Moje Dziecko z eDziecko.pl

Moje Dziecko z eDziecko.pl Free App

Rated 4.56/5 (215) —  Free Android application by AGORA SA

About Moje Dziecko z eDziecko.pl

Rodzice świadomi, więc spokojni

Ta idea przyświeca aplikacji Moje Dziecko (eDziecko.pl). Chcemy wspierać rodziców w opiece nad niemowlakiem. Pierwszy rok życia dziecka to czas pełen wzruszeń, radości, ale także niepokojów. Chcemy, żebyście przez te pierwsze 12 miesięcy głównie cieszyli się rodzicielstwem, bo rzetelną i praktyczną wiedzę o niemowlaku macie pod ręką!

Rodzice malutkich dzieci bywają zagubieni z powodu natłoku informacji i porad dot. rodzicielstwa, dlatego zależało nam, żeby aplikacja Moje Dziecko dawała im wsparcie oraz praktyczną i rzetelną wiedzę. Opiekunem merytorycznym aplikacji Moje dziecko jest pediatra i mama dwójki dzieci, Ewa Miśko-Wąsowska.
Aplikacja została podzielona na wygodne w użyciu moduły: Rozwój, Dieta, Pielęgnacja oraz wzbogacona o funkcjonalność Siatki centylowe.

Rozwój
W tym module pokazujemy rodzicowi, jak przebiega rozwój jego dziecka miesiąc po miesiącu. Co może umieć 5-miesięczne niemowlę? Jak komunikuje się ze światem? Jak wspierać jego rozwój, a czego na pewno nie robić? Odpowiadamy na wszystkie pytania, na każdym etapie rozwoju malucha.

Dieta
Karmienie dziecka to kolejny niezwykle ważny obszar dla każdego rodzica. Wątpliwości dotyczą zarówno karmienia piersią, butelką czy rozszerzania diety. Dostarczymy rzetelną i pełną wiedzę w tym zakresie. I garść przepisów na smakołyki!

Pielęgnacja
Skóra maleństwa jest delikatna i wrażliwa, w związku z tym rodzice mają mnóstwo pytań o to, jak o nią dbać. Wybraliśmy (prawie) wszystkie rodzicielskie bolączki związane z kąpaniem, przewijaniem, pierwszym spacerem i podsunęliśmy proste oraz dobre patenty.

Siatki centylowe
Dzięki tej funkcjonalności w prosty w wygodny sposób rodzic może obserwować postępy rozwoju swojego dziecka na Siatkach centylowych. Wyniki pomiarów będą dostępne zarówno w formie wykresu (wagi i wzrostu) oraz listy ze wszystkimi pomiarami dziecka.

Zawsze blisko
Aplikacja Moje Dziecko jest w stałym kontakcie z użytkownikiem dzięki spersonalizowanym Powiadomieniom.

Zawsze dostępna
Aplikacja Moje Dziecko działa także w trybie offline. Gdy jesteś poza siecią internetową informuje Cię o ważnych sprawach związanych z ciążą.

Prezentowane w aplikacji Moja Dziecko treści, w tym treści pochodzące od specjalistów z zakresu medycyny mają charakter edukacyjny i nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Niezależnie od zapoznania się z tymi treściami, sugerujemy bezpośrednią konsultację z lekarzem.

Parents aware of, so calm

The idea behind the application My Child (eDziecko.pl). We want to support parents in caring for an infant. The first year of a child's life is a time full of emotion, joy, but also of unrest. We want you for the first 12 months mainly enjoyed parenthood, because reliable and practical knowledge of niemowlaku you have at hand!
 
Parents tiny children to be lost because of the sheer volume of information and advice concerning. Parenting, so we were anxious to application My Child gave them support and practical and reliable knowledge. Supervisor of content applications My child is a pediatrician and mother of two children, Eve Miśko-Wąsowska.
The application is divided into convenient-to-use modules: Development, Diet, Beauty and enriched with functional nets percentile.

Development
In this module we show the parent how the development of his child month after month. What might be able to 5-month-old baby? How to communicate with the world? How to support its development, and certainly not what you do? We answer all the questions at each stage of child development.

Diet
Feeding your baby is another extremely important area for each parent. Such doubts refer both breastfeeding, bottle or expanding diet. We will provide reliable and comprehensive knowledge in this field. And a handful of recipes for treats!

Care
Baby's skin is delicate and sensitive, therefore, parents have lots of questions about how to care for her. We chose the (almost) all the ills associated with parental bathing, scrolling, the first walk and podsunęliśmy simple and good patents.

Centile charts
Thanks to this functionality in a simple convenient way parents can follow the progress of your child's development on meshes percentile. The measurement results will be available both in the form of a chart (weight and height), and a list of all measurements of the child.

Always close
Applications My Child is in constant contact with the user through personalized notifications.

Always available
Applications My Child also works offline. When you are outside the network website informs you about important matters related to pregnancy.

Presented in applications My child content, including content originating from specialists in the field of medicine they are educational and not replace direct contact with your doctor. Regardless of familiarize yourself with the content, we suggest that you direct consultation with a physician.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Moje Dziecko z eDziecko.pl version 1.2.2 on your Android device!
APK Size: 15 MB, downloaded 10,000+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.agora.mojedziecko, download Moje Dziecko z eDziecko.pl.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
W najnowszej wersji aplikacji:
+ dodaliśmy możliwość obracania zdjęć w "Momentach"
+ poprawiliśmy możliwość robienia kopii zapasowej na Dysku Google
+ usunęliśmy kilka literówek
Dziękujemy za nadesłane uwagi i prosimy o więcej: [email protected]
Mamy nadzieję, że najnowsze zmiany przypadną wam do gustu.

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
215 users

5

4

3

2

1