Modlitewnik

Modlitewnik Free App

Rated 4.88/5 (3,561) —  Free Android application by Tomasz Smutek

About Modlitewnik

GŁÓWNE ZALETY:

• ponad 270 modlitw, ewangelie, czytania oraz psalmy na każdy dzień, mały katechizm, rachunek sumienia, itp,
• ponad 60 kolęd i pastorałek,
• możliwość definiowania przypomnień dla modlitw,
• ładny i przejrzysty interfejs użytkownika,
• jasny i ciemny motyw aplikacji,
• w 100% bezpieczna aplikacja, nie wymaga żadnych uprawnień do poprawnego działania,
• pełna funkcjonalność dostępna offline,
• brak reklam,
• oznaczanie modlitwy jako ulubiona,
• zmiana wielkości tekstu,
• zmiana kategoryzacji modlitw,
• oddzielne konta użytkowników,
• zabezpieczenie konta hasłem,
• inne...

SPIS TREŚCI

• kalendarz liturgiczny - codzienne czytania, ewangelia i psalmy (Pismo Święte, Biblia),
• kolędy i pastorałki - 61,
• droga krzyżowa - 2 rozważania,
• różaniec - 2 rozważania,
• różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej
• litania - 59,
• okolicznościowe - 23,
• w intencji - 54,
• nowenny - 33,
• koronki - 15,
• akty - 15,
• modlitwy po łacinie - 16,
• mały katechizm - 20,
• różne - 45,
• gorzkie żale,
• apel Jasnogórski,
• Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP,
• tajemnica szczęścia,
• rachunek sumienia + modlitwy około sakramentalne.

PRZYKŁADOWE MODLITWY

Litania do:
Anioła Stróża
Archaniołów i Chórów Anielskich
Chrystusa Króla
Ducha Świętego
Dzieciątka Jezus
Imienia Maryi
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Matki Bożej
Miłosierdzia Bożego
Najdroższej Krwi Serca Pana Jezusa
Najświętszego Imienia Jezus, Oblicza Jezusa, Serca Pana Jezusa
Najświętszej Maryi Panny - Dominikańska / Loretańska
Niepokalanego Serca Maryi
Pięciu Ran Jezusa Chrystusa
Przenajświętszego Sakramentu
św. Anny, Antoniego, Brunona z Kolonii, Gemmy Galgani, Jana Apostoła, Jana Pawła II, Joanny Franciszki de Chantal, Józefa Kalasancjusza, Józefa Opiekuna Najświętszej Rodziny, Judy Tadeusza, Maksymiliana, Michała Archanioła, ojca Pio, Rafała Archanioła, św. Rity, Wincentego Ferreriusza
Trójcy Przenajświętszej
Wszystkich Świętych
Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej, Narodu Polskiego, o męce Pańskiej, za zmarłych, zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Nowenna do:
Bożej Opatrzności
Ducha Świętego
Dzieciątka Jezus
Krwi Chrystusa
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Szkaplerznej
Miłosierdzia Bożego
Najświętszego Serca Jezusowego
Najświętszej Rodziny
św. Faustyny, Jana Bosko, Jana Pawła II, Katarzyny Aleksandryjskiej, Maksymiliana Kolbego
Nowenna ku czci Matki Bożej Fatimskiej
Nowenna pompejska

Modlitwa przed rachunkiem sumienia
Czym jest rachunek sumienia
Modlitwy pokutne
Rachunek sumienia
Modlitwa przed spowiedzią
Spowiedź Święta
Modlitwy po spowiedzi

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Akt oddania się Matce Bożej
Akty strzeliste, uwielbienia
Aniele Boży
Anioł Pański
Codzienne ofiarowanie
Duszo Chrystusowa...
Hymn Poranny
Hymny do Ducha Świętego
Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego, do św. Michała Archanioła, o pogodę ducha, o potomstwo za wstawiennictwem św. Rity, o siedem darów Ducha Świętego, podczas nauki, poranna, poranna do św. Michała Archanioła, przy posiłkach, skuteczna w sprawach beznadziejnych (św. Rita), św. Bernarda, wieczorna, zanurzenia we Krwi Jezusa Chrystusa
Modlitwy do Anioła Stróża
Modlitwy o dobrą żonę / męża
Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)
Pod Twoją obronę
Prośba o pokorę do św. Michała Archanioła
Prośby o łaski Ducha Świętego
Wyznanie wiary (credo)
Wyznanie wiary (Skład Apostolski)
Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Mały katechizm:
Cztery cnoty główne
Dwa przykazania miłości
Dwanaście owoców Ducha Świętego
Dziesięć przykazań
Dziewięć grzechów przeciw miłości bliźniego
Główne prawdy wiary
Grzechy cudze
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Najprzedniejsze dobre uczynki
Osiem błogosławieństw
Ostateczne rzeczy człowieka
Przykazania kościelne
Siedem darów ducha świętego
Siedem grzechów głównych
Siedem sakramentów świętych
Trzy Cnoty Boskie
Uczynki miłosierne co do ciała, duszy

Kolędy i pastorałki:
Bóg się rodzi
Wśród nocnej ciszy
... MAIN ADVANTAGES:

• more than 270 prayers, gospel, and reading psalms every day, small catechism, examination of conscience, etc.,
• Over 60 carols,
• the ability to define reminders for prayers,
• nice and clean user interface,
• light and dark theme applications
• 100% secure application does not require any permissions to work properly,
• Full functionality available offline
• no ads,
• determination of prayer as a favorite,
• Change text size,
• change of categorization prayers
• Separate user accounts
• Account password protection,
• other...

