Skradzione Pojazdy:Car Patrol

Skradzione Pojazdy:Car Patrol Free App

Rated 4.92/5 (13) —  Free Android application by CarPatrol

About Skradzione Pojazdy:Car Patrol

www.carpatrol.pl
www.facebook.com/carpatrol

W ubiegłbym roku w Polsce skradziono około 15tys samochodów to jest 40 dziennie. Pomyśl ile razy mogłeś przejść obok takiego samochodu. Ten problem może dotyczyć tez Ciebie, sprawdź jak możesz tego uniknąć.

Zobacz opinie i opis naszej aplikacji na profesjonalnych serwisach :

Programosy - http://www.programosy.pl/program,android-car-patrol.html

Antyapps- http://antyapps.pl/spolecznosc-car-patrol-pomoze-w-odnalezieniu-skradzionego-auta/


Aplikacja Car Patrol to szereg funkcjonalności, które pomogą Ci zwiększyć bezpieczeństwo Twojego auta, a także ułatwią korzystanie z niego. Aplikacja przypomni Ci o zbliżającym się przeglądzie lub OC, a także pomoże Ci monitorować aktualną liczbę punktów karnych. W przypadku kradzieży, możesz liczyć na pomoc całej społeczności w odnalezieniu Twojego auta i sam możesz pomóc innym.

-Przeglądaj listę skradzionych pojazdów bądź świadom zagrożeń w swojej okolicy możesz ją filtrować i sortować według własnych upodobań. Pomagaj poszkodowanym użytkownikom odzyskiwać skradzione samochody.
-W przypadku kradzieży Twojego pojazdu/tablic rejestracyjnych dokonaj zgłoszenia w 3 szybkich krokach i poinformuj całą Polskę.
-Zarządzaj swoimi zgłoszeniami i przeglądaj powiadomienia od innych użytkowników, którzy zauważyli Twój pojazd.

-Korzystaj z wyjątkowych promocji dla członków społeczności Car Patrol.

-Zarządzaj swoim kontem, ustawiaj przypomnienie o nadchodzącym przeglądzie i dacie OC, a także kontroluj swoją liczbę punktów karnych.

-Zostań rozpoznawalnym członkiem społeczności Car Patrol i zwiększ skuteczność działania aplikacji po przez naklejenie odblaskowej naklejki.

Wstąp do naszej społeczności już dziś i nie bądź obojętny na to co się wokół Ciebie dzieje!

www.carpatrol.pl
www.facebook.com/carpatrol

Last years in Poland about 15tys stolen cars is 40 per day. Think how many times you may have to go past such a car. This problem can also affect you, see how you can avoid it.

See Opinions and description of our application for professional services:

Programosy - http://www.programosy.pl/program,android-car-patrol.html

Antyapps- http://antyapps.pl/spolecznosc-car-patrol-pomoze-w-odnalezieniu-skradzionego-auta/


Application Patrol Car is a series of features that will help you increase the safety of your car, as well as ease of use. The application will remind you of the impending review or OC, and help you to monitor the current number of penalty points. In case of theft, you can count on help from the community in locating your car, and he can help others.

-Browse List of stolen vehicles be aware of the risks in your area you can filter and sort to your liking. Help the victims users to recover stolen cars.
-In The case of theft of your vehicle / license plates make the application in 3 easy steps and let the entire country.
-Manage Your notifications and view notifications from other users who have noticed your vehicle.

-Use Special promotions for members of the community patrol car.

-Manage Your account, place the reminder of the forthcoming review and the date of the OC, as well as control your penalty points.

-Zostań Recognizable member of the community patrol car and increase the effectiveness of the application after by sticking reflective stickers.

Join our community today and do not be indifferent to what is going on around you!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Skradzione Pojazdy:Car Patrol version 1.2 on your Android device!
APK Size: 17 MB, downloaded 500+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.nubsoft.carpatrol, download Skradzione Pojazdy:Car Patrol.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app