Testy na prawo jazdy B FULL

Testy na prawo jazdy B FULL$2.31

Rated 3.99/5 (105) —  Free Android application by Liwona

Advertisements

About Testy na prawo jazdy B FULL

Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!

Aplikacja w pełnej wersji składa się z pełnej bazy 2000 pytań egzaminacyjnych.

Program Testy na prawo jazdy kat. B składa się z dwóch części (egzamin i baza lekcji).
Część egzaminacyjna to losowo wybrany test z całego zakresu materiału.
Część edukacyjna to przeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi z poszczególnych działów.
Pytania i przebieg egzaminu jest opracowany zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.

Zasady przeprowadzania egzaminu

Egzamin polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo
w czasie rzeczywistym i obejmuje:
a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
– 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy
lub pozwolenia, w tym:
– 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:
a) jedną prawidłową odpowiedź;
b) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej
wartości:
– 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu
drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
a) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
b) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. You do a driving test? Check that you are ready!

Application of the full version consists of a 2000 base full examination questions.

The program tests for driving license. B consists of two parts (exam and base lessons).
Part of the exam is randomly selected from the entire range of test material.
Part of the education is to browse questions and answers with the verification of the individual departments.
Questions and course exam is developed according to
the guidelines contained in the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 13 July 2012. on the examination of applicants for the right to drive, training, examination and certification by the examiners and document templates.

Rules for carrying out the test

The exam consists in indicating the correct answers to questions randomly selected
in real time and includes:
a) 20 questions with the basic knowledge, including:
    - 10 questions of high importance for road safety,
    - 6 Questions of medium importance for road safety
    - 4 questions of low importance to the safety and order of road traffic;
b) 12 questions with expertise in the various categories of license
     or permit, including:
     - 6 questions of high importance for road safety,
     - 4 questions of medium importance for road safety
     - 2 questions of low importance to the safety and order of traffic.

Each question includes:
a) one correct answer;
b) the number of points assigned for giving the correct answer, the following
     value:
     - 3 points - the question of high importance for road safety,
     - 2 points - the question of medium importance for road safety
     - 1 point - the question of low importance for safety and order traffic
        road.

Answering the question consists in:
a) choosing from two proposed answers, denoted by "YES" or "NO" one answer - it concerns questions of fundamental knowledge; to read the content of the exams questions the person has 20 seconds and then to answer is 15 seconds;
b) the choice of three proposed answers indicated by the letters A, B and C one answer - it concerns the question of expertise; to read the questions and answer individual exams is 50 seconds.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Testy na prawo jazdy B FULL version 1.7 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.elathan.testnaprawojazdy.katb, download Testy na prawo jazdy B FULL.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Poprawki błędów
Version update Testy na prawo jazdy B FULL was updated to version 1.7
Name changed  Name changed! Testy na prawo jazdy FULL now is known as Testy na prawo jazdy B FULL.

What are users saying about Testy na prawo jazdy B FULL

S70%
by S####:

Oplacilem pelna wersje I z nieznanych przyczyn nie chce pobrac na HTC m8 mam miejsce I polaczenie Wi-Fi Muli od godziny a co najlepsze to demo bez problemu !


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.05
105 users

5

4

3

2

1