thực hành tiếng Anh

thực hành tiếng Anh Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by sgcomms - effective memorization

Advertisements

About thực hành tiếng Anh

Sau khi mua sách học ngoại ngữ, các bạn học ít thì 15 ngày, nhiều thì một tháng, rồi có biết sách để ở đâu không?
Có phải các bạn đã cài đặt ứng dụng học hành mà ngày càng ít mở ra không?
Do làm nhiều việc bằng Smartphone nên bạn không có thời gian học tập đúng không?

Bạn nào mà trả lời “Đúng vậy” cho một câu hỏi nào bên trên thì hãy cài đặt ứng dụng “Xin nhờ English word cho người sơ cấp! Học thuộc bắt buộc”
Đây là danh sách các từ ngữ hay được sử dụng, phù hợp để học thuộc cùng với cách phát âm.
Ứng dụng này là ứng dụng làm cho người sử dụng buộc phải học thuộc từ dù cho bản thân người đó không thích

Mỗi ngày một từ sẽ được hiện thị liên tục mỗi khi gọi điện thoại hoặc nghe điện thoại
Bí quyết học ngoại ngữ là phải học đi học lại liên tục. Ứng dụng này sẽ giúp bạn học thuộc mỗi ngày một từ như thế. Hãy sử dụng từ tiếng Anh hôm nay khi nói chuyện điện thoại với bạn bè. Sau một tháng, bạn có thể thấy được năng lực của mình được cải thiện rõ rệt do học đi học lại.

★ Chức năng Auto memorization : Dù không chạy ứng dụng, mỗi ngày một từ sẽ được hiện lên khi gọi điên thoại hoặc nghe điện thoại
★ Chức năng nghe phát âm : Bạn có thể nói theo sau khi nghe phát âm chính xác của người bản xứ
Phương pháp điều chỉnh tốc độ phát âm : Cài đặt > Ngôn ngữ và nhập dữ liệu > Đọc bằng âm thanh > Tốc độ đọc
★ Danh sách từ : Bạn có thể chọn những từ ngữ cần thiết với mình để làm danh sách từ riêng.

※ Phương pháp sử dụng 1 : Hãy nói từ mà được hiện lên khi gọi điện thoại
So với việc học thuộc trong đầu thì dùng thực tế sẽ dễ ghi nhớ hơn nhiều.
※ Phương pháp sử dụng 2 : Bạn có thể điều chỉnh ngày tháng, thời gian, số lần xuất hiện từ qua cài đặt

After purchasing foreign language book, you learn less 15 days, then a month, then you know where to book it?
Are the applications you have installed fewer studies that opened it?
Do as many things by your smartphone, so you do not have time to study it?

You did answer "Yes" to the question above, please install the application "Please ask the Primary English word! Memorize obligatory "
Here is a list of words or used, appropriate to memorize with pronunciation.
This application is an application that makes users must memorize from a personal matter that did not like

Each day a word will be displayed repeatedly whenever the phone call or the phone
The trick is learning a foreign language to learn in school repeatedly. This application will help you memorize each day such a word. Please use English words today when talking on the phone with a friend. After a month, you can see its capacity significantly improved due to go back to school to learn.

★ Function Auto memorization: Although not running the application, each day a word will be shown when the phone call or the phone
★ hearing would pronounce: You could tell by after hearing the correct pronunciation of the natives
Methods of speed adjustment pronounce: Settings> Language and enter data> sound reading> Speed ​​Reading
★ List from: You can choose the words necessary for you to make a list of individual words.

※ How to use 1: Speak words that are shown when calling
                               Compared with the beginning of the study of actual use is much more likely to remember.
※ The method of using 2: You can adjust the date, time, number of occurrences from past installations

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install thực hành tiếng Anh version 2.0. on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: sgcomms.dlpefv, download thực hành tiếng Anh.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  thực hành tiếng Anh reached 10 - 50 downloads

Oh snap! No comments are available for thực hành tiếng Anh at the moment. Be the first to leave one!