Gdzie Jest Dziecko NJU Mobile

Gdzie Jest Dziecko NJU Mobile Free App

Rated 3.13/5 (23) —  Free Android application by nju mobile

Advertisements

About Gdzie Jest Dziecko NJU Mobile

Z Gdzie Jest Dziecko:

*** namierzysz wybrany telefon za pomocą aplikacji mobilnej, serwisu www lub SMS,
*** ustawisz miejsca (strefy), w których przebywa Bliski i otrzymasz automatyczne powiadomienie, gdy się w nich pojawi np. szkoła, dom, praca,
*** wyposażysz Bliskiego w Rodzinne S.O.S,
*** abyś mógł namierzać, Bliski musi wysłać JEDNORAZOWY DARMOWY SMS ze zgodą na lokalizację. Potem Bliski nie będzie już informowany o namierzaniu.

Gdzie Jest Dziecko to już ponad 600 000 aktywnych użytkowników. To jedyna aplikacja na rynku, która umożliwia dyskretne lokalizowanie i dbanie o bezpieczeństwo Bliskich. Nie musisz się martwić gdy masz wszystko pod kontrolą.

Lokalizacja telefonu
Twój Bliski nie odbiera telefonu? Nie odpisuje? Zobacz na mapie gdzie jest!
Namierzaj Bliskich i zobacz ich lokalizację na mapie. Chroniony Bliski wyraża zgodę na lokalizowanie tylko raz! Później nie jest informowany, gdy sprawdzasz gdzie jest.

Otrzymuj automatyczne powiadomienia
Wiesz, kiedy Twój bliski opuścił szkołę lub dom! Definiuj strefy, w których przebywają Twoi Bliscy. Otrzymuj automatyczne SMSy, gdy znajdą się na miejscu lub je opuszczą np. szkoła, praca, dom.

Reaguj w razie zagrożenia
Bliski może powiadomić Cię o zagrożeniu, wezwanie S.O.S. trafi do Ciebie oraz do wszystkich wskazanych wcześniej osób. Do zgłoszenia dołączone zostanie video lub zdjęcie i lokalizacja. Korzystanie z powiadomień S.O.S. jest możliwe po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji Rodzinne SOS na telefonie Bliskiego. Pobierz aplikację: https://goo.gl/0YpfqW

Jak lokalizujemy?
Aby uzyskać najdokładniejszą lokalizację namierzamy telefony komórkowe trzema metodami: GSM, GPS, WiFi i wskazujemy najdokładniejszą dostępną lokalizację.
- GPS (lokalizacja satelitarna) dokładność lokalizacji w zasięgu 10-20 metrów. Aby namierzać z dokładnością do kilku metrów dopilnuj, aby Bliski zainstalował i uruchomił na swoim telefonie aplikację Rodzinne S.O.S. Pobierz aplikację: https://goo.gl/0YpfqW
- GSM (lokalizacja po sieci operatora GSM) dokładność lokalizacji w zasięgu 200m - 1km
- WiFi dokładność lokalizacji w zasięgu 30m - 50m

Odwiedź http://www.gdziejestdziecko.pl/orange aby dowiedzieć się więcej.
Pobierz aplikację i zacznij lokalizować już dziś! From the Where is the Child :

*** Namierzysz selected phone using the mobile application, web service, or SMS,
*** Ustawisz space (zone), which resides in the Middle and receive automatic notification when they appear, eg. School, home, work,
*** Equip the Middle of Family S.O.S,
*** So you can track down, middle needs to send a SINGLE FREE SMS with the consent of the location. Then Middle will no longer be notified of successful targeting.

Where is the child is already over 600 000 active users. This is the only application on the market that enables discrete locate and care for the safety of loved ones. No need to worry when you have everything under control.

Location Phone
Your Middle answers the phone? Does not respond? View on the map where it is!
Tracking of loved ones and see their location on the map. Protected Middle agrees to locate only once! Later you are not informed when you check where it is.

Receive automatic notifications
You know, when your close left school or home! Define zones in which your loved ones reside. Receive automatic SMS when they find themselves on the spot or leave them, eg. School, work, home.

Respond in an emergency
Middle can tell you about the threat, call SOS will go to you and to all people mentioned earlier. The declaration will be accompanied by a video or photo and location. Using the notification S.O.S. you must install the free app on your phone SOS Family Middle. Download the application: https://goo.gl/0YpfqW

How do we localize?
To get the most accurate tracing the location of cellular phones using three methods: GSM, GPS, Wi-Fi and indicate the best available location.
- GPS (satellite location) location accuracy within 10-20 meters. To track down to within a few meters, ensure that the Middle installed and launched the application on your phone SOS Family Download the application: https://goo.gl/0YpfqW
- GSM (location on the network GSM operator) location accuracy within 200m - 1km
- Wi-Fi location accuracy within 30m - 50m

Visit http://www.gdziejestdziecko.pl/orange to learn more.
Download the app and start localize today!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Gdzie Jest Dziecko NJU Mobile version 6.3.1 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.locon.gjd_nju, download Gdzie Jest Dziecko NJU Mobile.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Zmiany:
- poprawa stabilności aplikacji
Version update Gdzie Jest Dziecko NJU Mobile was updated to version 6.3.1
More downloads  Gdzie Jest Dziecko NJU Mobile reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Gdzie Jest Dziecko NJU Mobile at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.15
23 users

5

4

3

2

1