Fakture - davčna blagajna

Fakture - davčna blagajna Free App

Rated 4.58/5 (19) —  Free Android application by Naturalis d.o.o.

Advertisements

About Fakture - davčna blagajna

Blagajna, ki je hkrati preprosta, zmogljiva in poceni. Preizkusite jo lahko z vnaprej pripravljenimi testnimi podatki in prvi račun izdate v manj kot 5 klikih. Blagajna je 100% v skladu z zakonodajo, se avtomatsko posodablja, podatki se pa sproti sinhronizirajo v oblak. Zanesljivo deluje tudi brez povezave z internetom - računi se kasneje avtomatsko potrdijo.

AKCIJA Do 31.12.2017 lahko program uporabljate brezplačno!

Po mnenju naših strank so Fakture eden najbolj enostavnih in prijaznih programov za izdajanje računov.
Najnovejši standard Material Design izboljša uporabniško izkušnjo. Glavni cilj programa je enostavnost uporabe.

Davčno potrjevanje računov
Blagajna deluje tudi brez internetne povezave in avtomatsko naknadno potrdi nepotrjene račune, ko se vzpostavi povezava.
Pripravljen je tudi za prehod na TLSv1.2 julija 2018.

Tiskanje POS računov
Iz programa lahko tiskate:
- brezžično preko Bluetootha
- preko USB kabla
- na tiskalnike Epson in Star
- na tiskalnik v oblaku

Ostale funkcionalnosti:
- prodajate lahko s čitalcem črtnih kod
- omogoča uporabo predala za denar in prikazovalnika za stranke
- podpira QL plačevanje banke Intesa Sanpaolo

Več poslovnih enot na eni napravi
Z eno elektronsko napravo (telefon, tablica) lahko izdajate račune za več podjetij hkrati.

Varnostne kopije
Računi se vam lahko avtomatsko sinhronizirajo v oblak, da imate varnostno kopijo v primeru izgube/kraje/okvare naprave.
Varnostne kopije lahko shranjujete tudi v Google Drive.

Izpisi
Program ponuja vse izpise, ki so potrebni za računovodstvo:
- promet prodajalca
- dnevnik prodaje
- prodani artikli sumarno
- prodani artikli sumarno v CSV (za potrebe vodenja zalog)
- kontrolni trak

Brezplačne posodobitve programa
Vključno s posodobitvami zaradi zakonskih sprememb

Imamo več kot 20 let izkušenj s poslovnimi programi
Glavna dejavnost podjetja Naturalis d.o.o. je razvoj, prodaja in vzdrževanje lastne programske opreme.
Razvitih imamo sklop modulov, ki pokrivajo vodenje finančnega in računovodskega poslovanja.
Primerni so za računovodske servise, podjetja in samostojne podjetnike. The cashier, who is also a simple, powerful and inexpensive. Try to be prepared in advance test data and issuing the first account in less than 5 clicks. The cashier is 100% in accordance with the law, are updated automatically, but the data is continuously synchronized in the cloud. Reliable also works offline - accounts later automatically confirmed.

Campaign Until 31/12/2017 the program can use the free !

According to our customer invoices one of the most simple and friendly programs for invoicing.
The latest standard Material Design improves the user experience. The main objective of the program is ease of use.

Tax certifying accounts
Checkout also works without an internet connection and automatic subsequently confirmed unconfirmed accounts when the connection is established.
It has been prepared for the transition to TLSv1.2 July 2018th

Print POS invoices
From the program you can print:
- wirelessly via Bluetooth
- USB cable
- in Epson printers and Star
- a printer in the cloud

Other functionalities:
- You can sell with barcode readers
- to use the money drawer and customer display
- QL supports payment bank Intesa Sanpaolo

More business units on a single device
With one electronic device (phone, tablet) you can release accounts for several companies simultaneously.

backup
Invoices can be automatically synced to the cloud, you have a backup copy in case of loss / theft / damage of the device.
Backups can be stored in Google Drive.

Reports
The program offers all the prints, which are necessary for accounting:
- Transport Seller
- log sales
- sold items summary
- sold items summary in CSV (for the purposes of inventory control)
- a control strip

Free program updates
Including updates for legal changes

We have more than 20 years of experience with business applications
The main activity of the company Naturalis l.l.c. development, sales and maintenance of their own software.
We have developed a set of modules which cover the management of financial and accounting operations.
They are suitable for accounting firms, enterprises and entrepreneurs.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Fakture - davčna blagajna version 3.7.1 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: si.naturalis.fakture, download Fakture - davčna blagajna.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Fakture 3.7:
- Razvrščanje artiklov tudi v skupine
- Spremeni znesek postavke, avtomatsko izračunaj popust
- Dnevnik prodaje rekapitulacija po grupah/skupinah
- 4x hitrejši izpis artikli sumarno
- 10% manjša poraba mobilnih podatkov
Fakture 3.6:
- NOVO: Grafična analiza prometa - gumb je v stranskem meniju
Fakture 3.5:
- Podpora za TLS 1.2 na Android KitKat, ki bo potreben julija 2018
Version update Fakture - davčna blagajna was updated to version 3.7.1
More downloads  Fakture - davčna blagajna reached 1 000 - 5 000 downloads
Version update Fakture - davčna blagajna was updated to version 3.1
More downloads  Fakture - davčna blagajna reached 500 - 1 000 downloads

What are users saying about Fakture - davčna blagajna

O70%
by O####:

Die beste


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
19 users

5

4

3

2

1