Gdzie Jest Dziecko VIP

Gdzie Jest Dziecko VIP Free App

Rated 3.73/5 (26) —  Free Android application by Locon Sp. z o. o.

Advertisements

About Gdzie Jest Dziecko VIP

Gdzie Jest Dziecko VIP - Łatwe zarządzanie lokalizacją wielu osób
Przydatne funkcje:
1. Pełna kontrola - Jednym przyciskiem zlokalizujesz wszystkich jednocześnie. Zobaczysz ich aktualną lokalizację na mapie.

2. Lokalizuj wybrane grupy - Dodawaj osoby do grup. Lokalizuj szybciej i wygodniej.

3. Kontroluj na bieżąco gdzie oni są - Sam ustal co ile minut odświeży się automatyczna lokalizacja, dzięki której pozycje Bliskich są na bieżąco odświeżane na mapie.

4. Zawsze wiesz gdzie byli - Rozszerzona historia pozwoli Ci lepiej przeanalizować historię lokalizacji. Możesz sprawdzić, gdzie przemieszczali się Twoi Bliscy.

5. Raporty (w przygotowaniu) - Będziesz mógł otrzymywać regularne raporty historii Twoich Bliskich bezpośrednio na swój adres e-mail.


Poza tym:
*** namierzysz wybrany telefon (wystarczy, że jest włączony i zalogowany do sieci operatora) za pomocą aplikacji mobilnej, serwisu www lub SMS,
*** ustawisz miejsca (strefy), w których przebywa Bliski i otrzymasz automatyczne powiadomienie, gdy się w nich pojawi
/więcej: http://www.gdziejestdziecko.pl
Z aplikacją na telefon Bliskiego Rodzinne S.O.S.:
*** dokładna lokalizacja GPS,
*** aplikacja S.O.S. automatycznie wyśle alarm do Ciebie, wybranych Bliskich oraz odpowiednich służb,
*** Bliski może załączyć wiadomość tekstową, film lub zdjęcie do każdego zgłoszenia,
*** wystarczą 3 sekundy, aby wezwać POMOC
/więcej: http://www.gdziejestdziecko.pl/bezpieczna-rodzina

Where's the baby VIP - Easily manage location of many people
Useful features:
1. Take control - One click locate all at once. You'll see their current location on the map.

2. Locate selected group - Add people groups. Locate faster and more convenient.

3. Control on a regular basis where they are - You determine what number of minutes refresh automatic location from which the items Relatives are constantly refreshed on the map.

4. Always know where they were - Extended history will allow you to better analyze location history. You can see where your loved ones moved around.

5. Reports (in preparation) - You will be able to receive regular reports on the history of your loved ones directly to your e-mail address.


Otherwise:
*** Namierzysz selected phone (it is enough that it is switched on and connected to the network operator) using the mobile application, web service, or SMS,
*** Set of space (zone), which resides in the Middle and receive automatic notification when they appear
/ more: http://www.gdziejestdziecko.pl
With the application on the phone Middle SOS Family:
*** Exact GPS location,
*** Application S.O.S. will automatically send an alarm to your selected Relatives and relevant services,
*** Middle may attach a text message, video or photo to each application,
*** Suffice 3 seconds to call for help
/ more: http://www.gdziejestdziecko.pl/bezpieczna-rodzina

Application Screenshots

Screenshot #1: Gdzie Jest Dziecko VIP for Android
Screenshot #2: Gdzie Jest Dziecko VIP for Android

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Gdzie Jest Dziecko VIP version 6.2.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.locon.gjd_vip, download Gdzie Jest Dziecko VIP.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Gdzie Jest Dziecko VIP was updated to version 6.2.0
More downloads  Gdzie Jest Dziecko VIP reached 1 000 - 5 000 downloads

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.75
26 users

5

4

3

2

1