บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger)

บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger) Free App

Rated 4.46/5 (46) —  Free Android application by cit-apps.net

Advertisements

About บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger)

โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท ฉบับพกพา (Pocket Ledger) พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่ (เดบิท/เครดิต)
- บันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจำวัน โดยบันทึกรายละเอียด และผ่านลงบัญชีแยกประเภท
- แสดงงบดุล เพื่อดูยอดคงเหลือ ของบัญชีประเภทสินทรัพย์ และหนี้สิน
- แสดงงบกำไร-ขาดทุน เพื่อดูสรุปยอดรายรับ และรายจ่าย
- แสดงรายการเดินบัญชี เพื่อดูความเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชี

ขั้นตอนการใช้งาน (แบบย่อ)
1. สร้างโครงสร้างบัญชี : กำหนดชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี (เลข 4 หลัก โดยเลขตัวแรกแทนหมวดบัญชี กำหนดให้หมวด 1-สินทรัพย์ 2-หนี้สิน 3-ทุน 4-รายได้ 5-ค่าใช้จ่าย)
2. เริ่มบันทึกบัญชี โดยรายการแรก จะเป็นการบันทึกยอดเริ่มต้น (ฺฺBeginning Balance) ของแต่ละบัญชี โดยหัวข้อรายการ อาจบันทึกเป็น "ยอดเริ่มต้น" จากนั้น กดลงบัญชีที่มุมขวาบน เพื่อบันทึกยอดคงเหลือแต่ละบัญชี ทีละบัญชี
3. เริ่มบันทึกรายการประจำวัน โดยบันทึกหัวข้อรายการ ตามรายละเอียดของรายการที่เกิดขึ้น และลงบัญชี เดบิท เครดิต ของบัญชีที่เกี่ยวข้องตามหลักการบัญชีคู่
4. สามารถดูรายงาน งบดุล งบกำไร-ขาดทุน และรายการเดินบัญชี ได้ โดยแตะที่เมนูด้านล่าง ในหน้าค้นหารายการ
5. สามารถสร้างรหัสผ่านการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ โดยแตะที่เมนูด้านล่าง ในหน้าเมนูหลัก แล้วเลือกแก้ไขรหัสผ่าน
6. ไฟล์ฐานข้อมูลจะถูกแยกเก็บเป็นแต่ละปี ทุกสิ้นปีจะต้องมีการปิดบัญชี และโอนยอดคงเหลือไปที่ไฟล์ฐานข้อมูลปีใหม่ ซึ่งสามารถทำได้โดยเข้าหน้ารายงานงบดุล จากนั้น กดที่เมนูด้านล่าง แล้วกดสร้างยอดเริ่มต้น โดยให้ระบุ สำหรับปีเป็น ปี ค.ศ. เท่านั้น จากนั้นระบบจะสร้างไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ ชื่อ "AccountDbXXXX.db3 เพื่อบันทึกรายการสำหรับปีนั้น ๆ
7. สามารถ Backup ไฟล์ฐานข้อมูลปีปัจจุบันได้ โดยแตะที่เมนูด้านล่าง ในหน้าเมนูหลัก แล้วเลือก แบ่งปัน/สำรองข้อมูล
* สำหรับคู่มือฉบับเต็ม สามารถ Download ได้ที่ http://www.chalit-it.com/download/ActDroidManual.pdf

* ศึกษาวิชา .. บัญชีเบื้องต้น (การวิเคราะห์รายการค้า -เดบิท/เครดิต) ได้ที่ http://www.pw.ac.th/emedia/media/tech/accounting1/lesson3.php

ส่งคำแนะนำ ติชม ได้ที่ Email : [email protected]
ชลิต พุ่มโพธิ์สุวรรณ
Chalit I.T. Applications ledger portable version (Pocket Ledger) developed for the Android operating system (Android) for use in the accounting records. Accounting Principles double (De-bit / credit)
- Record transactions daily. The detailed notes And through Ledger
- Display to see the balance sheet. Accounts of assets and liabilities
- Displays the profit - loss To see a summary of income and expenses.
- Show Account To see the movements of individual accounts.

The process of implementation (Simplified).
1. Create the account: Account name. And the account number (4-digit number, the first by the group accounts assigned to Category 1 assets, liabilities 2- 3- 4- revenue 5- capital expenditures).
2. Start recording the first record will start (and unsettled Beginning Balance) of each account. By Topic List May record "Best Start", then press into account at the top right. To save the account balances for each account individually.
3. Start Daily Record The Save List The details of the transaction and the credit accounts bits of the relevant accounting double accounting principles.
4. You can view reports, balance sheets, profit - loss. And statements by tapping the menu below. Page Search
5. To create a password to access the program. By tapping on the menu below In the main menu Then select Edit Password
6. database files are stored separately from each year. At the end of the year will need to be closed. And transfer balances to a new database file. This can be done by reporting balance sheet, then press the menu below. Then shoots begin by providing for only a year, then the system will create a new database file named "AccountDbXXXX.db3. The record for that year.
7. Backup file database current year. By tapping on the menu In the main menu and select Share / backup.
* For a full guide can Download the http://www.chalit-it.com/download/ActDroidManual.pdf.

* Studied preliminary account .. (Analysis of trade - De-bit / credits) on http://www.pw.ac.th/emedia/media/tech/accounting1/lesson3.php.

Send feedback on Email: [email protected]
Little gold Puemoptis
Chalit I.T.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger) version 17.08 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pocket.act2, download บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
1.6+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger) was updated to version 17.08
More downloads  บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger) reached 10 000 - 50 000 downloads
Version update บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger) was updated to version 16.09
More downloads  บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger) reached 5 000 - 10 000 downloads

Oh snap! No comments are available for บัญชีแยกประเภท (Pocket Ledger) at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
46 users

5

4

3

2

1