Quenta

Quenta Free App

Rated 4.56/5 (64) —  Free Android application by Quenta Sp. z o.o.

Advertisements

About Quenta

QUENTA to internetowa aplikacja do obsługi księgowej dla mikro i małych firm. Stworzona przez specjalistów i praktyków rachunkowości (księgowych i doradców podatkowych) – by zapewnić Ci w pełni profesjonalną obsługę księgową Twojej firmy.

Aplikacja ta zoptymalizuje tworzenie dokumentacji rachunkowej Twojej działalności niezależnie od tego, gdzie jesteś, zapewniając Ci elastyczność i mobilność. To duże ułatwienie dla osób pracujących w terenie. Za pomocą swojego telefonu możesz w każdej chwili:

- stworzyć fakturę sprzedaży
- rozliczyć delegację
- mieć wgląd w dokumenty firmy czy dane kontrahentów.

Nie przegapisz już terminu składania deklaracji, bo system Ci o nim przypomni mailem lub sms-em.
Nie ma obaw, że dokumenty zgubią się lub zniszczą. Zarządzaj nimi kiedy chcesz, bez konieczności otwierania komputera. Przejrzysty system numeracji i uporządkowane dokumenty ułatwią życie nawet najbardziej zajętemu właścicielowi firmy. Ujednolicone szablony dokumentów, zapisywane przez aplikację w formacie PDF będą tak samo czytelne na każdym komputerze, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego.

Korzystaj bez ograniczeń. QUENTA, zapewnia mobilny dostęp wielu pracownikom Twojej firmy w tym samym czasie w ramach jednej licencji. To Ty decydujesz o zakresie uprawnień nadanych każdemu z nich i określasz, jakie działy Twojej księgowości są widoczne dla poszczególnych osób.
Nie marnuj swojego czasu – w QUENCIE wystarczy kilka kliknięć, a dzięki automatycznemu uzupełnianiu pół wygenerujesz fakturę sprzedaży nawet w 10 sekund!

Nie musisz tworzyć osobnej bazy produktów – QUENTA zapamiętuje każdy, wprowadzany przez Ciebie produkt i przy tworzeniu nowych faktur automatycznie uzupełnia pozycję.

Zapomnij o żmudnych i skomplikowanych wyliczeniach. Nowoczesny interfejs umożliwi Ci efektywne uzupełnianie dokumentów przy zminimalizowaniu Twojego nakładu pracy. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co dla Ciebie najistotniejsze, na prowadzeniu Twojej firmy. Quenta a web-based accounting services for micro and small businesses. Developed by experts and practitioners accounting (accountants and tax advisers) - to ensure you get the most professional accounting services of your company.

This application optimizes creating accounting records of your business, regardless of where you are, giving you the flexibility and mobility. It is a great convenience for those working in the field. Using your phone, you can at any time:

- Create a sales invoice
- Settle delegation
- Have insight into company documents and data customers.

Do not miss a longer deadline for submission of the declaration, because the system will remind you about it by e-mail or text message.
There is no fear that the documents are lost or destroy. Manage them when you want, without having to open the computer. Transparent system of numbering and ordered documents make life easier for even the most zajętemu owner of the company. Standardized templates for documents, written by the application in PDF format will be as readable on any computer, regardless of operating system installed.

Enjoy without restrictions. Quenta, provides mobile access multiple employees of your company at the same time under one license. You decide on the scope of the powers conferred on each of them and you specify what sections of your accounts are visible to individuals.
Do not waste your time - in QUENCIE just a few clicks, with automatic refilling generate half the sales invoice, even in 10 seconds!

You do not have to create a separate database products - quente remembers each, introduced by your product and to create new invoices automatically completes the entry.

Forget about the tedious and complex calculations. Modern interface enables you to effective replenishment of documents while minimizing your workload. So you can focus on what's important to you, on running your business.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Quenta version 1.0.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.quenta.app, download Quenta.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Quenta at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
64 users

5

4

3

2

1