Wędkarz

Wędkarz Free App

Rated 4.60/5 (25) —  Free Android application by amb software

Advertisements

About Wędkarz

Aplikacja Wędkarz przeznaczona jest dla aktywnych wędkarzy, strażników Społecznej Straży Rybackiej, działaczy Polskiego Związku Wędkarskiego oraz dla sympatyków przyrody i wędkarstwa.

Aplikacja Wędkarz pozwala użytkownikom na podnoszenie bezpieczeństwa i poprawianie stanu przyrody poprzez zgłaszanie wprost z terenu wszelkich zauważonych nieprawidłowości wraz ze zdjęciem i automatycznym wskazaniem dokładnej pozycji geograficznej. W ten sposób można dokonać zgłoszenia dotyczącego zaobserwowania np. zaśmiecenia brzegu lub akwenu, śnięcia ryb, przejawów kłusownictwa, zanieczyszczania środowiska, wypadku, zniszczenia infrastruktury itd. Przekazanie zgłoszenia do systemu centralnego skutkuje powiadomieniem odpowiednich służb w celu likwidacji problemu i przyczynia się do polepszenia stanu środowiska.

Ponadto każdy strażnik Społecznej Straży Rybackiej wykonując swoje obowiązki może przy użyciu aplikacji Wędkarz rejestrować trasy i przebieg patroli, weryfikować uprawnienia wędkarzy, zgłaszać ich przewinienia oraz przeglądać historię przewinień i zgłaszać zidentyfikowane nieprawidłowości. Na podstawie danych gromadzonych w systemie centralnym opracowywane są elektroniczne raporty oraz statystyki dostępne dla upoważnionych osób. Koordynator Społecznej Straży Rybackiej może na bieżąco monitorować działalność podległych mu strażników, śledzić trasy patroli i reagować na zaistniałe zdarzenia. Angler application is designed for active anglers, guards Social Fisheries Guard, activists of the Polish Anglers Association, and for fans of nature and fishing.

Angler application allows users to improve security and improve the state of nature by reporting directly from the territory of any irregularities along with a photo and an automatic indication of the exact geographical position. In this way you can make the declaration relating to observe, for example. Littering the shore or body of water, fish deaths, signs of poaching, pollution, accidents, destruction of infrastructure, etc. Transmission of the notification to the central system results in notifying the relevant departments in order to eradicate the problem and contributes to improving the state of the environment .

In addition, each guard Social Fisheries Guard in carrying out their duties using the application can Angler record routes and patrol the course, verify permissions anglers report their misconduct and to view the history of reported offenses and irregularities identified. Based on data collected in the central system are developed electronic reports and statistics available to authorized persons. Coordinator of the Social Fisheries Guard can continuously monitor the activities of subordinate guards patrol routes to follow and react to events as they happen.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Wędkarz version 1.8.2 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.ambsoft.pzw.straznik, download Wędkarz.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Usprawnienia.
Version update Wędkarz was updated to version 1.8.2
Version update Wędkarz was updated to version 1.6.0
More downloads  Wędkarz reached 1 000 - 5 000 downloads

What are users saying about Wędkarz

N70%
by N####:

Przydatne narzędzie działające w przyjazny sposób!


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
25 users

5

4

3

2

1