TABLE OF CONTENTS

• liturgical calendar - daily reading psalms and the Gospel (Scripture, the Bible)
• carols - 61,
• Way of the Cross - 2 considerations,
• rosary - 2 considerations,
• Rosary of the Seven Sorrows of Our Lady
• litany - 59,
• Occasional - 23
• the intention of - 54,
• novenas - 33,
• lace - 15
• acts - 15
• prayer in Latin - 16
• small catechism - 20
• Various - 45,
• bitter grievances,
• appeal of Jasna Gora,
• Hours the Immaculate Conception,
• the secret of happiness,
• + examination of conscience about the sacramental prayers.

EXAMPLES OF PRAYER

Litany:
guardian angel
Archangels and Angels Choir
Christ the King
Holy Spirit
Baby Jesus
name of Mary
Our Lady of Perpetual Help
Our Lady
Divine mercy
Most Precious Blood of the Sacred Heart of Jesus
Holy Name of Jesus Face of Jesus, Heart of Jesus
Blessed Virgin Mary - Dominican / Loreto
Immaculate Heart of Mary
Five Wounds of Jesus Christ
Blessed Sacrament
St. Anna Anthony Bruno of Cologne, Gemma Galgani, Jana Apostoła, Pope John Paul II, Jane Frances de Chantal, Joseph Calasanz, Joseph Guardian of the Holy Family, Jude, Maximilian, Michael, Padre Pio, Raphael the Archangel, St.. Rita, Vincent Ferrer
Holy Trinity
All the saints
Litany of thanksgiving to Our Lady of Czestochowa, the Polish nation, of the Lord's Passion, for the dead, entrustment to Our Lady of Fatima

Novena to:
divine Providence
Holy Spirit
Baby Jesus
blood of Christ
Our Lady of Perpetual Help, the Scapular
Divine mercy
Sacred Heart
Holy Family
St. Faustina, Jana Bosko, John Paul II, Catherine of Alexandria, Maximilian Kolbe
Novena in honor of Our Lady of Fatima
Novena Pompey

Prayer before the examination of conscience
What is a self-examination
penitential prayers
Reckoning
Prayer before confession
Holy confession
Prayers after confession

Chaplet of Divine Mercy

The act of devotion to the Mother of God
Aspirations, worship
angel of God
Angelus
daily sacrifice
Soul of Christ ...
Morning hymn
Hymns to the Holy Spirit
Prayer to Christ Crucified, to St. Michael the Archangel, of serenity, of the offspring through the intercession of St. Rita, the seven gifts of the Holy Spirit, while learning, morning, morning to St. Michael, at meals, effective in hopeless cases (St. Rita), St. Bernard, evening, soak in the Blood of Jesus Christ
Prayer to the Guardian Angel
Prayers for a good wife / husband
Our Father (The Lord's Prayer)
Under Your protection
Request to St. humility. Michael the Archangel
Requests for the grace of the Holy Spirit
Confession of faith (creed)
Profession of faith (the Creed)
Hail Mary (the Angelic Salutation)

Small Catechism:
The four cardinal virtues
Two commandments of love
The twelve fruits of the Holy Spirit
Ten Commandments
Nine sins against charity
The main truth of the faith
sins of others
The sins against the Holy Spirit
Sins that cry to heaven
Good deeds of great men
The Beatitudes
The final thing a man
commandments of the church
The seven gifts of the Holy Spirit
Seven main sins
Seven Sacraments
Three Divine Virtues
Deeds of mercy to the body, soul

Carols:
God is born
The silence of the night
...

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Modlitewnik version 1.9 on your Android device!
Downloaded 50,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.smutek.tomasz.modlitewnik, download Modlitewnik.apk

All Application Badges

Users love it
Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
wersja 1.9
* nowe ustawienie - jasny / ciemny motyw aplikacji,
* automatyczne przewijanie do ostatniego dnia modlitwy oznaczonego jako
* drobne poprawki interfejsowe,
* poprawienie modlitw i literówek zgłoszonych przez użytkowników.
Version update Modlitewnik was updated to version 1.9
More downloads  Modlitewnik reached 50 000 - 100 000 downloads
Version update Modlitewnik was updated to version 1.6
More downloads  Modlitewnik reached 10 000 - 50 000 downloads

What are users saying about Modlitewnik

A70%
by A####:

Great app

Z70%
by Z####:

Polecam

W70%
by W####:

Polecam

D70%
by D####:

Does everything I need

V70%
by V####:

Super, dużo modlitw, można dodawać swoje, nastawiać przypomnienia i graficznie fajna :)

U70%
by U####:

Dobra

I70%
by I####:

Wspaniała, bardzo przydatna, obszerna i niezawodna aplikacja! Polecam wszystkim, którzy chcą być bliżej Boga :)

T70%
by T####:

Swietna app. Dodatkowo mozna wstawiac swoje modlitwy. Polecam.

L70%
by L####:

Łatwa do obsłgi, czytelna oraz baardzo obszerna. Polecam!

R70%
by R####:

Spoko.Dobre slowo

A70%
by A####:

Można się zgubić w gąszczu...


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.95
3,561 users

5

4

3

2

1