NIP Skaner

NIP Skaner Free App

Rated 5.00/5 (4) —  Free Android application by SI-Consulting Sp. z o.o.

Advertisements

About NIP Skaner

Od 2017 roku wszyscy przedsiębiorcy zostali zobowiązani do weryfikacji statusu płatnika VAT swoich kontrahentów. Niedopełnienie tego obowiązku, skutkujące zastosowaniem błędnych stawek lub odliczeń, przy kontroli traktowane jest jako zaniechanie podatnika.

Wypróbuj aplikację NIP-Skaner, zminimalizuj ryzyko błędów.

Sprawdzenie odbywa się w intuicyjny sposób, bez potrzeby przepisywania cyfr. Wystarczy nakierować aparat na obszar dokumentu z numerem NIP. Już po chwili dowiesz się jaki jest status płatnika VAT w bazie Ministerstwa Finansów oraz bazie VIES Komisji Europejskiej.

Sprawdź NIP kontrahenta bez przepisywania, szybko i skutecznie w 3 krokach:
1. Uruchom aplikację NIP-Skaner
2. Nakieruj aparat na numer NIP (np. na fakturze, na wizytówce) tak aby znajdował się on w wyróżnionym polu
3. Wybierz Sprawdź i odczytaj status płatnika VAT.

Aplikacja NIP Skaner jest częścią rozwiązania SI-NIP (opracowanego przez SI-Consulting), które automatyzuje proces weryfikacji kontrahentów w systemie SAP. Sprawdzenie to odbywa się w sposób automatyczny począwszy od momentu zakładania dostawcy, poprzez proces przyjęcia/wystawienia faktury, na księgowaniu faktur i tworzeniu rejestru VAT skończywszy.

Więcej informacji na temat rozwiązania znajdziesz na naszej stronie WWW (www.si-consulting.pl)

SI-Consulting to firma doradczo informatyczna specjalizująca się we wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań opartych o systemy SAP, tworzeniu oprogramowania dedykowanego oraz dostarczaniu i utrzymaniu infrastruktury IT. From 2017 year, all entrepreneurs are obliged to verify the VAT status of their customers. Failure to do so, resulting in the use of incorrect rates or deductions, the control is treated as a failure to the taxpayer.

Try this App NIP-scanner, minimize the risk of errors.

Checking is done in an intuitive way, without the need for rewriting digits. Just aim the camera at the area of ​​the document of VAT number. After a while you will find out what the status of the VAT base in the Ministry of Finance and the European Commission based vies.

Sprawdź NIP contractor without prescription, quickly and efficiently in 3 steps:
1. Run the application NIP-Scanner
2. Aim the camera at the NIP (eg. On the invoice on the card) so that it was in a highlighted box
3. Select Check and read the status of the VAT.

Tax application scanner is part of the solution SI-NIP (developed by SI-Consulting), which automates the process of verification of contractors in the SAP system. This check is carried out in an automatic way, starting from the moment of establishment of the supplier, through the process of adoption / invoice to the accounting of invoices and creating ending the VAT register.

For more information on solutions you can find on our web site (www.si-consulting.pl)

SI-Consulting is an information technology consulting firm specializing in the implementation and maintenance of solutions based on SAP systems, the creation of dedicated software and the provision and maintenance of infrastructure.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install NIP Skaner version 1.0 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: siconsulting.nipscaner, download NIP Skaner.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.4+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for NIP Skaner at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
4 users

5

4

3

2

1