Wyprawy Odkrywców

Wyprawy Odkrywców Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by 3Step Sp. z o.o.

Advertisements

About Wyprawy Odkrywców

"Wyprawy odkrywców" to nieznakowane w terenie trasy, którymi podąża się, czytając wierszowane wskazówki i rozwiązując zagadki, by na końcu odnaleźć skarb – specjalną pieczęć potwierdzającą dotarcie do końca. W Polsce istnieje już kilkaset questów, z których ogromna część jest dostępna na portalu „Wyprawy Odkrywców” pod adresem www.questy.com.pl. Teraz część z nich jest już dostępna w wersji mobilnej.

Aplikacja zawiera obecnie kilkadziesiąt wypraw z całej Polski, a liczbę tras planujemy szybko powiększać, by już wkrótce w każdym województwie można było przejść wyprawę z pomocą smartfona z systemem Android lub iOS.

Aplikacja jest wspólną inicjatywą Fundacji Mapa Pasji, Fundacji CALAMITA i Fundacji Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych.

Jak korzystać z aplikacji mobilnej?

Wyszukaj interesującą Cię wyprawę na mapie lub na liście.
Udaj się na początek wybranej trasy. Możesz w tym celu włączyć nawigację (przycisk „Nawiguj do startu” w opisie wyprawy), która doprowadzi Cię na miejsce.
Naciśnij przycisk "Rozpocznij wyprawę". Czytaj uważnie wierszowane wskazówki, z których dowiesz się, w którą stronę iść. W kolejnych miejscach natrafisz na zagadki, których rozwiązanie będzie wymagało uważnej obserwacji otoczenia. Za poprawną odpowiedź otrzymujesz punkty.
Kolejne fragmenty wyprawy będziesz mógł wyświetlić, kiedy dojdziesz do wskazanego w treści miejsca (powiadomi Cię o tym wibrowanie telefonu). Wówczas przycisk „dalej” stanie się aktywny. Jeśli nie wiesz dokąd iść, skorzystaj z podpowiedzi na mapie.
Rozwiązując zagadki, odkrywasz kolejne znaki w głównym haśle questu, które jest widoczne na górze (z symbolem kłódki). Po rozwiązaniu wszystkich zagadek otrzymasz wirtualny dyplom ukończenia trasy z Twoim nickiem, tytułem i pieczęcią wyprawy. Możesz go zachować na pamiątkę w swoim urządzeniu, aby pokazać innym. Twój wynik punktowy znajdzie się
także w rankingu użytkowników aplikacji.
Jeśli uważnie przeczytasz wskazówki na końcu wyprawy, będziesz mógł także odnaleźć realną skrzynkę ze skarbem (pieczęcią wyprawy, którą możesz przybić sobie na dowód przejścia całej trasy). Jeśli skarbu nikt nie pilnuje, odłóż go koniecznie dokładnie w to samo miejsce, żeby inni odkrywcy także go znaleźli!
Jeśli nie znajdziesz skarbu we wskazanym miejscu lub napotkasz inne problemy na trasie, powiadom nas o tym (dane adresowe znajdziesz w menu w zakładce „Kontakt”).
Życzymy udanych wypraw! "Expedition explorers" is unmarked in the area of ​​the route, which follows the reading verse clues and solving puzzles to find the treasure at the end - a special stamp confirming get to the end. In Poland, there are already hundreds of quests, a huge part of which is available on the "Discovery Expedition" at www.questy.com.pl. Now some of them are already available in the mobile version.

The application now includes dozens of expeditions from across the Polish, and the number of routes we plan to rapidly expand to soon in each province could go trip with your smartphone Android or iOS.

The application is a joint initiative of the Foundation Map of Passion, Calamita Foundation and the Foundation for Education and Development Initiatives.

How to use the mobile app?

Search trip that interests you on the map or in a list.
Go to the beginning of the selected route. You can either turn navigation (the "Navigate to start" in the description of the expedition), which will lead you to your destination.
Press "Start trip". Read carefully verse hints, which will tell you which way to go. In the following places you encounter puzzles whose solution will require careful observation of the environment. For the correct answer you get points.
Subsequent parts of the expedition will be able to see when you get to the place indicated in the text (will notify you about this phone to vibrate). Then the "next" becomes active. If you do not know where to go, use the tips on the map.
Solving puzzles, you discover each character password in the main quest, which is visible at the top (with the padlock symbol). After solving all the puzzles you will receive a diploma virtual tour of your nickname, title and seal the expedition. You can keep it as a souvenir of your device to show others. Your score will point
Also in the ranking of users of the application.
If you carefully read pointer at the end of the expedition, you can also find a real treasure box (the seal of the expedition, which you can nail a proof of passing along the route). If no one guarding the treasure, be sure to put it in exactly the same place to the other explorers also found it!
If you do not find the treasure in the space or run into other problems on the route, please let us know (address data you can find in the menu under "Contact").
We wish you a successful expedition!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Wyprawy Odkrywców version 2.0 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.bystep.questy.wyprawy.odkrywcow, download Wyprawy Odkrywców.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.4+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Wyprawy Odkrywców at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1