Gdzie Jest Dziecko VIP

Gdzie Jest Dziecko VIP Free App

Rated 3.82/5 (34) —  Free Android application by Locon Sp. z o. o.

Advertisements

About Gdzie Jest Dziecko VIP

Gdzie Jest Dziecko VIP - Łatwe zarządzanie lokalizacją wielu osób
Przydatne funkcje:
1. Pełna kontrola - Jednym przyciskiem zlokalizujesz wszystkich jednocześnie. Zobaczysz ich aktualną lokalizację na mapie.

2. Lokalizuj wybrane grupy - Dodawaj osoby do grup. Lokalizuj szybciej i wygodniej.

3. Kontroluj na bieżąco gdzie oni są - Sam ustal co ile minut odświeży się automatyczna lokalizacja, dzięki której pozycje Bliskich są na bieżąco odświeżane na mapie.

4. Zawsze wiesz gdzie byli - Rozszerzona historia pozwoli Ci lepiej przeanalizować historię lokalizacji. Możesz sprawdzić, gdzie przemieszczali się Twoi Bliscy.

5. Raporty (w przygotowaniu) - Będziesz mógł otrzymywać regularne raporty historii Twoich Bliskich bezpośrednio na swój adres e-mail.


Poza tym:
*** namierzysz wybrany telefon (wystarczy, że jest włączony i zalogowany do sieci operatora) za pomocą aplikacji mobilnej, serwisu www lub SMS,
*** ustawisz miejsca (strefy), w których przebywa Bliski i otrzymasz automatyczne powiadomienie, gdy się w nich pojawi
/więcej: http://www.gdziejestdziecko.pl
Z aplikacją na telefon Bliskiego Rodzinne S.O.S.:
*** dokładna lokalizacja GPS,
*** aplikacja S.O.S. automatycznie wyśle alarm do Ciebie, wybranych Bliskich oraz odpowiednich służb,
*** Bliski może załączyć wiadomość tekstową, film lub zdjęcie do każdego zgłoszenia,
*** wystarczą 3 sekundy, aby wezwać POMOC
/więcej: http://www.gdziejestdziecko.pl/bezpieczna-rodzina Where's the baby VIP - Easily manage location of many people
Useful features:
1. Take control - One click locate all at once. You'll see their current location on the map.

2. Locate selected group - Add people groups. Locate faster and more convenient.

3. Control on a regular basis where they are - You determine what number of minutes refresh automatic location from which the items Relatives are constantly refreshed on the map.

4. Always know where they were - Extended history will allow you to better analyze location history. You can see where your loved ones moved around.

5. Reports (in preparation) - You will be able to receive regular reports on the history of your loved ones directly to your e-mail address.


Otherwise:
*** Namierzysz selected phone (it is enough that it is switched on and connected to the network operator) using the mobile application, web service, or SMS,
*** Set of space (zone), which resides in the Middle and receive automatic notification when they appear
/ more: http://www.gdziejestdziecko.pl
With the application on the phone Middle SOS Family:
*** Exact GPS location,
*** Application S.O.S. will automatically send an alarm to your selected Relatives and relevant services,
*** Middle may attach a text message, video or photo to each application,
*** Suffice 3 seconds to call for help
/ more: http://www.gdziejestdziecko.pl/bezpieczna-rodzina

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Gdzie Jest Dziecko VIP version 6.2.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.locon.gjd_vip, download Gdzie Jest Dziecko VIP.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Gdzie Jest Dziecko VIP was updated to version 6.2.0
More downloads  Gdzie Jest Dziecko VIP reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Gdzie Jest Dziecko VIP at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.85
34 users

5

4

3

2

1