Körkort Plus

Körkort Plus$8.02

Rated 4.39/5 (33) —  Free Android application by Utbildningsappar

Advertisements

About Körkort Plus

• 1000 körkortsfrågor
• Pedagogiska förklaringar
• Mängder av körkortsteori
• Uppslagsverk med utvalda trafikregler
_________________________________

INGEN MER TUNG KÖRKORTSTEORI
Med Körkort Plus övar du på frågor istället för att kämpa dig igenom trögläst körkortsteori. De korta fördjupningarna och teoriavsnitten i anslutning till frågorna ger dig teorin i lagom stora doser. Utan att det blir betungande!

Öva på körkortsfrågorna på dina villkor, var och när som helst, och lär dig samtidigt all nödvändig körkortsteori av bara farten. Det blir inte enklare än så!
_________________________________

KÖRKORT PLUS
• Allt du behöver för att lyckas på teoriprovet
• 1000 körkortsfrågor
• Pedagogiska förklaringar
• Mängder av körkortsteori
• Komplett vägmärkesguide
• Fördjupande diagram över dina resultat
• Uppslagsverk med utvalda trafikregler
• 10 ämneskategorier
• Förklarande bilder
• Höga användarbetyg
• Spara frågor som du vill återkomma till
• Lär dig tillämpa teorin i trafiken
• Öva på frågor som du har svarat fel på
• Spara teoriavsnitt som du vill repetera
_________________________________

HÖGA ANVÄNDARBETYG
Utbildningsappars mål är att skapa pedagogiska instuderingsfrågor av hög kvalitet. 94 % av våra betalande kunder har gett oss betyget 4 eller 5 stjärnor och våra appar Körkort, Högskoleprovet, Jägarexamen och Moped Teori har hjälpt tusentals användare att lyckas på proven!

SAGT OM VÅRA APPAR
- Toppen! Klarade provet på första försöket! Tack! (Körkort)
- Riktigt bra. Klart värt att köpa för att uppfriska teorikunskaperna. (Jägarexamen)
- Fantastisk! Snygg och välgjord app som verkligen är ett bra verktyg för att förbereda sig till högskoleprovet. (Högskoleprovet)
_________________________________

NU VÄNDER VI TRENDEN
De senaste åren har resultaten på teoriprovet sjunkit kraftigt. 2015 godkändes mindre än hälften av proven och antalet underkända prov var rekordstort (148 000!). De allra flesta måste alltså öva mer än de tror för att ta körkort.

Med Körkort Plus har du alla möjligheter att vända trenden. Satsa på att bli trafikkunskapsexpert istället för att bara lära dig exakt det du tror behövs för att klara teoriprovet. Det har flera fördelar:
• Körkortsutbildningen blir roligare.
• Du blir en bättre bilförare.
• Du har större chans att klara teoriprovet och uppkörningen.
_________________________________

ÄMNESKATEGORIER:
Vägmärken
Trafikregler
Fordonet
Landsvägskörning
Stadskörning
Utsläpp & Miljö
Människan
Säkerhet
Svåra förhållanden
Termer & Begrepp

Lycka till med teoriprovet och att ta körkort!

• 1000 license issues
• Educational explanations
• A wealth of driving theory
• Encyclopedias with selected traffic
_________________________________

NO MORE HEAVY DRIVING THEORY
With Driver's license Plus, you practice the issues instead of fighting your way through the slow reading driving theory. The short recesses and theory sections adjacent to the questions will give you the theory in pleasant doses. Without becoming burdensome!

Practice driving the questions on your terms, where and at any time, and learn at the same time all the necessary driving license theory on the fly. It does not get easier than that!
_________________________________

LICENCE PLUS
• Everything you need to succeed on the theory test
• 1000 license issues
• Educational explanations
• A wealth of driving theory
• Complete Road Sign Guide
• In depth chart of your results
• Encyclopedias with selected traffic
• 10 subject categories
• Explaining images
• High user ratings
• Save the questions that you want to return to
• Learn how to apply the theory in traffic
• Practice questions you have answered incorrectly
• Save theory section you want to repeat
_________________________________

HIGH USER RATING
Utbildningsappars goal is to create educational study questions of high quality. 94% of our paying customers gave us a score of 4 or 5 stars and our apps licenses, Högskoleprovet, Hunting and Moped Theory has helped thousands of users to succeed at exams!

SAID ABOUT OUR APPS
- Awesome! Passed the test on the first try! Thanks! (Driving license)
- Really good. Clearly worth buying to refresh theoretical knowledge. (Hunting)
- Fantastic! Stylish and well made app that really is a good tool to prepare for the university entrance exam. (Scholastic Aptitude Test)
_________________________________

Now we turn TREND
In recent years, the results of the theory test has fallen sharply. 2015 was approved less than half of the samples and the number of failed tests was record high (148,000!). Most must therefore practice more than they think to take a driving license.

With Driver's license Plus, you have every opportunity to reverse the trend. Bet that be traffic expert knowledge rather than just learn exactly what you think is needed to pass the theory test. It has several advantages:
• Driving license training more fun.
• You become a better driver.
• You have a greater chance of passing the theory test and driving test.
_________________________________

TOPIC CATEGORIES:
Road signs
Traffic rules
vehicle
Extra Urban
City driving
Emissions & Environment
The human
Security
Difficult conditions
Terms and Concepts

Good luck with the theory test and get a driving license!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Körkort Plus version 1.2.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: se.dset.android.korkort.premium, download Körkort Plus.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Allt du behöver för att lyckas på teoriprovet
- 1000 körkortsfrågor
Version update Körkort Plus was updated to version 1.2.0
More downloads  Körkort Plus reached 1 000 - 5 000 downloads
Price update  Price changed from $3.02 to $8.02.

What are users saying about Körkort Plus

X70%
by X####:

Varför ska jag veta om man får RIDA på en GÅNG och CYKELbana? Fick den frågan minuter efter att jag köpt appen och kände för att refunda den....

M70%
by M####:

Inte suverän, ger tex andra värden än boken när det gäller avstånd man kan upptäcka folk med ljusa/mörka kläder eller med reflex.

B70%
by B####:

Väldigt relevanta frågor och är faktiskt snäppet svårare än det faktiska teoriprovet. Möjligen att den behöver förbättras för situationsbaserade frågor ställda utifrån faror på bilder.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.45
33 users

5

4

3

2

1