Wędkarz

Wędkarz Free App

Rated 4.88/5 (16) —  Free Android application by amb software

Advertisements

About Wędkarz

Aplikacja Wędkarz przeznaczona jest dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla sympatyków przyrody i wędkarstwa, aktywnych wędkarzy oraz działaczy Polskiego Związku Wędkarskiego, w tym w szczególności strażników Społecznej Straży Rybackiej.

Aplikacja Wędkarz pozwala użytkownikom na podnoszenie bezpieczeństwa i poprawianie stanu przyrody poprzez zgłaszanie wprost z terenu wszelkich zauważonych nieprawidłowości wraz ze zdjęciem i automatycznym wskazaniem dokładnej pozycji geograficznej. W ten sposób można dokonać zgłoszenia dotyczącego zaobserwowania np. zaśmiecenia brzegu lub akwenu, śnięcia ryb, przejawów kłusownictwa, zanieczyszczania środowiska, wypadku, zniszczenia infrastruktury itd. Przekazanie zgłoszenia do systemu centralnego skutkuje powiadomieniem odpowiednich służb w celu likwidacji problemu i przyczynia się do polepszenia stanu środowiska.

Ponadto każdy strażnik Społecznej Straży Rybackiej wykonując swoje obowiązki może przy użyciu aplikacji Wędkarz rejestrować trasy i przebieg patroli, weryfikować uprawnienia wędkarzy, zgłaszać ich przewinienia oraz przeglądać historię przewinień i zgłaszać zidentyfikowane nieprawidłowości. Na podstawie danych gromadzonych w systemie centralnym opracowywane są elektroniczne raporty oraz statystyki dostępne dla upoważnionych osób. Koordynator Społecznej Straży Rybackiej może na bieżąco monitorować działalność podległych mu strażników, śledzić trasy patroli i reagować na zaistniałe zdarzenia.

Angler application is designed for a wide range of users, including wildlife and fishing enthusiasts, active anglers and activists of the Polish Anglers Association, in particular the Social guards Fishery Guard.

Angler application allows users to raise safety and improve the state of nature by reporting directly from the territory of any irregularities along with a photo and an automatic indication of the exact geographical position. In this way, you can make application for observing such. Littering the shore or body of water, fish deaths, signs of poaching, pollution, accidents, damage to infrastructure etc. Transmission of the notification to the central system resulting in notifying the relevant departments in order to eradicate the problem and contributes to improving the environment .

In addition, each guardian of the Social Fisheries Guard in carrying out their duties may angler using an application to register the route and mileage patrols, verify permissions anglers report their transgressions and view the history of misconduct and report identified irregularities. Based on data collected in the central system are developed electronic reports and statistics available to authorized persons. Koordynator Społecznej Fishery Guard can continuously monitor the activities of subordinate guards follow the trails patrols and react to events as they happen.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Wędkarz version 1.6.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.ambsoft.pzw.straznik, download Wędkarz.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Wędkarz was updated to version 1.6.0
More downloads  Wędkarz reached 1 000 - 5 000 downloads

What are users saying about Wędkarz

N70%
by N####:

Przydatne narzędzie działające w przyjazny sposób!


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.95
16 users

5

4

3

2

1