Industristopp

Industristopp Free App

Rated 3.25/5 (4) —  Free Android application by Luckylane

Advertisements

About Industristopp

Industristopp – en smart app för servicestopp och underhållsarbete

Industristopp IS är ett app-baserat informations­system som ökar säkerheten och effektiviteten under industrins underhållsstopp. IS förenklar kommunikationen mellan parterna i ett underhållsarbete: industriföretaget och entreprenörerna.

Systemet kan även användas som ett intranät både hos industri- och entreprenörsföretag.
IS-systemet består av en app för smarta telefoner, ett webbgränssnitt för datorer samt ett bakom­liggande serverbaserat nav.

Exempel på områden som hanteras av systemet är:
• Säkerhetsrutiner inklusive larmnummer och riskanalyser
• Rapportering av tillbud och olycksfall med kamera­funktion för dokumentation samt koppling till befintligt arbetsskadesystem
• Nyheter och allmän information.
• Arbetsrutiner och regler för arbete på industrin.
• Stoppinformation med tidsplaner och nyhets­uppdatering
• Kartor över arbetsområdet.
• Telefonlistor och kontaktinformation.
• SMS-utskick till grupper, allt från skyddsmeddelanden till lunchmatsedeln.
• Riskanalys – dokumentation.

Industristopp är utformat för enkel hantering av ordinarie personal och sparar tid och resurser genom att samla all viktig information i ett enda lättillgängligt system som möjliggör tvåvägskommunikation mellan företaget och entreprenörerna.

Pappersarbetet minimeras genom rapportering direkt i systemet och viktig information kan spridas snabbt och träffsäkert till den eller de som berörs. Industristopps mångsidighet ersätter ett flertal arbetsmoment och integrerar gamla pappersbaserade rutiner i ett modernt, lättöverskådligt och mycket säkert arbetssätt. Industry Top - a smart app for peak service and maintenance work

Industry Top IS is an app-based information systems that increase safety and efficiency in industrial maintenance shutdown. ICE facilitates communication between parties to a maintenance work: industrial company and the contractors.

The system can also be used as an Intranet in both the industrial and entrepreneurial firms.
The IS system is composed of an app for smart phones, a web interface for computers and a back-end server-based hub.

Examples of areas managed by the system is:
• Safety procedures including emergency numbers and risk analysis
• Reporting of incidents and accidents with the camera function for documentation and connection to existing workers' compensation system
• News and general information.
• Work practices and rules for working in the industry.
• Stop Information with timetables and news update
• Maps of the work area.
• Phone Lists and contact information.
• SMS distribution into groups, ranging from the protection messages to lunch the menu.
• Risk analysis - documentation.

Industry Top is designed for easy handling of regular staff and saves time and resources by collecting all important information in one easily accessible system that allows two-way communication between the company and the contractors.

The paperwork is minimized by reporting directly into the system and important information can be disseminated quickly and accurately to the person or persons concerned. Industristopps versatility replaces several operations and integrates the old paper-based procedures in a modern, easy to understand and very safe approach.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Industristopp version 1.28 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: se.sogeti.karlstad.infomate, download Industristopp.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Fixat bugg som förhindrade enheten att ansluta till notifieringssystemet.
Version update Industristopp was updated to version 1.28
More downloads  Industristopp reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Industristopp at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.35
4 users

5

4

3

2

1