e-Remiza

e-Remiza Free App

Rated 4.64/5 (253) —  Free Android application by Abakus Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o.

Advertisements

About e-Remiza

Aplikacja e-Remiza jest dedykowaną aplikacją dla systemu e-Remiza.pl. Stanowi ważny element całego systemu.
Dzięki możliwościom współczesnych smartfonów, strażacy ochotnicy otrzymują ogromne wsparcie w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych.

Funkcje e-Remizy mobilnej:
- podglądu mapy okolicy, w której się znajduje użytkownik
- podgląd hydrantów i innych źródeł zaopatrzenia wodnego w swojej okolicy (na bazie projektu AbakusOSM)
- podgląd pikietażu i oddziałów leśnych (na bazie projektu AbakusOSM)
- wysłanie alarmu do innych użytkowników systemu - alarm zostanie dostarczony natychmiast wraz z określeniem aktualnej pozycji wysyłającego
- odbieranie alarmów z SK i od innych użytkowników, prezentacja miejsca zdarzenia na mapie
- potwierdzanie bądź odrzucanie udziału w zdarzeniu
- raporty z dostarczenia alarmu zawierające liczbę powiadomionych osób, dowódców, kierowców
- tworzenie notatek z akcji - szybkie uzupełnianie czasów udziału w akcji oraz obsady obecnej przy zdarzeniu
- CZAT - wymiana informacji tekstowych pomiędzy użytkownikami aplikacji mobilnej
- wykonanie zdjęcia z miejsca akcji - bez zbędnych kliknięć zostanie ono przesłane do systemu, gdzie można je później obejrzeć z poziomu aplikacji WWW.

Aby uruchomić aplikację konieczne jest posiadanie konta w systemie e-Remiza.
Nowe konto można założyć z poziomu aplikacji mobilnej.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.e-remiza.pl/ The e-Fire Station is a dedicated application for the system e-Remiza.pl. It is an important element of the whole system.
Thanks to the possibilities of modern smartphones, firefighters, volunteers receive a great support during the rescue operations and firefighting.

Features e-firehouse mobile:
- Viewing maps of the area in which the user is
- Excerpt from the hydrants and other sources of water supply in your area (based on the project AbakusOSM)
- Preview chainage and forest units (based on the project AbakusOSM)
- Send an alarm to other users of the system - the alarm will be delivered immediately, together with an indication of the current position of the sender
- Receiving alarms from SK and other users, the presentation event location on the map
- Confirm or reject participation in the event
- Reports provide an alarm containing a number of notified persons commanders, drivers
- Make notes of the action - fast replenishment times participate in the action and the cast present at the event
- CHAT - exchange of text messages between users of mobile application
- Take a photo of the place of action - no clicks it will be sent to the system where you can view them later from the Web application.

To run the application you must have an account in the e-Fire station.
The new account can be set up from the mobile application.
More information can be found at http://www.e-remiza.pl/

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install e-Remiza version 4.5 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.net.abakus.eremiza, download e-Remiza.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Oddajemy w Wasze ręce nową wersję aplikacji e-Remiza 4.5:
- pakiet zmian "Komendant gminny"
- prezentacja pozycji pojazdów z różnych OSP przy tym samym zdarzeniu
- prezentacja informacji o jakości współrzędnej zdarzenia
- poprawki zgłoszonych błędów i stabilności aplikacji
Więcej informacji na http://www.e-remiza.pl/index.php/nowa-wersja-e-remizy/
Version update e-Remiza was updated to version 4.5
More downloads  e-Remiza reached 10 000 - 50 000 downloads
Version update e-Remiza was updated to version 4.0
More downloads  e-Remiza reached 5 000 - 10 000 downloads

Oh snap! No comments are available for e-Remiza at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
253 users

5

4

3

2

1