Agroturystyka

Agroturystyka Free App

Rated 3.68/5 (19) —  Free Android application by Amistad sp. z o.o.

Advertisements

About Agroturystyka

Aplikacja mobilna „Agroturystyka. Wieś polska zaprasza” to baza ponad 1000 gospodarstw agroturystycznych położonych w urokliwych zakątkach na terenie całej Polski. Korzystanie z aplikacji ułatwi zaawansowana w funkcjach wyszukiwarka, dzięki której można wyszukiwać obiekty w pobliżu wg. rodzaju obiektu, jego oceny oraz przedziału cenowego. Obiekty można filtrować także według dodatkowych kryteriów, jak możliwość przyjazdu ze zwierzętami, dostęp do internetu i wiele innych.

Każdy z obiektów posiada szczegółowe dane, m.in. zdjęcie, opis, dane kontaktowe oraz współrzędne geograficzne, dzięki którym z łatwością można go zlokalizować na mapie i wyznaczyć do niego trasę.

Aplikacja pełni też rolę przewodnika - pokaże Ci ciekawe atrakcje turystyczne znajdujące się w pobliżu wybranego obiektu, wyznaczy do nich najkrótszą trasę dojazdu. Dowiesz się także o ciekawych wydarzeniach odbywających się w okolicy.

Aplikacja używa lokalizacji GPS, a do prawidłowego działania nie wymaga połączenia z internetem.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. The mobile application "Agritourism. Polish village invites "is a database of more than 1,000 tourist farms situated in charming corners throughout the Polish. Using the application features will facilitate advanced in a search engine, which allows you to search for objects close by. the type of the object, its evaluation and price range. Objects can also filter by additional criteria, such as pets, internet access and many more.

Each object has detailed data, including photo, description, contact information and geographical coordinates, so that you can easily locate it on the map and designate the route to the.

The application also acts as a guide - which will show you the interesting attractions nearby the selected object, determines them the shortest route directions. You'll also learn about interesting events taking place in the area.

The application uses GPS location, and for proper operation does not require an Internet connection.

"European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas". The material produced by the Polish Federation of Rural Tourism "Hospitable Farms". The Managing Authority of the RDP 2014 - 2020 - Minister of Agriculture and Rural Development. Material co-financed by the European Union under the Technical Assistance Scheme II of the Rural Development Programme for the years 2014-2020.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Agroturystyka version 1.2 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.amistad.treespot.agroturystyka, download Agroturystyka.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- wprowadzono możliwość filtrowania wydarzeń,
- poprawiono błędy występujące w aplikacji.
Version update Agroturystyka was updated to version 1.2
More downloads  Agroturystyka reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Agroturystyka at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.75
19 users

5

4

3

2

1