Podpoľanie

Podpoľanie Free App

Rated 3.75/5 (4) —  Free Android application by Datalan a.s.

Advertisements

About Podpoľanie

Aplikácia je užitočnou pomôckou každého návštevníka Podpoľania.

Mobilná aplikácia komfortne združuje všetky informácie potrebné pre turistov, ako aj obyvateľov južnej časti Podpoľania. Katastrálne zastrešuje mestá: Detva a Hriňová, ako aj obce: Detvianska Huta, Látky, Kriváň, Podkriváň, Korytárky, Klokoč, Vígľašská Huta Kalinka, Vígľaš, Stará Huta, Slatinské Lazy, Zvolenská Slatina, Očová, Hrochoť, Budiná, Dúbravy.
Nástenka obsahuje informácie o podujatiach, udalostiach, akciách v regióne (termín, miesto a krátky popis udalosti).
V sekcii Miesta aplikácia ponúka rôzne kategórie zaujímavé najmä pre turistov, ako: stravovanie, relax, ubytovanie, sport, atrakcie, pozoruhodnosti. V prípade odsúhlasenia lokalizácie, aplikácia na mape zaznamená aktuálnu polohu mobilného telefónu. Po otvorení napríklad reštaurácie, sú k dispozícii základné informácie o poskytovaných službách, ako aj možnosť zobrazenia cesty od bodu – lokalizácie mobilného telefónu do cieľovej reštaurácie. V prípade, že má subjekt webovú stránku, je k dispozícii aj www odkaz.
Aplikácia umožňuje registráciu užívateľa, v prípade že má záujem o zapájanie sa do diskusií, alebo komentovať jednotlivé služby cestovného ruchu, ktoré zahŕňa aplikácia.
Aplikácia je užitočnou pomôckou pre každého návštevníka Podpoľania.
Komplexné informácie o Podpoľaní môžete nájsť na web stránke portálu www.podpolanie.sk The application is a useful tool every visitor Podpoľania.

The mobile application comfortably together all the necessary information for tourists and inhabitants of the southern part of Podpoľania. Cadastral covers cities: Detva and Hrinova and municipalities: Detvianska Huta, Fabrics, Krivan, Podkriváň, Korytárky, Klokoč, Vígľašská Huta Kalinka, Vígľaš, Stara Huta, Slatinské Lazy, Zvolen, Očová, Hrochoť, Buda, Dúbravy.
Wall contains information about events, events, events in the region (date, place and brief description of the event).
The section of the application site offers various categories of particular interest to tourists such as: eating, relax, accommodation, sport, attractions, sights. In case of approval of location, application map records the current location of the mobile phone. After opening as restaurants, are to provide basic information about the services and the possibility to see the routes from the point - localization of a mobile phone to target the restaurant. In the event that the operator of a website is also available on www.
Application allows user registration, if it is interested in engaging in discussion or posting comments tourism services that includes Applications.
The application is a useful tool for every visitor Podpoľania.
Comprehensive information on Podpoľaní can be found on the website portal www.podpolanie.sk

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Podpoľanie version 1.0.13 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: sk.datalan.mvm.podpolanie, download Podpoľanie.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
3.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Podpoľanie reached 100 - 500 downloads
More downloads  Podpoľanie reached 50 - 100 downloads

Oh snap! No comments are available for Podpoľanie at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.85
4 users

5

4

3

2

1