e-terapie.pl

e-terapie.pl Free App

Rated 2.00/5 (1) —  Free Android application by Laboratorium Obrazu Konstanty Kulik

Advertisements

About e-terapie.pl

E-terapie to nowoczesna aplikacja wspierająca proces rehabilitacji. Stworzony dla bardzo szerokiej grupy odbiorców pod kierownictwem specjalisty neurologa i rehabilitacji medycznej prof. dr. hab. n. med. Józefa Opary, eksperta w dziedzinie rehabilitacji  dr n. wf. Barbary Janoty, fizjoterapeuty mgr Katarzyny Orkiszewskiej-Mokry oraz logopedy mgr Marii Matuszkiewicz.
E-terapie przedstawiają bezpieczne, łatwe i skuteczne rozwiązania dla potencjalnych pacjentów. Dzięki prezentowanym ćwiczeniom możliwe jest zatrzymanie, a nawet usunięcie skutków chorobowych, co zminimalizuje koszty opieki zdrowotnej. Zachęcamy również do korzystania z naszej platformy w celach profilaktycznych.
W aplikacji znajduje się ponad tysiąc gotowych filmów instruktażowych z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi w różnych dziedzinach medycyny i rehabilitacji. Każdy użytkownik, wybierając konkretną terapię, ma dostęp do poszczególnych zestawów zawierających sesje z ćwiczeniami, krótkim ich opisem oraz dodatkowymi wskazówkami pomagającymi w ich wykonywaniu.
Proponowane zestawy ćwiczeń są bezpieczne, proste i przeznaczone do wykonywania w warunkach domowych. Wykorzystywane w filmach instruktażowych przybory i przyrządy są tanie i łatwo dostępne, większość z nich stanowi podstawowe wyposażenie każdego domu.
Każdy użytkownik ma możliwość wyboru i dostosowania odpowiedniego zestawu do rodzaju i stopnia ciężkości swojego schorzenia, wybierając konkretny zestaw w odpowiedniej skali trudności. Ponadto istnieje możliwość stworzenia indywidualnego treningu, ustalając przy tym szczegółowe jego parametry: ilość powtórzeń, serie i przerwy. Ćwiczenia wykonywane zgodnie z zaleceniami, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, z pewnością wydatnie przyspieszą proces rehabilitacji, a dodatkowo zapewnią kompleksowość procesu leczenia

Oferowane terapie:

1. CHOROBA PARKINSONA
2. STWARDNIENIE ROZSIANE
3. UDAR MÓZGU
4. AFAZJA
5. DYZARTRIA
6. PLECY OKRĄGŁE
7. PLECY PŁASKIE
8. KRĘGOSŁUP SZYJNY
9. KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY
10. PŁASKOSTOPIE
11. OTYŁOŚĆ
12. USZKODZENIE NERWU OBWODOWEGO E-therapy is a modern application in support of the rehabilitation process. Made for a very wide audience under the guidance of a specialist neurologist and professor of medical rehabilitation. dr. hab. MD Joseph vapors, an expert in the field of rehabilitation PhD PE. Barbara Janota, physiotherapist, MA Catherine Orkiszewski-wet and speech therapy, MA Mary Matuszkiewicz.
E-therapies represent a safe, easy and effective solutions for potential patients. With the present exercise it is possible to stop and even remove the effects of the disease, which will minimize the cost of health care. We also encourage you to use our platform as a prophylactic.
In the application, there are over a thousand of ready instructional videos with rehabilitation exercises in various fields of medicine and rehabilitation. Anyone choosing a specific therapy, has access to different sets contain sessions of exercises, a brief description thereof, and additional guidelines that help in the exercise thereof.
The proposed sets of exercises are safe, simple, and designed to perform at home. Used in movies instructional supplies and equipment are cheap and readily available, most of them is the basic equipment of every home.
Each user is able to select and adapt appropriate set to the type and severity of your condition, selecting a specific set at the appropriate scale of difficulty. In addition, there is a possibility to create individual training, setting at the detailed parameters: the number of repetitions, series, and breaks. Exercises performed in accordance with the instructions, taking into account the indications and contraindications, will greatly accelerate the rehabilitation process, and additionally provide comprehensive treatment process

Offered therapies:

PARKINSON'S DISEASE 1
2 MULTIPLE SCLEROSIS
3 STROKE
4 aphasia
5 dysarthria
6 BACK ROUND
7 FLAT BACK
8 cervical spine
9 lumbar spine
10 flat feet
11 OBESITY
12 PERIPHERAL NERVE INJURY

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install e-terapie.pl version 1.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.spot.e_terapie, download e-terapie.pl.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app


Oh snap! No comments are available for e-terapie.pl at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.05
1 users

5

4

3

2

1