Skarby Blisko Krakowa

Skarby Blisko Krakowa Free App

Rated 4.88/5 (8) —  Free Android application by Amistad sp. z o.o.

Advertisements

About Skarby Blisko Krakowa

„Skarby blisko Krakowa” to przewodnik mobilny po atrakcjach turystycznych czterech podkrakowskich gmin: Czernichowa, Mogilan, Skawiny oraz Świątnik Górnych. Najpiękniejsze kościoły, dwory, muzea, rezerwaty przyrody oraz inne ciekawe miejsca regionu zostały szczegółowo opisane właśnie jako „skarby”, pozostające często w cieniu Królewskiego Miasta, a przecież warte wydobycia i podziwiania. Ich zwiedzanie zaproponowano w kluczu dwunastu szlaków tematycznych. Poszczególne szlaki podpowiadają, gdzie znajdziemy największe atrakcje sakralne, przyrodnicze lub inne, jak na przykład najpiękniejsze punkty widokowe. Dla tych, którzy wolą aktywny sposób spędzania czasu, proponuje trzydzieści tras rowerowych, pieszych i konnych.

Ogólne informacje o gminach i ich głównych miejscowościach znajdują się w zakładce „O regionie”. „Niezbędnik turysty” gromadzi dane miejsc przydatnych podczas zwiedzania, takich jak apteki, bankomaty czy punkty informacji turystycznej, a ponadto prezentuje wybrane obiekty noclegowe, gastronomiczne i sportowe. W zakładkach „Oferta” oraz „Kalendarium” użytkownicy mogą sprawdzić, jakie ciekawe wydarzenia będą miały miejsce w najbliższym czasie na terenie gmin.

Aplikacja wykorzystuje technologię GPS, pokazując pozycję użytkownika, lokalizację obiektów oraz przebieg szlaków. Moduł audio pozwala wysłuchać opowieści o wybranych miejscach. Z myślą o licznie odwiedzających Małopolskę turystach zagranicznych projekt powstał w aż czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.
Aplikacja działa w trybie offline, wykorzystując połączenie z internetem jedynie do pobrania najnowszych danych. Wraz ze strona www powstała jako część projektu pt. „Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby blisko Krakowa”, współfinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. "Treasures of close to Kraków" is a mobile guide the tourist attractions around Krakow four municipalities: Chernihiv, Mogilany, Skawina and Upper Świątniki. The most beautiful churches, mansions, museums, nature reserves and other interesting places of the region are described in detail just as the "treasures" that remain often in the shadow of Royal City, yet worth mining and admire. Their tour was offered in twelve key thematic routes. Individual trails dictate where we find the greatest attractions of religious, natural or otherwise, such as the most beautiful vantage points. For those who prefer an active way of spending time, offers thirty-bike trails, hiking and horse riding.

General information about communities and their major towns can be found under "About the Region". "Must tourist attraction" collects data useful when visiting places such as pharmacies, ATMs and tourist information points, and also presents a selection of accommodations, dining and sports facilities. In the tabs "Offer" and "Calendar", users can see what interesting events will take place in the near future within municipalities.

The application uses GPS technology, showing the position of the user, the location of objects and run routes. Audio module allows you to listen to stories about specific locations. In view of the large numbers of foreign tourists visiting Małopolska project was in up to four languages: Polish, English, German and French.
The app works offline, using a connection to the Internet only to download the latest data. With the website was created as part of the project Fri. "Building a comprehensive tourism product" Treasures of close to Kraków ", co-financed by the Malopolska Regional Operational Programme 2007-2013.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Skarby Blisko Krakowa version 1.0 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.amistad.treespot.sbk, download Skarby Blisko Krakowa.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Skarby Blisko Krakowa reached 500 - 1 000 downloads
More downloads  Skarby Blisko Krakowa reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for Skarby Blisko Krakowa at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.95
8 users

5

4

3

2

1