Lekcja+

Lekcja+ Free App

Rated 2.07/5 (268) —  Free Android application by VULCAN Sp. z o.o.

Advertisements

About Lekcja+

Lekcja+ to mobilny dziennik elektroniczny umożliwiający nauczycielom pracę na tablecie i smartfonie.
Z aplikacji można korzystać również w przypadku braku połączenia z Internetem. Gdy tylko urządzenie mobilne, na którym zainstalowany jest program, znajdzie się ponownie w zasięgu sieci dane są synchronizowane z systemem uczniowskim UONET+.

Lekcja+ nie jest pełnym odzwierciedleniem systemu UONET+. Zawiera tylko te funkcje, które są potrzebne podczas przeprowadzania lekcji. W aplikacji można szybko:

• Uzupełnić podstawowe dane dotyczące lekcji
Program umożliwia korzystanie z gotowych rozkładów materiałów. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję, a natychmiast pojawi się w polu tematu lekcji.

• Sprawdzić obecność
Nauczyciel nie musi nic wpisywać, wystarczy dotknąć odpowiedni symbol (np. spóźnienie, czy zwolnienie) i pole podświetla się na odpowiedni kolor. Obecność sprawdzona!

• Wystawić oceny
Nauczyciel może sam określić nazwy kolumn, dzięki temu będą one dla niego w pełni zrozumiałe.

• Wpisać uwagi
By wpisać uwagę dotyczącą wiedzy bądź zachowania wystarczy wskazać nazwisko ucznia i wprowadzić treść uwagi.

Aby rozpocząć pracę z Lekcją+ wystarczy podać PIN i zeskanować kod QR dostępny w systemie UONET+. Gotowe! Witaj w świecie mobilnej Lekcji+.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zgłoszeń, uwagi dotyczące działania aplikacji prosimy kierować na adres: [email protected] Lesson + is a portable electronic journal that allows teachers to work on your tablet and smartphone.
With the application can also be used in the absence of an Internet connection. Once the mobile device on which the software is installed, you come within range of a network data is synchronized with the system and student UONET +.

Lesson + is not a full reflection of the system UONET +. It contains only those functions that are required during the lesson. In the application, you can quickly:

• Complete the basic data on lessons
The program allows you to use ready-made distributions of materials. Simply select the desired item, and immediately appears in the subject field lesson.

• Check presence
The teacher does not need to type anything, just touch the corresponding symbol (eg. Being late, or dismissal) and area lights up the appropriate color. The presence of proven!

• Exhibit assessment
The teacher can decide the column names, so that it will find them fully understood.

• Enter comments
To enter account on knowledge or behavior simply indicate a student's name and enter your note.

To start working with the Lesson + enough to give the PIN, and then scan the QR code available in the system UONET +. Finished! Welcome to the world of mobile Lesson +.

In order to ensure efficient call handling comments on the application should be addressed to: [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Lekcja+ version 17.5.1.419 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.vulcan.lekcja, download Lekcja+.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Poprawiono błąd niewłaściwego wyświetalnia (znikania) ocen
- Poprawiono niewłaściwe zachowanie na widoku "Modyfikuj listę uczniów"
- Poprawiono sortowanie sprawdzianów oraz uwag
- Poprawiono błędną synchronizację danych offline
Version update Lekcja+ was updated to version 17.5.1.419
More downloads  Lekcja+ reached 10 000 - 50 000 downloads

What are users saying about Lekcja+

C70%
by C####:

Nie działa. Rozpoczyna się pobrać, gdy osiągnie 21 przystanków.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.15
268 users

5

4

3

2

1