e-Remiza

e-Remiza Free App

Rated 4.74/5 (19) —  Free Android application by Abakus Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o.

About e-Remiza

Aplikacja e-Remiza jest dedykowaną aplikacją dla systemu e-remiza.pl rozszerzając tym samym jego możliwości.

Funkcje e-Remizy mobilnej:
- podglądu mapy okolicy, w której się znajduje użytkownik
- podgląd hydrantów i innych źródeł zaopatrzenia wodnego w swojej okolicy (na bazie projektu AbakusOSM)
- podgląd pikietażu i oddziałów leśnych (na bazie projektu AbakusOSM)
- wysłanie alarmu do innych użytkowników systemu - alarm zostanie dostarczony natychmiast wraz z określeniem aktualnej pozycji wysyłającego
- odbieranie alarmów z systemu i od innych użytkowników, prezentacja miejsca zdarzenia na mapie
- potwierdzanie bądź odrzucanie alarmów
- raporty z dostarczenia alarmu zawierające liczbę powiadomionych osób, dowódców, kierowców, ratownictwo techniczne
- tworzenie notatek z akcji - szybkie uzupełnianie czasów udziału w akcji oraz obsady obecnej przy zdarzeniu
- CZAT - wymiana informacji tekstowych pomiędzy użytkownikami aplikacji mobilnej
- wykonanie zdjęcia z miejsca akcji - bez zbędnych kliknięć zostanie ono przesłane do systemu, gdzie można je później obejrzeć z poziomu aplikacji WWW.

Aby uruchomić aplikację konieczne jest posiadanie konta w systemie e-Remiza.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.e-remiza.pl/

The e-Remiza is a dedicated application for the system e-remiza.pl thus expanding its capabilities.

Features e-firehouse mobile:
- Viewing maps of the area in which it is located user
- Preview hydrants or other sources of water supply in your area (based on the project AbakusOSM)
- Preview chainage and forest units (based on the project AbakusOSM)
- Send an alarm to other users of the system - the alarm will be delivered immediately together with an indication of the current position of the sender
- Receiving alarms from the system and from other users, presentation scene of the incident on the map
- Confirm or reject alarms
- Reports provide an alarm containing a number of notified persons commanders, drivers, technical rescue
- Create notes to shares - fast replenishment times participate in the action and the cast present at the event
- CHAT - the exchange of text messages between users of mobile application
- Take a photo of the place of action - no clicks it will be sent to the system where you can later view the Web application level.

To run the application you must have an account in the e-Remiza.
For more information, please visit http://www.e-remiza.pl/

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install e-Remiza version 3.2 on your Android device!
APK Size: 5.4 MB, downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.net.abakus.eremiza, download e-Remiza.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Oddajemy w Wasze ręce nową wersję aplikacji e-Remiza 3.2:
- poprawki zgłoszonych błędów
- dodano przybliżony czas dotarcia na miejsce zdarzenia
Więcej informacji na http://www.e-remiza.pl/index.php/nowosci-w-systemie/

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.75
19 users

5

4

3

2

1