Sistani Ağa - Risaləsi

Sistani Ağa - Risaləsi Free App

Rated 4.82/5 (108) —  Free Android application by Anbrothers

Advertisements

About Sistani Ağa - Risaləsi

Sistani Ağa - Risaləsi - İzahlı şəriət məsələləri
Ən e’timadlı şəxslərin şəhadətinə əsasən, bu şərif «İzahlı şəriət məsələləri» kitabı Ayətullahul-üzma Seyyid Sistani həzrətlərinin fətvalarına müvafiqdir.
Proqramın üstünlükləri:
- Sadə interfeys.
- Rahat axtarış sistemi.
- Offline işləmək imkanı.
- Yaddaşda az yer tutması.

Proqramda tapacağınız mövzular:

Istilahlar
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Təqlidin hökmləri
Təharətin hökmləri
Sularin hökmləri
Təxəllinin (ayaqyoluna getməyin) hökmləri
Təxəllinin müstəhəbbati və məkruhati
Nəcasat
Nəcasati sübut etməyin yollari
Pak şeylər necə nəcis olur?
Nəcasatin hökmləri
Mütəhhirat
Qablarin hökmləri
Dəstəmaz
Irtimasi dəstəmaz
Dəstəmaz zamani müstəhəbb dualar
Dəstəmazin səhih olma şərtləri
Dəstəmazin hökmləri
Dəstəmaz alinmasi vacib olan əməllər
Dəstəmazi batil edən şeylər
Cəbirə dəstəmazinin hökmləri
Vacib qüsllər
Cənabət, cənabətin hökmləri
Cünub şəxsə haram olan şeylər
Cünub şəxsə məkruh olan şeylər
Cənabət qüslü
Tərtibi qüsl
Irtimasi qüsl
Qüsl etməyin hökmləri
Istihazə
Istihazənin hökmləri
Haizin hökmləri
Müztəribə
Can verənin hökmləri
Ölümdən sonraki hökmlər
Meyyit qüslünün qaydasi
Meyyiti kəfənə bükməyin hökmləri
Hənutun hökmləri
Meyyit namazinin hökmləri
Meyyit namazinin qilinma qaydasi
Meyyit namazinin müstəhəbbati
Dəfnin hökmləri
Dəfnin müstəhəbbati
Vəhşət namazi
Qəbri açmaq
Müstəhəbb qüsllər
Təyəmmüm
Üzərinə təyəmmüm etmək səhih olan şeylər
Dəstəmaz və qüsl əvəzinə təyəmmümün qaydasi
Təyəmmümün hökmləri
Namazin hökmləri
Vacib namazlar
Müstəhəbb namazlar
Qiblənin hökmləri
Namazda bədəni örtmək
Namaz qılanın yeri
Məscidin hökmləri
Azan və iqamə
Namazin vacibati
Namazin tərcüməsi
Namazin tə`qibi
Namazi batil edən şeylər
Namazda məkruh olan şeylər
Şəkkiyyat
Ehtiyat namazinin göstərişi
Səhv səcdəsi (səcdeyi-səhv)
Səhv səcdəsinin qaydasi
Namazin hissələrini və şərtlərini azaldib-çoxaltmaq
Müsafirin namazi
Müxtəlif məsələlər
Qəza namazi
Atanin böyük oğula vacib olan qəza namazi
Camaat namazi
Imam camaatin şərtləri
Camaat namazinin hökmləri
Camaat namazinda imam və mə`mumun vəzifəsi
Camaat namazinda məkruh olan şeylər
Ayət namazi
Ayət namazinin qilinma qaydasi
Fitr və qurban bayramlarinin namazi
Namaz üçün əcir tutmaq
Orucun hökmləri
Orucu batil edən şeylər
Orucu batil edən şeylərin hökmləri
Oruc tutana məkruh olan şeylər
Qəza və kəffarə vacib olan hallar
Orucun kəffarəsi
Orucun ancaq qəzasi vacib olan yerlər
Qəza orucunun hökmləri
Müsafirin orucunun hökmləri
Oruc tutmasi ona vacib olmayan şəxslər
Ayin əvvəlinin sübut olma yolu
Haram və məkruh oruclar
Müstəhəbb oruclar
Insanin orucu batil edən işlərdən çəkinməsi müstəhəbb olan yerlər
Xumsun hökmləri
Harama qarişmiş halal mal
Dənizə baş vurmaqla əldə olunan cəvahirat
Zimmi-kafirin müsəlmandan aldiği ərazi
Xumsun xərclənməsi
Zəkatin hökmləri
Zəkatin vacib olmasinin şərtləri
Buğda, arpa, xurma və kişmişin zəkati
Qizilin nisabi
Gümüşün nisabi
Dəvə, inək və qoyunun zəkati
Dəvənin nisabi
Inəyin nisabi
Qoyunun nisabi
Ticarət malinin zəkati
Zəkatin xərclənməsi
Zəkata müstəhəqq olanlarin şərtləri
Zəkatin niyyəti
Zəkatin müxtəlif məsələləri
Fitrə zəkati
Fitrə zəkatinin xərclənməsi
Fitrə zəkatinin müxtəlif məsələləri
Həccin hökmləri
Alqi-satqi hökmləri
Alqi-satqinin müstəhəbbləri
Məkruh müamilələr
Haram müamilələr
Satici və alicinin şərtləri
Satilan mal və əvəzinin şərtləri
Alqi-satqi əqdi
Nəqd və nisyə
Sələf müamiləsi və onun şərtləri
Sələf müamiləsinin hökmləri
Qizil və gümüşü, qizil və gümüşə satmaq
Insanin müamiləni poza biləcəyi yerlər
Müxtəlif məsələlər
Şəriklik hökmləri
Razilaşma (sülh) hökmləri
Icarə hökmləri
Icarəyə verilən malin şərtləri
Icarənin sair məsələləri
Cüalənin hökmləri
Muzariənin hökmləri
Musaqat (suvarmaq) və muğarisənin (ağac əkmək) hökmləri
Öz mallarindan istifadə etməkdən mən` (qadağan) edilmiş şəxslər
Vəkalətin hökmləri
Borcun hökmləri
Həvalə etmə hökmləri
Rəhnin hökmləri
Zamin olmağin hökmləri
Kəfalətin hökmləri
Vədi`ənin (əmanətin) hökmləri
Ariyənin hökmləri
Nikahin hökmləri

və s.

