Resnica o hujšanju

Resnica o hujšanju Free App

Rated 4.45/5 (136) —  Free Android application by NET Kreacije, Roland Bukovnik s.p.

Advertisements

About Resnica o hujšanju

▌Resnica o hujšanju. Koliko lahko danes še pojem, da se ne zredim?
Aplikacija, ki vam resnično pomagati shujšati!

▌Moj profil in moji cilji

■ Enostavne vnesite vašo starost, težo, velikost ter aktivnost ter pridobite informacije koliko Kcal dnevno porabite.

■ Na podlagi vašega profila nato izberete počasno oz. hitro hujšanje ali vzdrževanje telesne teže. Moj cilj se prikaže na prvi strani, kjer enostavno vidite koliko lahko še pojeste za dosega svojega cilja in če vam je ostalo tudi za kaj sladkega po kosilu.


▌Enostavni dnevni vnos hrane

■ Na enostaven in simpatičen način spremljajte vnos hrane, ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in kalorij.

■ Največja slovenska baza izdelkov. Več kot 20.000 slovenskih vnosov, od sadja in zelenjave, mesa, žitnih in mlečnih izdelkov, domači recepti, pizze, alkoholne in brez alkoholne pijače ter sladice.

■ Vnesite število gramov ali izberite porcijo izbrane hrane. Npr. izberite 1 banana ali vpišite 100g, izberite 1 jajce ali 50g. Skodelica juha in tako naprej. Tako lahko tudi v restavraciji brez tehtanja enostavno izberete pravilno porcijo izbrane hrane.

▌Zakaj smo boljši od drugih?

■ Največja SLOVENSKA baza podatkov, ki iz dneva v dan raste.

■ Ne prodajamo nobenih izdelkov kot so magični Fat burner, L-argenine, Whey protein in podobno.

■ Vas ne zavajamo s tremi magičnimi živili, ki jih morate jesti, če želite shujšati. Vsaka hrana redi točno toliko, kot vsebuje kalorij. Enostavno.

■ Vas motiviramo, da izberete kar čim večje število različne hrane saj s tem dobite, kar največ različnih vitaminov in mineralov. Hkrati se ne odrekate nobenih hrani, tudi ko ste na dieti.

■ V aplikaciji najdete pomoč za enostavno hujšanje. Dodatno pa si lahko preberete še resnico o hujšanju. Kratko in jedrnato.

■ V aplikaciji najdete tudi pomoč za zdravo prehranjevanje ter kratko ter dolgo razlago ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in kalorij.

▌Resnica o hujšanju?

Resnica o hujšanju je bolj preprosta, kot jo želijo vsi predstaviti. Neodvisne raziskave, ki so primerjale različne vrste diet so pokazale, da imajo vse te diete skupno točko, in sicer vnos kalorij je manjši od porabe.

Dodamo še visok vnos beljakovin (iz mesnih ali ne mesnih virov), ki poskrbijo da ob kaloričnem deficitu (večja poraba kalorij, kot je naš vnos kalorij) poskrbimo, da izgubljamo le maščobne blazinice in ne mišic. ▌ The truth about weight loss. How can today notion that they do not put on weight?
An application that really help you lose weight!

▌ my profile and my goals

■ Simple enter your age, weight, size and activity and get information how many Kcal daily spend.

■ Based on your profile and then select or slow. rapid weight loss or weight maintenance. My goal is displayed on the first page, where you can easily see how much more you eat to reach your goal and if you rest for something sweet after lunch.


▌ Simple daily food intake

■ The simple and cute way monitor food intake, carbohydrate, protein, fat and calories.

■ The largest database of Slovenian products. More than 20,000 Slovenian entries from fruit and vegetables, meat, cereal and dairy products, homemade recipes, pizza, alcoholic and non-alcoholic beverages and desserts.

■ Enter the number of grams or select a selected portion of food. For example. select 1 banana or enter 100g, select 1 egg or 50g. A cup of soup and so on. Thus even in a restaurant without weighing just choose the correct portion of each food.

▌ Why are we better than others?

■ Maximum SLOVENIAN database every day to grow.

■ We do not sell any products such as Magic Fat Burner L-argenine, whey protein, and the like.

■ You do not deceive with three magical foods that you should eat if you want to lose weight. Any food orders exactly as much as contains calories. Simple.

■ motivate you to choose which maximize the number of different food as this you get the widest possible range of vitamins and minerals. At the same time does not waive any food, even when you're on a diet.

■ In the application, you can find help for easy weight loss. Additionally, you can read more truth about weight loss. Short and sweet.

■ The application can also find support for healthy eating and short and long explanation of carbohydrates, proteins, fats and calories.

▌ The truth about weight loss?

The truth about weight loss is more simple than they want everyone present. Independent studies comparing different types of diets have shown that all these diets in common, namely calorie intake is less than expenditure.

Add a high protein intake (from meat or no meat sources) to ensure that the caloric deficit (less calories than our calorie intake) make sure that we're losing only fat pads and not muscle.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Resnica o hujšanju version 1.7.6 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: si.resnicaoprehrani, download Resnica o hujšanju.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Odpravljeni manjši bugi.
Version update Resnica o hujšanju was updated to version 1.7.6
More downloads  Resnica o hujšanju reached 5 000 - 10 000 downloads

What are users saying about Resnica o hujšanju

M70%
by M####:

Vnašanje hrane z več različnimi komponentami ni dobro narejeno. Primer: za zajtrk bi rad vnesel žemljo (ki je ni na seznamu!) in jogurt,aplikacija pa mi vztrajno razporedi žemljo pod zajtrk, jogurt pa pod kosilo,čeprav pri obeh vnosih izberem zavihek zajtrk.

R70%
by R####:

Zdej vsaj vem, da ima pol litra piva isto kalorij, kot dve žemlji in ne 6 žemelj!

A70%
by A####:

Izgubila sem že 5 kilogramov v dveh mesecih in mi pomaga, da ostajam na pravi poti. Hitro, preprosto in vedno pri roki, moj kaloročni kalkulator :) Love it!!


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
136 users

5

4

3

2

1