Körkort Plus

Körkort Plus$8.14

Rated 4.52/5 (58) —  Free Android application by Utbildningsappar

Advertisements

About Körkort Plus

• Allt du behöver för att lyckas på teoriprovet
• Tips inför teoriprovet och uppkörningen
• 1000 körkortsfrågor
• Pedagogiska förklaringar
• Över 600 teoriavsnitt
• Komplett vägmärkesguide
• Uppslagsverk med viktiga trafikregler
• 10 ämneskategorier
• Förklarande bilder
• Fördjupande diagram över dina resultat
• Spara frågor som du vill återkomma till
• Öva på frågor som du har svarat fel på
• Spara teoriavsnitt som du vill repetera
_________________________________

INGEN MER TUNG KÖRKORTSTEORI
Med Körkort Plus övar du på frågor istället för att kämpa dig igenom trögläst körkortsteori. De korta fördjupningarna och teoriavsnitten i anslutning till frågorna ger dig teorin i lagom stora doser. Utan att det blir betungande.

Öva på körkortsfrågorna på dina villkor, var och när som helst, och lär dig samtidigt all nödvändig körkortsteori av bara farten. Det blir inte enklare än så!
_________________________________

VIKTIGA TIPS
Körkort Plus innehåller mängder av tips som kan höja kvaliteten på övningskörningen, öka dina chanser att klara uppkörningen och maximera ditt resultat på teoriprovet! I tipsen får du svar på frågor som:
- Vilka är de vanligaste felen på teoriprovet?
- Vad är viktigt att tänka på under uppkörningen?
- Hur kan övningskörningen bli billigare och säkrare?
_________________________________

MÅNGA UNDERKÄNNS
2015 skrev 283 141 personer teoriprovet för B-körkort. Mer än hälften av dessa (148 066 personer) fick underkänt! De allra flesta måste alltså öva mer än de tror för att ta körkort.

Körkort Plus ökar dina kunskaper om allt från säkerhet och miljö till landsvägskörning och fordonskännedom, du lär dig mängder av viktiga begrepp och du svetsar in trafikreglerna i ryggmärgen. Så att du slipper bli en av tiotusentals som får underkänt på teoriprovet!
_________________________________

HÖGA ANVÄNDARBETYG
Utbildningsappars mål är att skapa pedagogiska instuderingsfrågor av hög kvalitet. 94 % av våra betalande kunder har gett oss betyget 4 eller 5 stjärnor och våra appar Körkort, Högskoleprovet, Jägarexamen och Moped Teori har hjälpt tusentals användare att lyckas på proven!
_________________________________

ÄMNESKATEGORIER:
Körkortet
Vägmärken
Trafikregler
Fordonet
Landsvägskörning
Stadskörning
Utsläpp & Miljö
Människan
Säkerhet
Svåra förhållanden
Termer & Begrepp

Lycka till med teoriprovet och att ta körkort! • Everything you need to succeed on the theory test
• Tips for the theory test and driving test
• 1000 license issues
• Educational explanations
• Over 600 Theory section
• Complete Road Sign Guide
• Encyclopedias with important traffic regulations
• 10 subject categories
• Explaining images
• In depth chart of your results
• Save the questions that you want to return to
• Practice questions you have answered incorrectly
• Save theory section you want to repeat
_________________________________

NO MORE HEAVY DRIVING THEORY
With Driver's license Plus, you practice the issues instead of fighting your way through the slow reading driving theory. The short recesses and theory sections adjacent to the questions will give you the theory in pleasant doses. Without that it will be burdensome.

Practice driving the questions on your terms, where and at any time, and learn at the same time all the necessary driving license theory on the fly. It does not get easier than that!
_________________________________

IMPORTANT TIPS
Driving Plus includes a variety of tips that can improve the quality of practice driving, increasing your chances to pass the driving test and maximize your results on the theory test! The tips will get answers to questions like:
- What are the most common errors in the theory test?
- What is important to consider the driving test?
- How can practice driving cheaper and safer?
_________________________________

MANY fail
2015 wrote 283 141 people retake the B license. More than half of these (148,066 people) had failed! Most must therefore practice more than they think to take a driving license.

Driver's license Plus will increase your knowledge on everything from safety and environment for highway driving and vehicle knowledge, you learn lots of important concepts and welding the traffic rules in the spinal cord. So you do not become one of the tens of thousands who will fail the theory test!
_________________________________

HIGH USER RATING
Utbildningsappars goal is to create educational study questions of high quality. 94% of our paying customers gave us a score of 4 or 5 stars and our apps licenses, Högskoleprovet, Hunting and Moped Theory has helped thousands of users to succeed at exams!
_________________________________

TOPIC CATEGORIES:
The driving license
Road signs
Traffic rules
vehicle
Extra Urban
City driving
Emissions & Environment
The human
Security
Difficult conditions
Terms and Concepts

Good luck with the theory test and get a driving license!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Körkort Plus version 1.2.1 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: se.dset.android.korkort.premium, download Körkort Plus.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Allt du behöver för att lyckas på teoriprovet
- 1000 körkortsfrågor
Version update Körkort Plus was updated to version 1.2.1
Price update  Price changed from $8.02 to $8.14.
Version update Körkort Plus was updated to version 1.2.0
More downloads  Körkort Plus reached 1 000 - 5 000 downloads

What are users saying about Körkort Plus

G70%
by G####:

Kung

Q70%
by Q####:

It works

B70%
by B####:

Ganska bra men inte bäst.

M70%
by M####:

Jättebra app som ger dig allt du behöver veta. Det var verkligen bättre än förväntat. Appen var enkelt och praktiskt byggd.

M70%
by M####:

Inte suverän, ger tex andra värden än boken när det gäller avstånd man kan upptäcka folk med ljusa/mörka kläder eller med reflex.

X70%
by X####:

Varför ska jag veta om man får RIDA på en GÅNG och CYKELbana? Fick den frågan minuter efter att jag köpt appen och kände för att refunda den....

B70%
by B####:

Väldigt relevanta frågor och är faktiskt snäppet svårare än det faktiska teoriprovet. Möjligen att den behöver förbättras för situationsbaserade frågor ställda utifrån faror på bilder.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
58 users

5

4

3

2

1