Fakture - davčna blagajna

Fakture - davčna blagajna Free App

Rated 4.64/5 (11) —  Free Android application by Naturalis d.o.o.

About Fakture - davčna blagajna

Vas skrbi prehod na davčne blagajne, ker še vedno uporabljate registrske blagajne? Želite poceni rešitev, ki preprosto dela? Imamo program za vas.

Funkcije programa:
Pripravljen na davčno potrjevanje računov
Program že deluje in je pripravljen na fiskalne blagajne, ki pridejo v veljavo z novim letom. Deluje tudi brez povezave in avtomatsko naknadno potrdi nepotrjene račune, ko se vzpostavi internetna povezava.
Tiskanje POS računov
Program se na mobilni tiskalnik lahko poveže brezžično preko Bluetooth-a, ali pa preko USB kabla. Program je tako rekoč mobilna blagajna, saj tiskalnik in telefon delujeta na baterije.
Več poslovnih enot na eni napravi
Če izdajate le nekaj računov na mesec, lahko z drugimi podjetji kupite eno Android tablico, si jo delite in tako privarčujete denar. Seveda je lahko v posamezni enoti tudi več prodajalcev.
Sinhronizacija
Če uporabljate naša programa Naturalis Materialno-skladiščno poslovanje in Naturalis Izdani računi, se podatki lahko sinhronizirajo, tako da lahko na računalniku uredite šifrant artiklov, spremenite cene in jih pošljete na telefon. V drugo smer se bodo pa prenesli vsi klienti in izdani računi, da boste lahko spremljali zalogo.
Izpisi
Program ponuja vse izpise, ki so potrebni za računovodstvo, tako da lahko deluje tudi brez zunanjih programov:
- Dnevnik prodajalca
- Promet prodaje
- Prodani artikli sumarno
- Kontrolni trak
Varnostno kopiranje na Google Drive
Brezplačne posodobitve
Urejanje šifrantov na telefonu
Preizkus programa z vnaprej vnesenimi testnimi podatki
Najnovejši standard za dizajn »Material Design« izboljša uporabniško izkušnjo

Worried about the transition to the tax coffers because you're still using cash registers? Want a cheap solution that just works? We have a program for you.

The program features:
Ready to tax certifying accounts
The program is already operational and is ready to fiscal coffers, which come into force with the new year. It also works offline and automatically subsequently confirmed unconfirmed accounts when setting up an Internet connection.
Print POS accounts
The program's mobile printer can be connected wirelessly via Bluetooth or USB cable. The program is virtually a mobile cash register, because the printer and the phone operates on batteries.
Several business units on a single device
If you betray only a few invoices per month, you can with other companies buy one Android tablet, you can share and thus save money. Of course it may be a single unit several vendors.
Sync
If you are using our program Naturalis Material-warehouse operation and Naturalis billing, data can be synchronized so that the computer can edit the code list item, change the price and send them to the phone. In the other direction, but will be transferred to all clients and invoiced, you will be able to track inventory.
Sign Out
The program offers all the printouts, which are necessary for accounting, so that it can operate without external programs:
- Log Seller
- Transport Sales
- Sold Items summary
- Check tape
Backup to Google Drive
Free updates
Edit codes on the phone
test program with pre-entered test data
Latest standard for design "Material Design" improve the user experience

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Fakture - davčna blagajna version 1.4.6 on your Android device!
APK Size: 3 MB, downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: si.naturalis.fakture, download Fakture - davčna blagajna.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Majhne spremembe za določene uproabnike

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
11 users

5

4

3

2

1