Basmele copilăriei

Basmele copilăriei$5.35

Rated 5.00/5 (9) —  Free Android application by PZA TECHNOLOGY

Advertisements

About Basmele copilăriei

În căutarea unui drum ce duce spre copilăria autentică? Aplicația Basmele Copilăriei prezintă zece dintre cele mai iubite povești ale copilăriei fiecăruia dintre noi (Albă ca zăpada si cei șapte pitici - Frații Grimm, Aleodor împărat - Petre Ispirescu, Balaurul cu șapte capete - Petre Ispirescu, Doi feți cu stea în frunte - Ioan Slavici, Fata babei și fata moșneagului - Ion Creangă, Muzicanții din Bremen - Frații Grimm, Neghiniță - Barbu Ștefănescu Delavrancea, Punguța cu doi bani - Ion Creangă, Scufița roșie - Charles Perrault, Ursul păcălit de vulpe - Ion Creangă). Așadar, copiii sunt călăuziți în tărâmul basmelor de eroi iubiți, precum Scufița Roșie, Albă ca Zăpada, Neghiniță sau Aleodor Împărat.

În intro-ul aplicației aveți posibilitatea ca pentru fiecare basm în parte să selectați 4 acțiuni diferite:
- Ascultă (rulează-i copilului tău unul din basmele narate de o vocea caldă și placută a unui actor profesionist)
- Citește (citește-i celui mic unul din cele 10 basme)
- Puzzle (plăcerea de a compune un puzzle interactiv, care dezvoltă capacitatea de-a rezolva probleme, de-a depăși obstacole, și nu în ultimul rând îi dezvoltă capacitatea de concentrare. Prin puzzle, copilul își dezvoltă coordonarea mână-ochi, dar și abilitățile motorii fine. Pentru o mânuță încă nesigură, nu este deloc ușor, ba chiar este o provocare, să pună o piesă la locul ei. Puzzle-urile prezentate în aplicație sunt formate din 9 sau 16 piese, dezvoltând abilitățile celor mici pas cu pas.
- Quiz (testează-i atenția și inteligența celui mic prin diferite teste sau întrebări cu privire la basme)

Funcționalitatea și nararea aplicației sunt gândite în cel mai mic detaliu, oferind o relație cât mai simplă între utilizator și aplicație; în secțiunile aplicației, tranziția de la o zonă la alta făcându-se doar printr-un simplu swipe stânga sau dreapta pe ecranul dispozitivului dvs. în funcție de acțiunea pe care doriți să o întreprindeți.

Fiecare dintre basme presupune 2 tipuri de puzzle (9 piese și 16 piese), fiecare tip conținând 2 scene diferite care trebuie compuse, acestea oferind o nouă activitate distractivă și interactivă destinată copiilor. Aceștia pot reconstitui copilăria oamenilor mari de azi și pot regăsi pasiunea poveștilor de altădată. De asemenea, Basmele copilăriei prezintă și o latură educativă, îmbogățind seria activităților pe care le oferă aplicația cu mici teste.

Datorită imaginilor sugestive, realizate cu măiestrie, care se află în concordanță cu cele povestite, atât puzzle-ul cât și quiz-ul au un caracter inovativ și dinamic, stimulând imaginația copiilor și dorința lor de a pătrunde în lumea basmelor.

Aplicația oferă copilului tău posibilitatea de a descoperi sau de a-și dezvolta abilitatiile, îmbinând jocul copilăriei pe care cu toții am trait-o, cu era tehnologiei care ne înconjoară; creând conexiunea copil-tehnologie într-un mod educativ.

Modalități de plată :

1. Prin intermediul unui card de credit sau de debit
2. Prin serviciul Orange

Pentru informații suplimentare, sugestii sau probleme vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau pe pagina de Facebook.

In search of a path that leads to authentic childhood? Childhood Tales app presents ten of the most beloved stories of childhood each of us (Snow White and the Seven Dwarfs - Brothers Grimm, Aleodor king - Petre Ispirescu, dragon with seven heads - Petre Ispirescu, headed Two fetuses with star - John Slavici , Girl old woman and old man's face - Ion Creangă, musicians of Bremen - The Brothers Grimm, Neghiniţă - Barbu Stefanescu Delavrancea bag with two pennies - Ion Creangă, Little Red Riding Hood - Charles Perrault, fox tricked Bear - Ion Creangă). So the kids are led into fairyland beloved heroes such as Little Red Riding Hood, Snow White, Neghiniţă or Aleodor King.

In the intro for each application that you can partly tale to select 4 different actions:
- Listen (your child runs one of the tales narrated by a warm and pleasant voice of a professional actor)
- Read (read him the little one of 10 tales)
- Puzzle (pleasure to compose an interactive puzzle that develops the capacity to solve problems, overcome obstacles, and not least his ability to develop concentration. The puzzle child develops hand-eye coordination, and fine motor skills. For a little hand still uncertain, it is not easy, indeed it is a challenge to put a piece into place. The puzzles presented in the application are composed of 9 or 16 pieces, developing the skills of small stepper .
- Quiz (tested his attention to the little intelligence through various tests or questions about fairy tales)

Application functionality and narration are designed to the smallest detail, providing a more simple relationship between user and application; the sections of the application, the transition from one area to another through only a simple swipe left or right on the screen of your device depending on the task you want to undertake.

Each of the tales involves two types of puzzle (9 pieces and 16 pieces), each containing two different scenes to be composed, which offer a new activity fun and interactive for children. They can reconstruct childhood big men today and find passion stories of yore. It also presents a side Basmele childhood educational, enriching activities offered series of small test application.

Due suggestive images, made with craftsmanship, which is in line with the narrated both puzzle and quiz have an innovative character and dynamic, stimulating children's imagination and willingness to get into fairyland.

The application gives your child the opportunity to discover or develop skill, combining childhood game that we've all lived it, the age of technology that surrounds us; creating child-connection technology in an educational way.

Payment methods:

1. Through a credit or debit card
2. The Orange service

For more information, suggestions or problems please contact us by e-mail or Facebook page [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Basmele copilăriei version 1.0 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: ro.gxorg.cachedraw, download Basmele copilăriei.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

Price update  Price changed from $2.72 to $5.35.

Oh snap! No comments are available for Basmele copilăriei at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
9 users

5

4

3

2

1