e-Granica

e-Granica Free App

Rated 4.50/5 (12) —  Free Android application by Mobile Madness

Advertisements

About e-Granica

Aplikacja „e-Granica” jest innowacyjną informacyjno-komunikacyjną technologią wykorzystywaną zarówno przez turystów jak również, przez firmy transportowe, przedstawicieli handlowych czy kurierów podróżujących i pracujących na pogranicza lubusko-brandenburskim.

e-Granica pozwala w prosty i wygodny sposób, na bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące bezpieczeństwa ludności. Każdy użytkownik aplikacji pobiera aktualne ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne. Dzięki tej aplikacji można również sprawdzić aktualne informacje o utrudnieniach na drogach jakie występują w regionie. Przy pomocy aplikacji można określić swoją lokalizację, aby lepiej móc zlokalizować zagrożenia w okolicy. Aplikacja dostarczy również wiele informacji o wydarzeniach kulturalnych czy atrakcjach turystycznych regionu. Na interaktywnych mapach można sprawdzić aktualne zagrożenia przeciwpowodziowe, sytuacje burzową oraz rozmieszczenie instytucji, które w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia udzielą pomocy. W dziale „WARTO WIEDZIEĆ” użytkownik ma możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem poradników oraz informacji o ważnych instytucjach regionu. Można dowiedzieć się jakie są rodzaje alarmów, aby móc je w razie niebezpieczeństwa rozpoznać oraz jak udzielić pierwszej pomocy.

Aplikację „e-Granica” można bezpłatnie ściągnąć na smartfony i tablety, doskonale sprawdzi się w prowadzeniu podróżujących do celu. Z aplikacji „e-Granica” będzie mógł korzystać każdy obywatel przekraczający granicę polsko - niemiecką, co będzie niewątpliwie z korzyścią dla obu stron projektu.


Aplikacja przyczyni się do:
• podniesienia atrakcyjności terenów położonych w okolicach tras zablokowanych np. przez wypadek;
• redukcji zatłoczenia w ruchu przygranicznym;
• ograniczenia ilości wypadków;
• skrócenia czasu przejazdów pojazdów transportu zbiorowego i firmowego;
• skrócenia czasu przejazdu w transporcie publicznym;
• poprawy płynności transportu;
• zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
• poprawy komfortu podróżowania i ułatwienia jazdy po drogach województwa lubuskiego. The "e-borders" is an innovative information and communication technology used by tourists as well as transport companies, sales representatives and couriers who travel and work on the border lubusko-Brandenburg.

E-Frontier provides a simple and convenient way to keep obtain information on the safety of the population. Each user application retrieves the current Meteorological and hydrological warning. With this application you can also see the current traffic on the roads that exist in the region. Using the application, you can determine your location in order to better be able to locate threats in the area. Aplikacja will also provide a lot of information about cultural events and tourist attractions of the region. On the interactive maps you can check the current risk of flood, storm situations and the distribution of institutions which, in life-threatening situations or property to assist you. In the "NOTE" user has the opportunity to familiarize themselves with a wide range of guides and information about important institutions of the region. You can see which are the types of alerts, to be able to recognize in an emergency and how to give first aid.

Application "e-borders" can be downloaded free of charge on smartphones and tablets, perfectly suited to the conduct of traveling to your destination. With the application "e-borders" will be able to use every citizen crossing the border Polish - German, which will undoubtedly benefit both sides of the project.


Aplikacja contribute to:
• increase the attractiveness of areas located in the vicinity of routes blocked np. By accident;
• reduce border congestion;
• Reducing the number of accidents;
• shorten the travel time of public transport vehicles and your company;
• shorten travel time on public transport;
• improve the liquidity of transport;
• increase traffic safety;
• improve ride comfort and ease of driving on the roads of Lubuskie Province.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install e-Granica version 1.0 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.mobilemadness.egranica, download e-Granica.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Poprawki
More downloads  e-Granica reached 500 - 1 000 downloads

Oh snap! No comments are available for e-Granica at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
12 users

5

4

3

2

1