AC Mobile

AC Mobile Free App

Rated 3.47/5 (30) —  Free Android application by AutoGuard Innovations Sp. z o.o.

Advertisements

About AC Mobile

Czy kiedykolwiek potrzebowałeś sprawdzić, gdzie są Twoje pojazdy lub Twoi pracownicy, w sytuacji gdy nie miałeś dostępu do stacjonarnego komputera z systemem zarządzania AutoControl?
Czy zdarzyło Ci się zrezygnować z urlopu z powodu braku możliwości kontroli swoich mobilnych pracowników?
Czy próbowałeś dotrzeć do swojego kierowcy, który utknął gdzieś na trasie z powodu awarii?
Jeśli coś takiego Ci się kiedyś przytrafiło to pomyśl, o ile łatwiej byłoby rozwiązać te problemy mając do dyspozycji na swoim urządzeniu mobilnym AutoControl Mobile.

Aplikacja AutoControl Mobile to mobilna wersja zaawansowanej platformy do zarządzenia flotą pojazdów - AutoControl 2.0 firmy AutoGuard S.A.
Dzięki aplikacji AutoControl Mobile zyskujesz stały dostęp do informacji o stanie Twojej floty pojazdów bądź mobilnych zasobów na dowolnym urządzeniu przenośnym - praktycznie z każdego miejsca.

Aplikacja umożliwia:

- Wizualizację położenia i kierunku poruszania się monitorowanych obiektów na mapie,
- Prezentację wybranych informacji o pojeździe:
> Nazwy pojazdu,
> Dokładnej lokalizacji pojazdu wraz ze współrzędnymi geograficznymi,
> Prędkości pojazdu,
> Nazwiska aktualnie prowadzącego pojazd (zalogowanego w systemie AutoControl 2.0),
> Informacji o sile sygnału GPS pojazdu,
> Czasu ostatniego zgłoszenia pojazdu,
- Prezentację stanu stacyjki (wł. ruch/wł. postój/wył.)
- Odpytanie o aktualny status pojazdu,
- Wyświetlenie animacji trasy za okres ostatnich 3 miesięcy,
- Wyświetlenie raportu przejazdów i postojów za okres ostatnich 3 miesięcy,
- Nawiązanie połączenia telefonicznego z zalogowanym kierowcą bezpośrednio z aplikacji,
- Możliwość szybkiej nawigacji do ostatniej aktualnej pozycji monitorowanego pojazdu*

Więcej informacji o AutoControl Mobile i innych produktach AutoGuard: www.autoguard.pl

* Funkcja wymaga do działania niezależnej aplikacji nawigacyjnej Do you ever need to see where your vehicles or your staff, in a situation where you did not have access to a desktop computer running AutoControl management?
Have you ever give up holidays because of the inability to control their mobile workers?
Have you tried to get to his driver who got stuck somewhere on the route due to failure?
If something like that ever happen to you, think how much easier it would be to solve these problems with the disposal of your mobile device AutoControl Mobile.

Application AutoControl Mobile is a mobile version of an advanced platform for fleet orders - AutoControl 2.0 AutoGuard SA
With this application AutoControl Mobile gain instant access to information about the status of your fleet of vehicles or mobile resources on any mobile device - from virtually anywhere.

The application allows you to:

- Visualize the location and direction of travel of the monitored objects on the map
- Presentation of selected information about the vehicle:
 > Name of the vehicle,
 > The exact location of the vehicle along with geographic coordinates,
 > Speed ​​of the vehicle,
 > The names of the currently leading vehicle (logged in the system AutoControl 2.0),
 > Information about the vehicle's GPS signal strength,
 > Time of the last report of the vehicle,
- A presentation of the state of switch (incl. The movement / o. Stop / off.)
- Query the current status of the vehicle,
- Display an animation path for the last three months,
- Display the report driving and parking for the past three months,
- Making a phone call from the driver logged directly from the application,
- Ability to quickly navigate to the last current position monitored vehicle *

More information about AutoControl Mobile and other products AutoGuard: www.autoguard.pl

* This function is required to support independent navigation application

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install AC Mobile version 1.49 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.autoguard.acmobile_new, download AC Mobile.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Aktualizacja komponentu mapowego
Version update AC Mobile was updated to version 1.49
More downloads  AC Mobile reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for AC Mobile at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.55
30 users

5

4

3

2

1