Baza Informacji Bełchatów

Baza Informacji Bełchatów Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by MobileAppsDevelopment - Belchatow

Advertisements

About Baza Informacji Bełchatów

Aplikacja stworzona dla mieszkańców Bełchatowa oraz osób które spędzają tutaj sporo czasu. Cel ogólny tej aplikacji to zebranie wielkiej ilości informacji o Bełchatowie. Staramy się zbierać dane takie jak: nazwa, adres, numery telefonów, numer faksu, adres e-mail, oraz adres www, NIP, REGON firm i instytucji, oczywiście w miarę możliwości.
Aktualnie posiadamy 4 główne działy:
1. Info - szkoły, placówki kulturalne jak muzea czy biblioteki, schroniska, policja czy urzędy pocztowe
2. Miejsca - od restauracji, kawiarń, przez kina, banki, stacje paliw, szpitale, przychodnie, kościoły, a kończąc na hotelach
3. Zakupy - firmy z praktycznie każdej możliwej kategorii (dział wciąż rozwijany, aktualnie dostępne są dane z kategorii: apteki, biuro, biżuteria i zegarki)
4. Imprezy - to oczywiście kalendarz oficjalnych imprez

W porównaniu do ostatniej wersji aplikacja została gruntownie przebudowana, teraz posiada znacznie bardziej przejrzysty wygląd i jest trochę bardziej intuicyjna, sposób wyświetlania informacji również został zmieniony. Teraz nie musisz przepisywać informacji, gdy chcesz zadzwonić klikasz na numer a nasza aplikacja wprowadzi numer za Ciebie, chcesz zajrzeć na stronę jakiejś firmy ? Kliknij w link a strona zostanie automatycznie otworzona. Kompletna nowość w porównaniu do poprzedniej wersji to lokalizacja, tzn. jeżeli posiadasz dostęp do internetu a w bazie danych mamy zapisany lokalizację o instytucji/firmie którą właśnie szukasz, pojawi się informacja, że możesz podejrzeć lokalizację w Google Maps. Oczywiście zaszło również wiele zmian które nie są aż tak zauważalne np. zmieniliśmy sposób przechowywania danych, przez co aplikacja powinna je odczytywać troszkę szybciej.

W dalszym ciągu wiele informacji jest przechowywana lokalnie, przez co nie musisz nic ściągać z internetu, jednak dodaliśmy w wielu przypadkach możliwość wyboru i tak np. jeżeli chcesz poznać dokładny rozkład PKS-u dostajesz "na tacy" link do strony PKS gdzie możesz podejrzeć 100% aktualne rozkłady, jednak w dalszym ciągu możesz podejrzeć rozkłady bez korzystania z internetu w tym przypadku nie obiecujemy że wszystko jest aktualne jednak staramy się uaktualniać dane w miarę naszych możliwości.

Już nie długo kolejna porcja danych w zakładce: "Zakupy" !

********* UWAGA *********
1. Dane które możecie znaleźć w aplikacji to dane ogólnie dostępne, znalezione przede wszystkim na stronach danych firm/instytucji, stronie Miasta Bełchatowa (www.belchatow.pl) czy też w wyszukiwarce Google oraz na stronach podobnych (np. Google Maps) no i oczywiście z prywatnych źródeł.
2. Tak ogromna ilość informacji sprawia, że nie jest możliwe zapewnić iż każda pojedyncza informacja jest w 100% zgodna ze stanem rzeczywistym. Dokładamy wszelkich starań by jak największa ilość danych była aktualna !

Jeżeli zauważyłeś/aś jakikolwiek błąd aplikacji lub nieaktualną informację, a może nie ma danych twojej firmy ? Bardzo proszę wyślij informację pod adres: [email protected]
Będę starał się wyeliminować problemy oraz nieaktualne dane przed kolejnymi aktualizacjami.

Serdecznie dziękuje za pomoc i za korzystanie z aplikacji ! Application created for the inhabitants of Belchatow and those who spend a lot of time here. The general purpose of this application is to collect a large amount of information about Belchatow. We try to collect data such as name, address, telephone numbers, fax number, e-mail and web address, tax ID, Identification of companies and institutions, of course, as far as possible.
Currently we have 4 main sections:
1. Prediction - schools, cultural institutions like museums or libraries, shelters, police and post offices
2. Seats - from restaurants, cafes, the cinema, banks, gas stations, hospitals, clinics, churches, and ending on hotels
3. Shopping - a company with virtually every category (division still being developed, the currently available data of pharmacy, office, jewelery and watches)
4. Events - this, of course, official calendar of events

Compared to the last version of the application has been completely rebuilt, now it has a much cleaner look and is a bit more intuitive way to display information has also been changed. Now you do not have to rewrite the information you want to call click on the number and the app will introduce a number for you, you want to look at some company website? Click on the link and the page is automatically opened. Complete novelty compared to the previous version is the location, ie. If you have access to the Internet and database have recorded the location of the institution / company that was looking for, you get a message that you can preview the location on Google Maps. Of course, also happened many changes that are not so noticeable example. We've changed the way data storage, so the application should be read a little faster.

In still a lot of information is stored locally, so you do not have to download anything from the Internet, but we have added in many cases the ability to choose and example. If you want to know the exact distribution of PKS get "tray" link to the bus station where you can preview 100 % current schedule, but you can still preview the schedule without the use of the Internet in this case does not promise that everything is up to date but we are trying to update the data in our abilities.

Not for long, another portion of the data under "Shopping"!

********* WARNING *********
1. The data you can find in the application is the data publicly available, found primarily on the data pages of companies / institutions, the City's website Belchatow (www.belchatow.pl) or in the Google search engine and on sides like (eg. Google Maps) and no of course, from private sources.
2. Such a huge amount of information makes it impossible to ensure that every single piece of information is 100% compatible with reality. We make every effort so that the maximum amount of data was up to date!

If you noticed / out any application error or outdated information, and perhaps there is no data your company? Please send information to the following address: [email protected]
I will try to eliminate the problems and outdated data from subsequent updates.

Thank you very much for your help and for using the application!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Baza Informacji Bełchatów version 0.0.4 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.belinfo.app, download Baza Informacji Bełchatów.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
*obiecane wcześniej dodane nowe kategorie oraz mnóstwo nowych firm i usług w zakładce "Zakupy"
*nowa zakładka "Szukaj" - wyszukiwanie po nazwie (nie trzeba zwracać uwagi na wielkość liter czy polskie znaki)
*przeniesiono "Imprezy" do działu "Info" i usunięto stare wydarzenia (gdy tylko będzie dostepny kalendarz na 2016 rok imprezy zostaną zaktualizowane)
*oczywiście poprawiono znalezione bugi
----------------------------------------------
Szczęśliwego Nowego Roku !
More downloads  Baza Informacji Bełchatów reached 100 - 500 downloads
Version update Baza Informacji Bełchatów was updated to version 0.0.4
More downloads  Baza Informacji Bełchatów reached 50 - 100 downloads

Oh snap! No comments are available for Baza Informacji Bełchatów at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1