HTI 24 Mobile

HTI 24 Mobile Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by HTI BP

Advertisements

About HTI 24 Mobile

Z nową aplikacją HTI 24 Mobile wkraczamy w następną generacje E-Businessu.
Aplikacja z bardzo intuicyjną obsługą pozwala na pełne korzystanie z funkcji serwisu bez względu na to gdzie w danej chwili jesteśmy.

Czy to znalezienie właściwego artykułu, ustalenie jego ceny, sprawdzenie dostępności czy złożenie zamówienia Grupa HTI dzięki mobilnej wersji aplikacji "proponuje więcej" czy to w podróży czy w pracy. Nowa mobilna aplikacja przeznaczona na telefony komórkowe i tablety proponuje funkcjonalności znane z wersji internetowej.


Dobrze wyposażony do pracy ! Tym jest właśnie nowa aplikacja – teraz dostępna także na tablety oraz smartfony wszystkich urządzeń wyposażonych w system Android.

Dzięki aplikacji po zalogowaniu się do systemu znajdziemy się w mgnieniu oka w mobilnym świecie grupy HTI. Atrakcyjny wygląd oraz w jasny i funkcjonalny sposób aplikacja daje dostęp do bazy ponad 200 000 artykułów, umożliwia podglądanie dostępności wybranego towaru w swojej okolicy, daje także możliwość złożenia zamówienia i wysłania towaru bezpośrednio na budowę lub osobistego odbioru.

HTI 24


Najważniejsze funkcje z pełnej wersji systemu internetowego teraz na komórce, umożliwiają dostęp do informacji o cenach i dostępności i wiele więcej o każdej porze i w każdym miejscu.

Wyszukiwanie towaru
Wiele sposobów na znalezienie potrzebnego artykułu.

Oferty specjalne
Informacje o wyjątkowych promocjach w wyjątkowych cenach.

Wszystkie zlecenia
Podgląd wszystkich zleceń w jednym miejscu.Skaner kodów
Potrzebny nowy towar? Dzięki kamerze w telefonie wystarczy zczytać kod kreskowy lub QR kod z artykułu a natychmiast otrzymamy informacje o towarze, jego dostępności oraz cenie w poszczególnych lokalizacjach. Kalkulator


Jeżeli stworzymy już koszyk z artykułami dla konkretnej inwestycji możemy następnie dokładnie skalkulować i wyliczyć wszystkie koszty.

Lokalizator


Funkcja dla wszystkich w ruchu: Gdzie znajduje się nasza spółka, wystawa łazienek, hurtowania instalacyjna? Aplikacja znajdzie wszystkie miejsca gdzie jesteśmy. Wiadomości
Najnowsze informacje o ciekawostkach i wydarzeniach w naszej firmie.Wideo


Dostęp do naszej bazy zawierającecej materiały wideo, filmy montażowe.

Aplikacja przeznaczona dla klientów posiadających dostęp do systemu HTI24.
Nie masz jeszcze konta? skontaktuj się z opiekunem systemu w naszej spółce With the new application HTI 24 Mobile entering the next generation of e-business.
The application with a very intuitive operation allows for full use of the features of the site regardless of where we are at any given moment.

Is it finding a relevant article, determine its prices, check availability or to order HTI Group thanks to the mobile version of the app "offers a more" whether traveling or at work. The new mobile application designed for mobile phones and tablets proposes functionality from web version.


Well equipped to work! That's what a new application - now also available for tablets and smartphones of all devices equipped with Android system.

With this application after logging in to the system we find ourselves in the blink of an eye in the mobile world HTI Group. Attractive appearance and in a clear and functional way application gives access to a database of over 200 000 items, allows Snooping availability of the product in your area, it gives the possibility of placing an order and send the goods directly to the building or personal collection.

HTI 24


Key features of the full version now online system for the cell, provide access to information about prices and availability and much more anytime, anywhere.

Search goods
Many ways to find the required article.

Special offers
Information about special promotions at exceptional prices.

All orders
Preview all orders in one place.

Barcode Scanner
We need new stuff? With the camera on your phone just zczytać barcode or QR code with the article and immediately get information about goods, its availability and price in different locations.

Calculator
If you already create a basket of products for specific investments we can then accurately calculate and calculate all costs.

The locator
Function for all traffic: Where is our company, exhibition bathrooms, Hurtowania installation? The application will find all the places where we are.

Posts
For the latest information about the curiosities and events in our company.

Video
Access to our database zawierającecej videos, movies mounting.

The application is designed for customers with access to the system HTI24.
You do not have an account yet? contact the coordinator of the system in our company

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install HTI 24 Mobile version 4.0.0 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.hti24.mobile, download HTI 24 Mobile.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update HTI 24 Mobile was updated to version 4.0.0
More downloads  HTI 24 Mobile reached 50 - 100 downloads

Oh snap! No comments are available for HTI 24 Mobile at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
1 users

5

4

3

2

1