QrShoper

QrShoper Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by QrShoper

Advertisements

About QrShoper

QR Shoper to innowacyjny czytnik kodów QR, który oprócz standardowych funkcjonalności, jak dekodowanie tekstu, URL czy wizytówki pozwala na dekodowanie kodów QR wygenerowanych w systemie QR Shoper. Zaletą takiej funkcjonalności jest dostęp do świata okazji QR Shoper, w którym jego użytkownicy mogą otrzymywać indywidualne, dostosowane do swoich potrzeb, oferty specjalnie. Dzięki tej aplikacji na bieżąco będziesz mógł śledzić nowe produkty, usługi, aktualności oraz promocje. Docenisz korzystanie z aplikacji dzięki kuponom rabatowym i sezonowym obniżkom wysyłanych wprost na Twojego Smartfona. Dzięki tej aplikacji będziesz w stałej interakcji ze swoimi ulubionymi markami.

Oprócz wiedzy o nowościach na rynku Twoich ulubionych marek aplikacja Qr Shoper da Ci możliwość zamówienia produktu. Wystarczy, że klikniesz „kup” i od razu zamówienie dotrze do sprzedawcy danej marki. W zależności od tego, w jaki sposób dany sklep zaplanował sprzedaż będziesz mógł odebrać produkt w jednym z punktów odbioru lub zamówić wysyłkę na Twój adres. Dodatkowo aplikacja zestawi Twoją bieżącą lokalizację z lokalizacją punktów i podpowie Ci, która z tych opcji jest najlepsza. Łapanie okazji i zakupy nigdy nie były tak szybkie!

Funkcjonalności:
• Dekodowanie tekstu, URL i wizytówek zakodowanych w kodach QR.
• Zapis kodów w historii z możliwością jej sortowania.
• Tworzenie konta i logowanie się do systemu Qr Shoper również przez Facebook i Google+.
• Wyszukiwanie kodów wygenerowanych w systemie Qr Shoper w najbliższym otoczeniu przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości i geolokalizacji.
• Prezentacja mapy z zaznaczoną trasą dojścia do najbliższego kodu wygenerowanego przez Qr Shoper
• Zamawianie produktów udostępnionych do sprzedaży.
• Historia transakcji z określonymi statusami realizacji.
• Integracja z portalami społecznościowymi i możliwość udostępniania wizytówek produktów.
• Określenie limitu pamięci podręcznej aplikacji.

Zadbaj osobiście, by żadna okazja nie przeszła Ci koło nosa. Kliknij „szukaj kod” i zobacz, jakie oferty są dostępne w najbliższym otoczeniu. Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości aplikacja poinformuje Cię gdzie jest umieszczony kod. Wystarczy na niego kliknąć i otrzymasz wskazówki jak dotrzeć do kodu. To tylko od Ciebie zależy, czy oprzesz się pokusie sprawdzenia, jaką ofertę przygotował dla Ciebie dany sklep. Idź drogą, którą wskazuje mapa i pośpiesz się! Nigdy nie wiesz jak długo potrwa promocja.

Znajdź nas:
• Na facebooku: https://www.facebook.com/QRShoper
• Na naszej stronie internetowej: http://www.qrshoper.com.pl/ QR Shoper is an innovative QR code reader, which in addition to standard features, such as decoding text, URL, or a business card allows you to decode QR codes generated QR Shoper system. The advantage of this functionality is available to the world the opportunity QR Shoper in which its users can receive personalized, tailored to your needs, offering specially. With this application you will be able to keep track of new products, services, news and promotions. You'll appreciate the use of applications thanks to the discount coupons and seasonal reductions sent directly to your smartphone. With this application you will be in constant interaction with their favorite brands.

In addition to knowledge about new products on the market your favorite brands Qr Shoper application will give you the possibility to order the product. Just click "buy" and immediately order reaches the seller of the brand. Depending on how the planned sale store you can pick up the product at one of the points of receipt or order your shipping address. In addition, the application will compile your current location to the location of the points and tell you which of these options is the best. Catching the occasion and shopping has never been so fast!

Functionality:
• Decoding of text, URL, and business cards encoded QR codes.
• Writing code in the history of the possibility of the sort.
• Creating an account and logging in to the system Qr also Shoper Facebook and Google+.
• Find the generated code in the system Qr Shoper in the immediate vicinity using augmented reality and geolocation.
• Presentation of the map with marked route to reach the nearest code generated by Qr Shoper
• Ordering of products available for sale.
• History of transactions with certain statuses implementation.
• Integration with social networks and the ability to share business cards products.
• Determine the limit of the application cache.

Take care of yourself, that no occasion did not pass you near the nose. Click "search code" and see what offers are available in the immediate area. By using augmented reality app will tell you where the code is placed. Just click on it and you will receive directions to the code. It only depends on you whether resist the temptation to check that the offer has prepared for you a store. Follow the road, which indicates the map and hurry! You never know how long it will take to promote.

Find us:
• On Facebook: https://www.facebook.com/QRShoper
• On our website: http://www.qrshoper.com.pl/

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install QrShoper version 1.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.mobilefactory.qrshoper, download QrShoper.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

More downloads  QrShoper reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for QrShoper at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1