Eplaneo

Eplaneo Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Profimo

Advertisements

About Eplaneo

Eplaneo to system planowania produkcji (ERP) z możliwością dostosowania dla branży.
- Zwiększ efektywność produkcji korzystając z tych samych maszyn, urządzeń i ludzi,
- Ogranicz straty i zapasy w magazynie,
- Lepiej i dokładniej kalkuluj koszty.
Eplaneo to proste oprogramowanie do zarządzania produkcją, dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, dostępne prosto z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie musisz inwestować wysokich kwot w oprogramowanie, licencje, sprzęt i wdrożenia programów, których funkcjonalności Twoja firma będzie wykorzystywać jedynie w niewielkiej części.

W czym pomoże Ci Eplaneo?

Wzrost produktywności procesów produkcyjnych
- Skrócenie czasu produkcji – zaplanujesz produkcję według swoich wytycznych, zmniejszysz koszty i zoptymalizujesz pracę całego zakładu.
- Eliminacja strat – oczekujesz na materiał, a może masz go za dużo? Od dziś będziesz wiedział ile dokładnie go potrzebujesz.
- Kalkulacja kosztów - nie daj się zaskoczyć! Obliczysz jaki będzie koszt i czas wyprodukowania danego produktu.

Wydajniejsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych
- Redukcja zapasów – mniej zapasów w magazynie to więcej środków na inwestycje i bieżące wydatki.
- Harmonogram prac – szybki i wygodny dostęp do informacji o przebiegu procesu produkcji, dzięki niemu przyśpieszysz i sprecyzujesz terminy dostaw.
- Nieograniczona ilość realizowanych operacji - bez zatrzymywania systemu i inwestowania pieniędzy.

Pełna kontrola i bezpieczeństwo
Świadczymy naszą usługę w „chmurze”, a to nic innego jak dedykowane oprogramowanie i sprzęt, za które nie musisz dodatkowo płacić. Wszystko dla Twojej wygody. Długo zastanawialiśmy się nad wyborem naszego partnera. Padło na firmę Microsoft, tę od Windowsa.

"Firma Microsoft podjęła najdalej idące w branży zobowiązania co do ochrony i prywatności Twoich danych. Jesteśmy pierwszym dostawcą chmury, który zdobył uznanie urzędu Unii Europejskiej zajmującego się ochroną danych ze względu na przestrzeganie surowych praw Unii Europejskiej dotyczących prywatności. Firma Microsoft była także pierwszym dużym dostawcą chmury, który wdrożył nowy międzynarodowy standard prywatności dla chmur — ISO 27018... Ponad 57% firm z listy Fortune 500 polega na platformie Azure"

Zarządzanie w zasięgu ręki
Eplaneo można używać wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu, również na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android. Zarządzaj praktycznie z każdego miejsca na świecie. Planuj produkcję, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Chcesz wdrożyć Eplaneo w swojej firmie?
Napisz do nas już dziś!
www.eplaneo.pl
[email protected] Eplaneo a production planning system (ERP) with the possibility of adjustment for the industry.
- Increase the efficiency of production using the same machinery, equipment and people,
- Reduce losses and inventory in the warehouse,
- Better and more accurately calculate costs.
Eplaneo is a simple software production management, dedicated to small and medium-sized enterprises, available straight from your web browser.

You do not have to invest large sums in software licenses, hardware, and implementation of programs whose functionality your company will be used only in a small part.

What will help you Eplaneo?

The increase in productivity of production processes
- Reduction of production time - plan your production according to its guidelines, reduce your costs and optimize the operation of the entire plant.
- Elimination of losses - expect material, and you can have it too much? From now you'll know exactly how much you need it.
- Costing - do not let yourself be surprised! You compute what will be the cost and time of manufacture of the product.

Efficient use of production resources
- Reduced inventory - less inventory in the warehouse is more funds for investment and current expenditure.
- The work schedule - a quick and convenient access to information regarding the process of production, thanks to him you speed up and you specify a delivery.
- Unlimited number of ongoing operations - without stopping the system and invest money.

Full control and safety
We provide our service in the "cloud," and is nothing but a dedicated software and hardware for which you do not have to pay extra. All for your convenience. Long we wondered about the choice of our partner. Fell on Microsoft, that of Windows.

"Microsoft has taken a far-reaching the industry's commitment to the protection and privacy of your data. We are the first cloud provider, which has won the recognition office of the European Union dealing with the protection of data due to compliance with the stringent laws of European Union privacy. Microsoft was also the first big supplier clouds, which implemented the new international standard for privacy for the clouds - the ISO 27018 ... More than 57% of the Fortune 500 relies on Azure "

Management at your fingertips
Eplaneo can be used wherever there is access to the Internet, including on mobile devices running iOS or Android. Manage virtually anywhere in the world. Production plan, where you want, when you want.

Eplaneo want to implement in your company?
Write to us today!
www.eplaneo.pl
[email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Eplaneo version 1.2.0 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: profimo.eplaneo, download Eplaneo.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Eplaneo reached 50 - 100 downloads

Oh snap! No comments are available for Eplaneo at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1