BeStApp - aplikacje dla dzieci

BeStApp - aplikacje dla dzieci Free App

Rated 2.91/5 (11) —  Free Android application by Fundacja Dzieci Niczyje

Advertisements

About BeStApp - aplikacje dla dzieci

BeStApp to katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla dzieci w wieku przedszkolnych (3-6 lat). Odnaleźć tu można wiele propozycji ciekawych aplikacji, które umilą najmłodszym czas, i dadzą możliwość rozwoju nowych umiejętności. By ułatwić wybór odpowiedniej aplikacji z katalogu, propozycje zostały uszeregowane w osiem kategorii tematycznych:
- plastyczne np. Coloring Book For Kids
- łamigłówki np. Toca Kitchen
- zręcznościowe np. Super Bakusie
- muzyczne np. Śpiewanki - Karaoke dla dzieci
- językowe np. Moje Pierwsze Literki
- przyrodnicze np. Lego Duplo ZOO
- matematyczne np. Math in Motion
- inne edukacyjne np. Pepi Bath

Projekt BeSt-App

W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost korzystania z aplikacji mobilnych w urządzeniach takich jak smartfony czy tablety. Coraz częściej ich użytkownikami są także kilkuletnie dzieci. Tymczasem duża część istniejących aplikacji może być niedostosowana do potrzeb i możliwości małych dzieci, a niektóre mogą być wręcz szkodliwe. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia dzieciom i ich rodzicom łatwego dostępu do sprawdzonych i bezpiecznych aplikacji mobilnych.
Cele projektu Best-App:

- Zbadanie potencjalnych zagrożeń i korzyści, jakie mogą wynikać z korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci w wieku 3-6 lat.
- Opracowanie standardów do certyfikacji aplikacji pod kątem ich bezpieczeństwa i potencjału edukacyjnego
- Skatalogowanie, ocena i certyfikacja istniejących na rynku aplikacji skierowanych do dzieci
- Stworzenie nowej aplikacji będącej katalogiem bezpiecznych aplikacji dostosowanych do wieku rozwojowego odbiorców.

W wyniku projektu powstał katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla najmłodszych dzieci połączony z aplikacją za pomocą której rodzic może instalować na swoim urządzeniu tylko sprawdzone programy posiadające certyfikat Best-App. Wytyczne do certyfikacji zostały opracowane w oparciu o metaanalizę wiedzy naukowej nt. wpływu mediów elektronicznych na małe dzieci oraz analizie potencjalnych szans i zagrożeń.

Konsorcjum projektu Best-App:
- Fundacja Dzieci Niczyje (Koordynator)
- Wydział Studiów Edukacyjnych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Firma PlikCenter

Główny Partner:
- Fundacja Orange

BeStApp is a directory of secure mobile applications for children ages preschool (3-6 years). Here you can find a lot of interesting applications of proposals to enrich the youngest of time, and will give the opportunity to develop new skills. To help you choose the appropriate application from the directory, the proposals were ranked in eight thematic categories:
- Plastic for example. Coloring Book For Kids
- Puzzles for example. Toca Kitchen
- Arcade for example. Super Bakusie
- Musical eg. Śpiewanki - Karaoke for children
- Language for example. My first Literki
- Natural eg. Lego Duplo zoo
- Mathematical example. Math in Motion
- Other educational example. Pepi Bath

The project BeSt App

In recent years we have seen an exponential increase in the use of mobile applications in devices such as smartphones and tablets. Increasingly, users are also their small children. Meanwhile, a large part of the existing applications can be unsuited to the needs and capabilities of small children, and some may be downright harmful. There is therefore a need to provide children and their parents easy access to reliable and secure mobile applications.
Objectives of the project Best App:

- Examine potential risks and benefits that may arise from the use of mobile applications for children aged 3-6 years.
- Development of standards for certification applications for their security and educational potential
- Cataloging, evaluation and certification of existing application market targeted at children
- Creation of a new application which is a directory of safe applications tailored to the developmental age of recipients.

The project created a catalog of secure mobile applications for the youngest children connected with the application by means of which a parent can install on your device only proven programs certified Best-App. Guidelines for certification have been developed on the basis of a meta-analysis of scientific knowledge on. The impact of electronic media on young children and an analysis of the potential opportunities and threats.

The project consortium Best App:
- Nobody's Children Foundation (Coordinator)
- Faculty of Educational Studies - University of them. Adam Mickiewicz University in Poznan
- Company PlikCenter

Main Partner:
- Orange Foundation

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install BeStApp - aplikacje dla dzieci version 3.0.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.plikcenter.BeStApp, download BeStApp - aplikacje dla dzieci.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
dodatkowe funkcje: możliwość poziomej rotacji obrazu, zamykanie aplikacji za pomocą przycisku wstecz,
More downloads  BeStApp - aplikacje dla dzieci reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for BeStApp - aplikacje dla dzieci at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.95
11 users

5

4

3

2

1