Agha al-Sistani - Treatise - itemized on Sharia
According to the testimony of etimadlı the sheriff "Sharia issues itemized" The book corresponds to the fatwas of Ayatollah Seyyed Sistani nibs.
The program's benefits:
- Simple interface.
- Convenient search system.
- The ability to work offline.
- Place less memory.

You'll find the program topics include:

The terminology
Rahmani Rahim Allah
The provisions of imitation
Təharətin provisions
The provisions of the waters
Təxəllinin (Do not go to the toilet) provisions
Təxəllinin mustəhəbbati and məkruhati
Nəcasat
Do not proven ways Nəcasati
Pak feces how things are going?
Nəcasatin provisions
Mutəhhirat
The provisions of containers
Ablution before divine service
Irtimasi ablution
Recommended prayers during ablution
The terms of the validity of ablution
Ablutions provisions
The acts, which must be ablution
Ablutions things that invalidates
The provisions of the stool jabira
Important qusllər
Sacred Mosque, the provisions of cənabətin
Things that are forbidden to Janabat
Things that are detestable to Janabat
Approach the Sacred Mosque
The compilation bath
Irtimasi bath
Do the provisions of the bath
Istihaza
Istihaza provisions
Haizin provisions
Muztəribə
Can the provisions of Licensor
Next provisions death
HOW dead body Ghusl
Bukməyin shroud provisions Meyyiti
Hənutun provisions
Signs of prayer dead body
HOW dead body should be performed prayers
Mustəhəbbati prayer dead body
The provisions of burial
Dəfnin mustəhəbbati
Prayers wildness
Open grave
Qusllər recommended
Recourse
To have recourse to the things that are authentic
HOW tayammum instead of ablution and washed
Tayammum provisions
Signs of prayer
Important prayers
Recommended prayers
Qibla provisions
Her body covered with prayer
Location of a person praying
The provisions of the mosque
Prayer and substitution
Prayer vacibati
Translation of Prayer
Prayer təqibi
Prayers things that invalidates
Things that are detestable in prayer
Səkkiyyat
Reserve of prayer
Report prostration (səcdeyi-error)
HOW Report səcdəsinin
REDUCES shares multiply by prayer and conditions
Prayers traveler
Various issues
Prayers Accident
Now his elder son in an accident, which is important Prayers
Congregational prayers
Terms of Imam
Signs of prayer and community
Congregational prayers as imam and məmumun
The things that are detestable congregational prayers
Ayat Prayers
HOW prayer should be performed Ayat
Prayers Fitr and Eid holidays
Reward for the capture of Prayer
Rules of Fasting
Something which invalidate the fast
The provisions of the things that invalidate the fast
Detestable things that are fasting
The accident and the mercy of circumstances that are important
Fasting atonement
Fasting places that are important but ACCIDENT
The provisions of fasting accident
The provisions of fasting traveler
Those who do not need him to fast
The beginning of the month proved to be way
Fasting is forbidden and detestable
Recommended fasts
Places are recommended to refrain from acts which invalidate the fast man
The provisions of Khums
Haram halal beef mixed
Jewelry from hitting the sea
Zimmi a Muslim-Kafir land TAKEN
Spending Khums
Zakat provisions
The terms of the importance of zakat
Wheat, barley, dates and raisins pay
Gold nisabi
Silver nisabi
Camels, cows and sheep Zakat
Camel nisabi
Nisabi cow
Sheep nisabi
Malinin of Zakat
Zakat spending
THOSE deserving of charity,
Zakat intent
Zakat various issues
Zakat fitrah
Zakat fitrah spending
Zakat fitrah various issues
The provisions of Hajj
The provisions of the purchase and sale
Mustəhəbbləri transaction
Makrooh muamilələr
Haram muamilələr
And the recipient of satici
The terms of the cost of goods sold
Shopping deal
Cash and credit
Jones and his terms muamiləsi
Jones provisions muamiləsinin
Gold and silver, gold and silver to sell
Point man could pose muamiləni
Various issues
Affiliate provisions
Agreement (peace) provisions
The lease provisions
Terms rented Malin
Lease and other issues
Cualənin provisions
Muzariənin provisions
Musaqat (water) and mugarisənin (plant trees) provisions
Mən to use their wealth (forbidden) persons
Vəkalətin provisions
The debt provisions
Assigned to the provisions of the
Rəhnin provisions
Signs of being a guarantor
Kəfalətin provisions
Vədiənin (deposit) provisions
Ariyənin provisions
Marriage laws

and so on.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Sistani Ağa - Risaləsi version 1.0 on your Android device!
APK Size: 1.9 MB, downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: sistani.aga.risale, download Sistani Ağa - Risaləsi.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
1.5+
n/a
Not
rated
Android app

What are users saying about Sistani Ağa - Risaləsi

D70%
by D####:

Off course good


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.85
108 users

5

4

3

2

1