មេរៀនថ្នាក់ទី ១២: Khmer Lessons Grade 12

មេរៀនថ្នាក់ទី ១២: Khmer Lessons Grade 12 Free App

Rated 4.24/5 (42) —  Free Android application by Troll Khmer

Advertisements

About មេរៀនថ្នាក់ទី ១២: Khmer Lessons Grade 12

កម្មវិធីមេរៀនថ្នាក់ទី១២ បង្កើតឡើងដោយប្រមូល និង ចងក្រងនូវរូបមន្ដ លំហាត់ និងមេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២។
ក្នុងមានកម្មវិធី មានរូបមន្ដ និងមេរៀនជាច្រើនដូចជា៖
- មេរៀនសង្ខេប៖ តែងសេចក្ដី គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា
- រូបមន្ដសង្ខេប៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា
- លំហាត់៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា
- សំណួរ ចម្លើយ៖ រូបវិទ្យា ជីវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភូមវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា និងសីលធម៌
កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យការសិក្សារបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install មេរៀនថ្នាក់ទី ១២: Khmer Lessons Grade 12 version 1.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: sevensuns.sun.lessonsgrade12, download មេរៀនថ្នាក់ទី ១២: Khmer Lessons Grade 12.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
n/a
Not
rated
Android app

What are users saying about មេរៀនថ្នាក់ទី ១២: Khmer Lessons Grade 12

C70%
by C####:

Good

F70%
by F####:

Good

Y70%
by Y####:

Ilove study

J70%
by J####:

It is good for grade 12 students បងមិចក៏ខ្ញុំមិនអាចបើកមើលអីកើតចឹង វាអត់ចេញអោយទេ

R70%
by R####:

Good

A70%
by A####:

Good

Z70%
by Z####:

Like

W70%
by W####:

Ppor

D70%
by D####:

It so good

V70%
by V####:

I love this app

U70%
by U####:

it good for me

I70%
by I####:

Thanks for sharing because it is very important!!!

T70%
by T####:

I like this app

L70%
by L####:

It's so good

S70%
by S####:

I like this app very much.

G70%
by G####:

Why I can't check it?


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.25
42 users

5

4

3

2

1