Renkli Eller Spor

Renkli Eller Spor Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Emre Acar

Advertisements

About Renkli Eller Spor

Bu uygulama, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Renkli Eller Engelli Bireyleri Sanat – Spor ve Eğitim yoluyla Sosyal Dahil Etme Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Yıldız Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Dünya Engelliler Vakfı'na ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır. Projemizin Logosu Sayın Güneş Karadeniz tarafından tasarlanmıştır.
“Renkli Eller Engelli Bireyleri Sanat-Spor ve Eğitim Yoluyla Sosyal Dahil Etme Modeli Uygulaması” adlı proje, İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı desteğiyle Ağustos 2014 itibariyle başlamıştır. Engellilik ve Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında toplum genelinde farkındalık yaratmak ve OSB tanısı almış çocukların/gençlerin toplum hayatının tüm unsurlarına eşit erişimlerinin sağlanabilmesi için gerekli sosyal becerileri kazanmalarına katkıda bulunma genel amacını taşıyan ve yürütücülüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi’nin üstlendiği bu proje, Yeditepe Üniversitesi ve Dünya Engelliler Vakfı ortaklığıyla 12 ay süreyle devam edecektir.
Projenin özel amaçları şu şekilde sıralanabilir:
1. İstanbul’da engeli olan bireylerin toplumsal yaşama erişimlerini artırabilmek ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak için verilen eğitimler ile sosyal becerilerini artırmak,
2. OSB gösteren çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için özel eğitim müfredat ve materyalleri ile bunlara destek verecek teknolojik altyapıyı geliştirmek,
3. Geliştirilen bu materyalleri bu alanda çalışan diğer Sivil Toplum ve Eğitim Kurumları ile paylaşmak ve bu alanda bir bilgi ve deneyim paylaşma alt yapısını oluşturmaya katkıda bulunmak, 4. Proje bünyesinde yürütülen faaliyetler vasıtasıyla, engelli bireylere hizmet vermekte olan okul ve merkezlerin kapasitesini artırmak,
5. Proje bünyesinde yürütülen faaliyetler vasıtasıyla, engelli bireylere hizmet vermekte olan okul ve merkezlerde hizmet vermekte olan eğitimcileri eğitmek,
6. Toplumumuzun, genelde engelli bireyler özelde ise otizm konusundaki farkındalığını arttırarak gelecekte bu konuda daha bilgili bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.
Proje kapsamında mobil teknoloji destekli dil ve meslek edinmeye yönelik temel beceri eğitimi modeli müfredatı ve yazılımı geliştirilecek, İTO Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi öğrencileri bu özel eğitim modülü aracılığıyla eğitim alacaklardır. Aynı zamanda öğrencilere spor ve sanat eğitimi verilecek, İTO Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi öğretmenleri ve öğrenci velilerine yönelik olarak ise farkındalık ve bireysel kapasite geliştirme eğitimleri sunulacaktır. This application is supported by the Istanbul Development Agency of Disabled Persons of Color Hands Art - has been prepared under Sport and Social Inclusion through Education Project. Sole responsibility for the content of Yildiz Technical University, Yeditepe University and World Disability is not necessarily reflect the views of the Foundation or the Ministry of Development İSTKA. Mr. Logo Our project is designed by your Sun Sea.
"Color Hands Individuals with Disabilities Education Through Art-Sport and Social Inclusion Model Application" project, Istanbul Development Agency, Children and Youth Financial Assistance Program began in August 2014 as the support. Disability and Autism Spectrum Disorders to raise awareness in general about the community and had been diagnosed with ASD children / young people in the community life of which all the elements have equal access to contribute to build social skills and general objectives to be achieved and executed by Yildiz Technical University, undertook this project, Yeditepe University and the World Disabled the Foundation partnership will continue for 12 months.
The specific objectives of the project can be listed as follows:
1. To improve access for individuals with disabilities in social life in Istanbul and society to improve their social skills and the training to ensure their integration,
2. To develop the technological infrastructure to support them with specialized training curriculum and materials to develop the social skills of children with ASD,
3. The developed these materials to share with other Civil Society and Educational Institutions working in this field and any information in this field and to contribute to creating the infrastructure to share their experiences, 4th through activities carried out in the project site, to increase the capacity of schools and centers that serves people with disabilities,
5. The activities carried out by the Project site, which serves to train educators in the schools and centers serving people with disabilities,
6 of our society, in particular people with disabilities generally increasing awareness of autism is more knowledgeable on this subject in the future to contribute to the formation of a society.
Acquiring basic skills training model for professional mobile technology-assisted language and scope of the project will be developed curriculum and software, ITO Autistic Children Education Center students will be trained through this special training module. At the same time, the student will be given to sports and arts education, ITO Autistic Children Education Center teachers and students will be offered the parents as for awareness and individual capacity building trainings.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Renkli Eller Spor version 7.0 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: renklieller.spor, download Renkli Eller Spor.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
First Release
More downloads  Renkli Eller Spor reached 50 - 100 downloads

Oh snap! No comments are available for Renkli Eller Spor at the moment. Be the first to leave one!