Powiat Zielonogórski

Powiat Zielonogórski Free App

Rated 5.00/5 (11) —  Free Android application by SISMS Sp. z o.o

Advertisements

About Powiat Zielonogórski

Aplikacja umożliwi wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań do praktycznego i szybkiego informowania o różnorodnych wydarzeniach w powiecie zielonogórskim.

Aplikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące Gmin: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór oraz Powiatu Zielonogórskiego i Powiatu Sprewa-Nysa. W aplikacji umieszczono także telefony do instytucji, opisy ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych, bazę gastronomiczną i noclegową oraz bieżące informacje
i aktualności z gmin i powiatów.

Platforma komunikacyjna to narzędzie do tworzenia i wysyłania informacji za pomocą bezpłatnych tzw. cloud sms. System umożliwia wysyłanie informacji zarówno administratorowi systemu, jak
i użytkownikom aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, cała lokalna społeczność bierze udział
w tworzeniu regionalnego serwisu informacyjnego.

Użytkownik sam określa, które moduły aplikacji go interesują i z których chce otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy wpis.

Celem projektu jest rozwój współpracy i integracja mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego i Powiatu Sprewa-Nysa poprzez dostęp do wspólnej, polsko-niemieckiej aplikacji mobilnej.

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”. „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie
w przyszłość”. The application will allow the use of modern solutions for practical and quick communication of various events in the district of Zielona Góra.

The application includes basic information about the Commons: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Novgorod Bobrzański, Sulechów, Swidnica, Trzebiechów and annexation and the District of Zielona Góra and the District Spree-Neisse. The application also placed calls to the institution, descriptions of interesting places and tourist attractions, catering and accommodation facilities database and current information
and news from the municipalities and counties.

Communication platform is a tool for creating and sending information via so-called free. Cloud sms. The system allows you to send information both to the system administrator, as
and application users. With this solution, the whole local community is involved
in the creation of a regional news service.

The user himself determines which application modules interested in him and from which he wants to receive notifications when you get a new entry.

The aim of the project is the development of cooperation and integration inhabitants of the District of Zielona Góra and the District Spree-Neisse through access to common Polish-German mobile application.

"The project is co-financed by the European Regional Development Fund
Operational Programme of Cross Border Cooperation Poland (Lubuskie) - Brandenburg 2007-2013 Small Projects Fund and Networking Projects of the Euroregion "Spree-Neisse-Bober" and the state budget. " "Overcome borders through joint investment
in the future ".

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Powiat Zielonogórski version 1.4.408 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.sisms.mobis.zielonogorski_powiat, download Powiat Zielonogórski.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Powiat Zielonogórski was updated to version 1.4.408
Version update Powiat Zielonogórski was updated to version 1.4.333
More downloads  Powiat Zielonogórski reached 500 - 1 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Powiat Zielonogórski at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
11 users

5

4

3

2

1