Opisy leków

Opisy leków Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by MedNT

About Opisy leków

Opisy leków to bezpłatna, codziennie aktualizowana aplikacja, zawierająca informacje o wszystkich lekach dostępnych w Polsce.

Znajdziecie tu bazę ponad 15 000 produktów leczniczych (leki refundowane, leki nierefundowane dostępne na i bez recepty, suplementy diety oraz dermo-kosmetyki).

Każdy opis zawiera informację o składzie, działaniu, interakcjach, substancjach czynnych (INN), wskazaniach, przeciwwskazaniach, klasach anatomiczno-terapeutyczno-chemicznych leków (ATC), ostrzeżeniach specjalnych, uwagach, sposobie stosowania, przedawkowaniu, stosowaniu w czasie ciąży i ostrzeżeniach dla kierowców.

Ponadto aplikacja informuje o stopniu odpłatności za leki (100%, 30%, 50%, bezpłatne, ryczałt) oraz o precyzyjnych wskazaniach do refundacji dla odpowiednich odpłatności na podstawie ChPL (Charakterystyka produktu leczniczego).

Praktyczna wyszukiwarka leków pozwala na ich wyszukiwanie na podstawie nazwy handlowej, nazwy międzynarodowej (INN) oraz klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC)!

Dzięki aplikacji bardzo szybko można znaleźć informacje potrzebne do prawidłowego wypisania lub sprawdzenia przepisanej recepty lekarskiej!

Descriptions of drugs is a free, updated daily application, containing information about all the medicines available in Poland.

You will find here a base of more than 15 000 medicinal products (reimbursed drugs, medicines and refunded available without a prescription, dietary supplements and dermo-cosmetics).

Each description includes information on the composition, action, interaction, active substances (INN), indications, contraindications, classes Anatomical Therapeutic Chemical drugs (ATC), special warnings, notices, how to use, overdose, the use during pregnancy and warnings for drivers .

Additionally, the application informs about the extent of payment for drugs (100%, 30%, 50%, free lump sum) and the precise indications for a refund for the relevant payment on the basis of the SPC (Summary of Product Characteristics).

Practical drug search allows you to search for them on the basis of a trade name, the international name (INN) and classification Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)!

With this application you can quickly find the information you need to properly discharge or check prescribed prescription!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Opisy leków version 1.0.4 on your Android device!
APK Size: 10 MB, downloaded 50+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.mednt.drugbase, download Opisy leków.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1