UMCS

UMCS Free App

Rated 1.25/5 (4) —  Free Android application by The Raven Lords

Advertisements

About UMCS

Witaj!

Aplikacja jest w fazie rozwoju. Zainstaluj ją aby pokazać nam, że jest Ci potrzebna. Im więcej osób zainstaluje naszą aplikacje, tym więcej pracy w nią włożymy. Czytaj "Docelowe funkcjonalności" aby dowiedzieć jakim kombajnem możliwości będzie nasz produkt.


Aplikacją którą właśnie chcesz zainstalować pomoże Ci przebrną przez pierwszych parę trudnych miesięcy studenckiego życia, twojego nowego życia!
Dzięki tej aplikacji będziesz cały czas na bieżąco z wydarzeniami na Twojej uczelni.
Ta aplikacja to prawdziwe kompendium wiedzy dla takiego studenta jak ty! Znajdziesz w niej dosłownie wszystko czego tylko będziesz potrzebował. Adresy mailowe do wykładowców, lokalizacje wszystkich ważnych punktów na twojej uczelni. Mapę całego kampusu, informacje o tym jak i gdzie łatwo dojechać środkami komunikacji miejskiej, gdzie można dobrze i tanio zjeść, jak miło spędzić wolny czas, jakie koła naukowe działają na twojej uczelni, gdzie możesz znaleźć ludzi o podobnych do twoich zainteresowaniach i wiele wiele więcej. Informacje kulturalne z Chatki Żaka, informacje o Instytutach i Wydziałach.

Wszystko po to byś mógł szybko i sprawnie wejść w studenckie życie i czerpać z niego pełnymi garściami.

Pozdrawiamy
firma The Raven Lords


-------- Aplikacja --------------
Aplikacja będzie sukcesywnie rozwijana. Zainstaluj aby dać nam znać, że jest Ci potrzebna i że warto ją stale udoskonalać. Planujemy wprowadzać cotygodniowe aktualizacje.

------ Obecne funkcjonalności ------

* Aplikacja się włącza i wyłącza
* Wyświetlanie głównego komunikatu


------ Docelowe (dopracowywane) funkcjonalności --------

* Obsługa języka Ukraińskiego
* Obsługa języka angielskiego
* Możliwość podglądu planów lekcji dostępnych na stronach internetowych
* Zapis planu lekcji offline
* Baza pracowników UMCS (maile, telefony)
* Adresy wszystkich stron internetowych UMCSu
* Wyświetlanie aktualności dotyczących wszystkich studentów uczelni
* Wyświetlanie komunikatów dotyczących studentów konkretnych wydziałów
* Baza miejsc w których można tanio zjeść
* Baza tanich noclegów
* Baza miejsc w których można miło spędzić wolny czas
* Funkcja pokazywania trasy do wybranego miejsca związanego z życiem uczelni
* Baza przydatnej wiedzy każdego studenta ( http://lublin.jakdojade.pl/?locale=pl )
* Funkcja feedback'u od użytkowników
* Dokumenty prawne istotne dla studenta (status uczelni, itd.)
* Gdzie student może szukać pomocy?
* Informacje o kołach naukowych
* Integracja planu lekcji z planem dnia google (powiadomienia sms, komunikaty systemowe)
* Radar browarów,
* Radar pizzeri
* Radar restauracji
* Radar impres/dyskotek

Jeśli macie jeszcze jakieś inne sugestie zapraszam do nadsyłania wiadomości.


---------- Ocenianie i Sugestie -------------

Aplikacja jest w fazie rozwojowej, więc ocienianie jej mija się z celem, lepiej nadesłać nam własne sugestie byśmy mogli naprawić to co sknociliśmy i dodać to o czym zapomnieliśmy, aby Tobie żyło się lepiej!

------ O Firmie --------------- Welcome!

The application is under development. Install it to show us that it is you need. The more people install our applications, the more work we put into it. Read "Target functionality," to find out what opportunities will combine our product.


Application you just want to install the help you'll get over the first few difficult months of college life, your new life!
With this application you will be constantly updated with the events at your university.
This application is a real compendium of knowledge for such a student like you! You'll find it just literally everything you will need. E-mail addresses for faculty, locations of all the important points at your university. To map the entire campus, information on how and where it is easy accessible by public transport, where you can eat well and cheaply, how nice to spend your free time, what scientific circles work on your university, where you can find people with similar to your interests and much more . Cultural Information of huts Zak, information on institutes and faculties.

All this so that you can quickly and easily enter into student life and reap the full.

Greetings
The company Raven Lords


The application -------- --------------
The application will be gradually developed. Install to let us know that you really need and that it is worth it constantly improved. We plan to make weekly updates.

The current functionality ------ ------

* The application turns on and off
* Display the main statement


------ Target (worked out) functionality --------

* Support of the Ukrainian language
* Support English
* Ability to preview the lesson plans available on the website
* Record timetable offline
* Base employees UMTS (mails, telephone calls)
* The addresses of all websites UMCSu
* Display news for all college students
* Display messages about specific faculties students
* Base of places where you can eat cheaply
* Database cheap accommodation
* Base of places where you can spend your free time
* The display of the route to the location associated with the life of the university
* Base useful knowledge each student (http://lublin.jakdojade.pl/?locale=pl)
* The feedback'u of users
* Legal documents relevant to the student (college status, etc.)
* Where a student can seek help?
* Information about scientific circles
* Integration of timetable planned on google (sms notifications, system messages)
* Radar breweries,
* Radar pizzeria
* Restaurant Radar
* Radar impres / discos

If you have any other suggestions feel free to send us a message.


Rating and Suggestions ---------- -------------

The application is under development, so shading it misses the point, better to submit to us your own suggestions so that we can repair what sknociliśmy and add that what we have forgotten that you live better!

------ About Company ---------------

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install UMCS version 0.1.2 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.theravenlords.umcs, download UMCS.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
* Poprawiono interfejs
* Dodano rozkład zajęć
* I inne.
More downloads  UMCS reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for UMCS at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
1.35
4 users

5

4

3

2

1