Lokalizacja telefonu ikol X

Lokalizacja telefonu ikol X Free App

Rated 4.00/5 (15) —  Free Android application by ikol

About Lokalizacja telefonu ikol X

Dzięki aplikacji ikol X możesz sprawdzać pozycję swojego smartfona lub dowolnego urządzenia z systemem Android.

Jak to działa?

1. Instalujesz Aplikację ikol X - za darmo
2. Z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu logujesz się na stronie system.ikol.pl
3. Na żywo, online i ZA DARMO sprawdzasz lokalizację swojego telefonu lub telefonów

Jakie masz z tego korzyści?

1. Możesz na żywo sprawdzać gdzie jest smartfon Twój lub kogoś z Twojej rodziny albo kręgu znajomych.
2. W przypadku zgubienia lub kradzieży możesz natychmiast sprawdzić, gdzie jest.
3. Stając się użytkownikiem ikol masz pełny dostęp do profesjonalnego systemu ikol, w pełni przystosowanego do dodawania kolejnych lokalizatorów GPS
3. ikol X to aplikacja, która zajmuje bardzo mało miejsca i nie potrzebuje żadnych prywatnych informacji - tylko lokalizacji telefonu
4. ikol X stanowi minimalne obciążenie dla baterii oraz dla transferu danych, więc może działać cały czas w tle
5. Na jednym koncie ikol możesz dodać więcej niż jeden lokalizator, dzięki czemu możesz znać pozycję wszystkich członków rodziny w jednym miejscu
6. System ikol udostępnia wiele funkcji dodatkowych, które możesz dopasować do swoich potrzeb.

Czym nie jest ikol X?

1. ikol X nie jest nawigacją satelitarną. Jest czymś o wiele więcej: zamienia Twoje urządzenie w lokalizator, którego pozycję możesz sprawdzać na żywo z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu
2. ikol X nie jest prostą aplikacją, która lokalizuje smartfona przez SMS. System ikol X to profesjonalna platforma służąca do monitorowania wielu rodzajów lokalizatorów - telefonów, modułów GPS, a także pojazdów. W przypadku ikol X masz dostęp do całkowicie darmowej możliwości lokalizowania smartfona na żywo w profesjonalnym narzędziu jakim jest system ikol.

Co to jest ikol?
System ikol to Internetowy Lokalizator GPS, profesjonalna platforma pozwalająca na dodawanie nielimitowanej liczby lokalizatorów, od smartfonów, przez przenośne moduły po samochody, ciężarówki, a nawet łodzie i samoloty. System ikol wykorzystywany jest przez wiele firm w całej Polsce, ale także przez osoby prywatne. Monitoring GPS ikol to narzędzie wspomagające zarządzanie firmą, a także zwiększające bezpieczeństwo Twoich bliskich. Więcej szczegółów na temat systemu znajdziesz na www.ikol.pl

Regulamin usługi znajdziesz pod poniższym linkiem:
http://ikol.pl/lokalizacjatelefonu/pl/oferta/regulamin.html

With this application Ikola X, you can check the position of your smartphone or any device with Android.

How does it work?

1. Install applications Ikola X - for free
2. From any device with internet access you log on system.ikol.pl
3. Live, online and for FREE check the location of your phone or mobile

What you get from this benefit?

1. You can live check where is your smartphone or someone in your family or circle of friends.
2. In the event of loss or theft you can immediately see where it is.
3. Becoming a user Ikola have full access to the professional system Ikola, fully adapted to add more GPS locators
3. Ikola X is an application that occupies very little space and does not require any personal information - just phone location
4. Ikola X is the minimum load for the battery and for data transfer, so it can work all the time in the background
5. On one account Ikola you can add more than one locator, so you can know the position of all members of the family in one place
6. The system Ikola provides many additional functions that you can customize to your liking.

What is not Ikola X?

1. Ikola X is not satellite navigation. It is something much more: turns your device locator that position, you can check live from any device with Internet access
2. Ikola X is not a simple application that locates smartphone via SMS. The Ikola X is a professional platform for monitoring multiple types of locators - phone, GPS modules, as well as vehicles. In the case of Ikola X you have access to completely free the ability to locate smartphone live in a professional tool which is the system Ikola.

What is Ikola?
The Internet is Ikola GPS locator, a professional platform that allows you to add an unlimited number of locators, from smartphones, portable modules through to cars, trucks and even boats and airplanes. Ikola system is used by many companies in Poland, but also by private individuals. Ikola GPS monitoring is a tool to help manage the company, as well as increasing the safety of your loved ones. More details about the system can be found on www.ikol.pl

Terms of service you will find at the following link:
http://ikol.pl/lokalizacjatelefonu/pl/oferta/regulamin.html

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Lokalizacja telefonu ikol X version 1.0.5 on your Android device!
APK Size: 494 KB, downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.lojack.ikolx, download Lokalizacja telefonu ikol X.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.05
15 users

5

4

3

2

1