів будь-якої школи України з навчанням українською мовою. Застосунок містить розв’язання до задач, вправ та завдань основних шкільних підручників з таких навчальних предметів, як рідна (українська), російська, англійська, німецька мови, алгебра, геометрія, хімія, фізика, географія, біологія, історія України, всесвітня історія. Також в програмі міститься секція з лабораторними роботами з біології.

Застосунок працює автономно, тому для перегляду розв’язань вам не потрібен Інтернет, підключення до якого необхідне лише для встановлення та оновлення програми. Застосунок постійно і своєчасно оновлюється, бо видавництво швидко адаптує його наповнення до будь-яких змін у навчальних програмах та нововведень Міністерства освіти і науки України.

За допомогою ГДР8UA можна оперативно підготувати домашню роботу будь-де і будь-коли, навіть на перерві чи безпосередньо у класі. Зручна навігація допоможе вам за потреби швидко знайти відповідь у потрібному розділі підручника. Зворотний зв’язок стане у пригоді, якщо розв’язання якогось із завдань бракуватиме.

Застосунок ГДР8UA (Готові домашні роботи) безкоштовний, а контент до нього платний. Щоб завантажити контент, слід відкрити застосунок і натиснути на назву будь-якого підручника, після цього вам запропонують ціну. За цією ціною ви отримуєте розв’язання до завдань усіх підручників, що містяться у застосунку. До окремих підручників розв’язання не продаються.

Також ви можете БЕЗКОШТОВНО завантажити усі розв’язання до підручників для потрібного класу, якщо придбали друковану версію ГДР (ГОТОВІ ДОМАШНІ РОБОТИ) від видавництва «Час майстрів». Кожен примірник з обмеженого накладу містить подарункову СКРЕТЧ-КАРТУ, що приховує код доступу. Після завантаження застосунку натисніть кнопку налаштувань, потім — «Увійти в мій «ГДР», введіть код, який ви знайдете, стерши захисну плівку на СКРЕТЧ-КАРТІ. Книгу можна придбати на сайті видавництва «Час майстрів».

ГДР8UA рекомендований батькам для допомоги дитині із домашніми завданнями. Школярам він дозволяє ефективно використовувати свій час, щоб вкладати сили у власні захоплення і самореалізацію. Бажаємо, щоб використання ГДР8UA при виконанні домашніх робіт дозволило вам, пане школяр, не втратити упевненості в собі, бо тоді ви не будете боятися діяти, розвиваючи свої таланти, станете Майстром. Час майстрів настав!

Для кожного класу створено окремий застосунок: ГДР1-2UA, ГДР3UA, ГДР4UA, ГДР5UA, ГДР6UA, ГДР7UA, ГДР8UA, ГДР9UA, ГДР10UA, ГДР11UA.

Application HDR8UA (Finished home work) from the publisher "Time Masters" helps students perform housework 8th grade of any school Ukraine with the Ukrainian language. The application contains a solution to problems, exercises and basic tasks of school textbooks with such subjects as native (Ukrainian), Russian, English, German, algebra, geometry, chemistry, physics, geography, biology, history of Ukraine, world history. The program also contains a section with laboratory work in biology.

Application works offline, so to see solutions you do not need Internet connection is only necessary to install and upgrade programs. The application is constantly updated and timely for publishing quickly adapt its content to any changes in training programs and innovations of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

With HDR8UA can quickly prepare homework anywhere and anytime, even at recess or directly in the classroom. Easy navigation helps you quickly if necessary to find the answer in the right section of the manual. Feedback will be useful when solving any of the problems is not enough.

Application HDR8UA (Completed homework) free and paid content to it. To download content, to open the application and click on the name of any textbook, then you offer price. For that price you get a solution to all problems of textbooks contained in the application. To solve some books are not sold.

You can download all solution to the textbooks required for class if purchased the print version (GDR READY homework) from the publisher "Time Masters". Every copy of the limited edition includes premium scratch cards that hides the access code. After downloading the application, click Settings, and then - "Sign in to my" GDR ", enter the code you find erasing a protective film on scratch cards. The book can be purchased online publishing "Time Masters".

HDR8UA recommended parents to help a child with homework. Schoolchildren he makes good use of his time to invest in their own forces capture and self-realization. We wish to use HDR8UA the performance of domestic work has allowed you, sir student, do not lose confidence in yourself, because then you will not be afraid to act, developing their talents, become Master. Time masters come!

For each class created a separate application: HDR1-2UA, HDR3UA, HDR4UA, HDR5UA, HDR6UA, HDR7UA, HDR8UA, HDR9UA, HDR10UA, HDR11UA.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install ГДР8UA решебник класс не ГДЗ version 1.20 on your Android device!
APK Size: 25 MB, downloaded 10,000+ times, content rating: Not rated
Android package: org.ubrains.gdr8, download ГДР8UA решебник класс не ГДЗ.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
n/a
Not
rated
Android app